Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
 8/1/2018 2:14:21 PM

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017
Ngày cập nhật 01/08/2018

Ngày 30/7/2018, UBND tỉnh có Quyết định số 1656/QĐ-UBND về việc công nhận xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.153.132
Truy cập hiện tại 35 khách