LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

 (Ban hành kèm theo Thông báo số: 25 /TB-UBND ngày 09  / 3 /2022

của Ủy ban nhân dân thị xã)

 

Tháng

Thứ, Ngày, Tháng, Năm

Người tiếp

Địa điểm

Tháng 1

Thứ Tư, 05/01/2022

Thứ Tư, 19/01/2022

Chủ tịch UBND

 thị xã Hương Thủy

Trụ sở

tiếp

công dân thị xã

(số 749, Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy)

Tháng 2

Thứ Tư, 09/02/2022

Thứ Sáu, 25/02/2022

Tháng 3

Thứ Tư, 16/3/2022

Thứ Năm, 24/3/2022

Tháng 4

Thứ Năm, 14/4/2022

Thứ Năm, 28/4/2022

Tháng 5

Thứ Năm, 12/5/2022

Thứ Năm, 26/5/2022

Tháng 6

Thứ Năm, 09/6/2022

Thứ Năm, 23/6/2022

 

THÔNG TIN

Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy

I. Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

1. Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

2. Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

- Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0914066045, email: ntminh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Trần Duy Đức - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 0234.3863773, email: tdduc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

II. Danh sách Ban Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

- Võ Quang Vinh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng ban Tiếp công dân. Điện thoại:0979300222

- Lường Thanh Hải - Chuyên viên. Điện thoại: 0234.3951482