I - ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VỀ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ

II - TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỊ XÃ

 

I. Nội dung phản ánh, kiến nghị.

1. Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.
 
2. Nội dung các quy định hành chính: những cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính không phù hợp với thực tế, không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp.
 
3. Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

II. Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị

1- Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy:

- Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

- Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

- Trang thông tin điện tử thị xã: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn

- Fax: 0234.3861928

2 - Lãnh đạo phụ trách đường dây nóng:

- Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0914066045, email: ntminh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Ông Ngô Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0977103100, email: nvvinh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Ông Trần Duy Đức - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 02344.3863773, email: tdduc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

3. Cán bộ đầu mối phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính:

- Ông Nguyễn Cửu Ngọc - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Điện thoại:0914162279, email: ncngoc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

- Ông Nguyễn Phước Nam - Chuyên viên. Điện thoại: 0234.3951482 / 0392000177, email: npnam.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 11.010.094
Truy cập hiện tại 664 khách