I - ĐÁNH GIÁ CỦA TỔ CHỨC/CÁ NHÂN VỀ QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT TTHC TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ

II - TIẾP NHẬN THÔNG TIN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CÁ NHÂN/TỔ CHỨC ĐỐI VỚI TTHC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THỊ XÃ

 

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy mong nhận được phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp về quy định hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của người dân theo các nội dung sau đây:

a) Những vướng mắc, khó khăn cụ thể trong thực hiện quy định hành chính.

b) Hành vi chậm trễ, gây phiền hà hoặc không thực hiện, thực hiện không đúng quy định của cán bộ, công chức, viên chức trong giải quyết thủ tục hành chính.

c) Quy định hành chính không phù hợp với thực tế; không đồng bộ, không thống nhất, không hợp pháp, trái với các điều ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập; những vấn đề khác liên quan đến quy định hành chính.

d) Những giải pháp, sáng kiến ban hành mới quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính.

Phản ánh, kiến nghị được tiếp nhận theo một trong các hình thức sau:

1. Tiếp nhận bằng văn bản giấy hoặc thư điện tử công vụ (gửi theo đường dịch vụ bưu chính hoặc gửi qua thư điện tử công vụ của cơ quan, người có thẩm quyền tiếp nhận).

2. Tiếp nhận qua điện thoại.

3. Tiếp nhận qua Hệ thống phần mềm điện tử:

a) Trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế:

Tại địa chỉ: https://thuathienhue.gov.vn  (chuyên mục "Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp") và https://tthc.thuathienhue.gov.vn (chuyên mục "Hệ thống thông tin thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế").

b) Trên Cổng Thông tin điện tử Chính phủ:

Tại địa chỉ: http://doanhnghiep.chinhphu.vnhttps://nguoidan.chinhphu.vn

c) Trên trang Thông tin điện tử thị xã

Tại địa chỉ: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn

4. Gửi Phiếu lấy ý kiến.

* Cơ quan đầu mối tiếp nhận phản ánh, kiến nghị tỉnh:

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính)

+ Địa chỉ liên hệ: Số 16 đường Lê Lợi, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế

+ Số điện thoại:                0234.3892987                Số Fax: 0234.3822003

+ Email:                           kstthc@thuathienhue.gov.vn

* Địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của thị xã

 Trụ sở Tiếp công dân thị xã Hương Thủy:

- Địa chỉ: Số 749 – Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thưa Thiên Huế.

- Hòm thư điện tử: huongthuy@thuathienhue.gov.vn

- Trang thông tin điện tử thị xã: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn

- Fax: 0234.3861928

 Lãnh đạo phụ trách đường dây nóng:

- Ông Nguyễn Thanh Minh - Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0914066045, email: ntminh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Ông Ngô Văn Vinh - Phó Chủ tịch UBND thị xã: Số điện thoại: 0977103100, email: nvvinh.huongthuy@thuathienhue.gov.vn;

- Ông Trần Duy Đức - Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã. Số điện thoại: 02344.3863773, email: tdduc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn.

 Cán bộ đầu mối phụ trách kiểm soát thủ tục hành chính:

- Ông Nguyễn Cửu Ngọc - Phó Chánh Văn phòng HĐND&UBND thị xã. Điện thoại:0914162279, email: ncngoc.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

- Ông Nguyễn Phước Nam - Chuyên viên. Điện thoại: 0234.3951482 / 0392000177, email: npnam.huongthuy@thuathienhue.gov.vn

Đăng nhập hệ thống
Người dùng:
Mật khẩu:
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.005.868
Truy cập hiện tại 1.368 khách