LỜI GIỚI THIỆU

Với mong muốn cung cấp cho bạn đọc những thông tin, tư liệu tổng quát, đáng tin cậy về các đặc điểm tự nhiên, xã hội, quá trình lịch sử của vùng đất và con người Hương Thủy; trên cơ sở các tác phẩm địa chí đã xuất bản và các công trình nghiên cứu, viết về vùng đất Hương Thủy, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Hương Thủy tổng hợp, giới thiệu cùng bạn đọc tư liệu Dư địa chí điện tử Hương Thủy.

Dư địa chí điện tử Hương Thủy, gồm các phần chính sau:

- Tự nhiên

- Dân cư - Hành chính

- Lịch sử Hương Thủy

- Di tích

- Danh thắng

- Văn hóa

- Số liệu Kinh tế - Xã hội

- Tên đường thị xã Hương Thủy

Dư địa chí điện tử Hương Thủy trên Trang thông tin điện tử luôn được cập nhật, bổ sung thường xuyên đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin của bạn đọc. Việc tổng hợp, biên tập nội dung của Dư địa chí không tránh khỏi sơ xuất, thiếu sót, Ban biên tập Trang thông tin điện tử thị xã Hương Thủy rất mong nhận được nhiều ý kiến tham gia góp ý của bạn đọc gần xa để hoàn thiện và làm phong phú thêm nguồn tư liệu này.


® Chịu trách nhiệm nội dung UBND thị xã Hương Thủy
Điện thoại, fax: 0543.861928 - Email: huongthuy@thuathienhue.gov.vn