Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Nâng cao kỹ năng vận động tham gia hiến máu tình nguyện
 4/4/2019 4:52:01 PM

Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên chủ chốt về nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và kỹ năng vận động quần chúng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức, lý luận về nghiệp vụ công tác; cách thức tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; phương pháp chăm sóc người hiến máu tình nguyện; các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, bền vững…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên chủ chốt ở các đơn vị hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo xã hội…
 
Năm 2018, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã đã thu được 1.173 đơn vị máu/1.100 chỉ tiêu. Theo đánh giá, đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng, tiêu biểu như: “Gia đình cùng tham gia hiến máu”, “Đội xung kích hiến máu tình nguyện”, “Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên”...
 
Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thị xã Hương Thủy năm 2019 là 1.200 đơn vị máu. Tại đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên ngày 4/1 đã tiếp nhận được 219 đơn vị máu.
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 4/4.

 

Hàn Đăng
       
Các tin khác
  
Nâng cao kỹ năng vận động tham gia hiến máu tình nguyện
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên chủ chốt về nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và kỹ năng vận động quần chúng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức, lý luận về nghiệp vụ công tác; cách thức tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; phương pháp chăm sóc người hiến máu tình nguyện; các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, bền vững…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên chủ chốt ở các đơn vị hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo xã hội…
 
Năm 2018, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã đã thu được 1.173 đơn vị máu/1.100 chỉ tiêu. Theo đánh giá, đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng, tiêu biểu như: “Gia đình cùng tham gia hiến máu”, “Đội xung kích hiến máu tình nguyện”, “Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên”...
 
Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thị xã Hương Thủy năm 2019 là 1.200 đơn vị máu. Tại đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên ngày 4/1 đã tiếp nhận được 219 đơn vị máu.
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 4/4.

 

Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nâng cao kỹ năng vận động tham gia hiến máu tình nguyện
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên chủ chốt về nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và kỹ năng vận động quần chúng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức, lý luận về nghiệp vụ công tác; cách thức tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; phương pháp chăm sóc người hiến máu tình nguyện; các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, bền vững…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên chủ chốt ở các đơn vị hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo xã hội…
 
Năm 2018, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã đã thu được 1.173 đơn vị máu/1.100 chỉ tiêu. Theo đánh giá, đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng, tiêu biểu như: “Gia đình cùng tham gia hiến máu”, “Đội xung kích hiến máu tình nguyện”, “Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên”...
 
Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thị xã Hương Thủy năm 2019 là 1.200 đơn vị máu. Tại đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên ngày 4/1 đã tiếp nhận được 219 đơn vị máu.
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 4/4.

 

Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nâng cao kỹ năng vận động tham gia hiến máu tình nguyện
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên chủ chốt về nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và kỹ năng vận động quần chúng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức, lý luận về nghiệp vụ công tác; cách thức tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; phương pháp chăm sóc người hiến máu tình nguyện; các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, bền vững…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên chủ chốt ở các đơn vị hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo xã hội…
 
Năm 2018, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã đã thu được 1.173 đơn vị máu/1.100 chỉ tiêu. Theo đánh giá, đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng, tiêu biểu như: “Gia đình cùng tham gia hiến máu”, “Đội xung kích hiến máu tình nguyện”, “Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên”...
 
Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thị xã Hương Thủy năm 2019 là 1.200 đơn vị máu. Tại đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên ngày 4/1 đã tiếp nhận được 219 đơn vị máu.
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 4/4.

 

Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nâng cao kỹ năng vận động tham gia hiến máu tình nguyện
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên chủ chốt về nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và kỹ năng vận động quần chúng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức, lý luận về nghiệp vụ công tác; cách thức tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; phương pháp chăm sóc người hiến máu tình nguyện; các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, bền vững…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên chủ chốt ở các đơn vị hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo xã hội…
 
Năm 2018, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã đã thu được 1.173 đơn vị máu/1.100 chỉ tiêu. Theo đánh giá, đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng, tiêu biểu như: “Gia đình cùng tham gia hiến máu”, “Đội xung kích hiến máu tình nguyện”, “Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên”...
 
Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thị xã Hương Thủy năm 2019 là 1.200 đơn vị máu. Tại đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên ngày 4/1 đã tiếp nhận được 219 đơn vị máu.
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 4/4.

 

Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nâng cao kỹ năng vận động tham gia hiến máu tình nguyện
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên chủ chốt về nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và kỹ năng vận động quần chúng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức, lý luận về nghiệp vụ công tác; cách thức tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; phương pháp chăm sóc người hiến máu tình nguyện; các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, bền vững…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên chủ chốt ở các đơn vị hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo xã hội…
 
Năm 2018, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã đã thu được 1.173 đơn vị máu/1.100 chỉ tiêu. Theo đánh giá, đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng, tiêu biểu như: “Gia đình cùng tham gia hiến máu”, “Đội xung kích hiến máu tình nguyện”, “Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên”...
 
Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thị xã Hương Thủy năm 2019 là 1.200 đơn vị máu. Tại đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên ngày 4/1 đã tiếp nhận được 219 đơn vị máu.
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 4/4.

 

Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Nâng cao kỹ năng vận động tham gia hiến máu tình nguyện
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 3/4, Hội Chữ thập đỏ thị xã Hương Thủy tổ chức lớp tập huấn cho hơn 100 cán bộ, hội viên chủ chốt về nghiệp vụ công tác chữ thập đỏ và kỹ năng vận động quần chúng tham gia hiến máu tình nguyện.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt những kiến thức, lý luận về nghiệp vụ công tác; cách thức tuyên truyền vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện; phương pháp chăm sóc người hiến máu tình nguyện; các biện pháp bảo đảm an toàn truyền máu; xây dựng phong trào hiến máu tình nguyện hiệu quả, bền vững…
 
Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ, hội viên chủ chốt ở các đơn vị hội cơ sở trong công tác vận động quần chúng tích cực tham gia phong trào hiến máu tình nguyện, các hoạt động nhân đạo xã hội…
 
Năm 2018, qua 5 đợt hiến máu tình nguyện trên địa bàn thị xã đã thu được 1.173 đơn vị máu/1.100 chỉ tiêu. Theo đánh giá, đối tượng tham gia hiến máu ngày càng được mở rộng, mô hình hiến máu tình nguyện được nhân rộng, tiêu biểu như: “Gia đình cùng tham gia hiến máu”, “Đội xung kích hiến máu tình nguyện”, “Câu lạc bộ những người tham gia hiến máu từ 20 lần trở lên”...
 
Chỉ tiêu hiến máu tình nguyện của thị xã Hương Thủy năm 2019 là 1.200 đơn vị máu. Tại đợt hiến máu tình nguyện đầu tiên ngày 4/1 đã tiếp nhận được 219 đơn vị máu.
 
Lớp tập huấn kết thúc ngày 4/4.

 

Hàn Đăng
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.204.034
Truy cập hiện tại 486 khách