LỊCH TIẾP CÔNG DÂN ĐỊNH KỲ CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

 

Tháng

Thứ, Ngày, Tháng, Năm

Người tiếp

Địa điểm

Tháng 1

Thứ Năm, 18/01/2024

Đồng chí

Lê Văn Cường – Chủ tịch

UBND thị xã

Trụ sở tiếp công dân thị xã

(số 749 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế)

Thứ Tư, 31/01/2024

Tháng 2

Thứ Năm, 22/02/2024

Thứ Năm, 29/02/2024

Tháng 3

Thứ Năm, 07/3/2024

Thứ Năm, 21/3/2024

Tháng 4

Thứ Năm, 04/4/2024

Thứ Năm, 18/4/2024

Tháng 5

Thứ Năm, 09/5/2024

Thứ Năm, 23/5/2024

Tháng 6

Thứ Năm, 06/6/2024

Thứ Năm, 20/6/2024

 

 

THÔNG TIN

Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy

I. Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

1. Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

2. Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

- Lê Văn Cường - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0917797557, email: lvcuong.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Trần Duy Đức - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 0234.3863773, email: tdduc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

II. Danh sách Ban Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

- Võ Quang Vinh - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND, Trưởng ban Tiếp công dân. Điện thoại:0979300222

- Lường Thanh Hải - Chuyên viên. Điện thoại: 0234.3951482