LẤY Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN VỀ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC ĐÃ ĐƯỢC TIẾP NHẬN

TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ THỊ XÃ HƯƠNG THỦY

 

I. ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ TIẾP NHẬN

II. ĐÁNH GIÁ CÁN BỘ TIẾP NHẬN

III. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ

 

 

TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH GIẢI QUYẾT TTHC

TẠI BỘ PHẬN TN&TKQ

 

I. Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

1. Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

2. Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

3. Lãnh đạo phụ trách và đường dây nóng:

- Lê Ngọc Sơn - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.007.359, email: lnson.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Nguyễn Đắc Tập - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0905.773959, email: ndtap.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Trần Duy Đức - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 02344.3863773, email: tdduc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

II. Danh sách Ban Tiếp công dân thị xã Hương Thủy.

- Võ Quang Vinh- Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Điện thoại:0979300222

- Nguyễn Tấn Hữu - Chuyên viên. Điện thoại: 0234.3951482 / 0983054353

Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.316.537
Truy cập hiện tại 2.083 khách