Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
 1/22/2019 3:18:24 PM

Ngày 22/1/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Theo đó công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(Kèm theo Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
       
Các tin khác
  
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Ngày 22/1/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Theo đó công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(Kèm theo Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Ngày 22/1/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Theo đó công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(Kèm theo Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Ngày 22/1/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Theo đó công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(Kèm theo Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Ngày 22/1/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Theo đó công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(Kèm theo Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Ngày 22/1/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Theo đó công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(Kèm theo Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
Ngày cập nhật 22/01/2019

Ngày 22/1/2019, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

Theo đó công nhận 12 xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018

(Kèm theo Danh sách cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.204.047
Truy cập hiện tại 489 khách