Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Gần 150 CNVC-LĐ tham gia giải cầu lông ngành giáo dục 2019
 4/4/2019 4:51:56 PM

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy khai mạc giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục 2019.

Tham gia giải lần này, thu hút gần 150 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tranh tài với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 
 
Giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy được tổ chức hàng năm, đây là sân chơi tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia giải cầu lông toàn tỉnh sắp đến.
 
Hoài Lam
       
Các tin khác
  
Gần 150 CNVC-LĐ tham gia giải cầu lông ngành giáo dục 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy khai mạc giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục 2019.

Tham gia giải lần này, thu hút gần 150 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tranh tài với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 
 
Giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy được tổ chức hàng năm, đây là sân chơi tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia giải cầu lông toàn tỉnh sắp đến.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gần 150 CNVC-LĐ tham gia giải cầu lông ngành giáo dục 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy khai mạc giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục 2019.

Tham gia giải lần này, thu hút gần 150 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tranh tài với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 
 
Giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy được tổ chức hàng năm, đây là sân chơi tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia giải cầu lông toàn tỉnh sắp đến.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gần 150 CNVC-LĐ tham gia giải cầu lông ngành giáo dục 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy khai mạc giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục 2019.

Tham gia giải lần này, thu hút gần 150 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tranh tài với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 
 
Giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy được tổ chức hàng năm, đây là sân chơi tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia giải cầu lông toàn tỉnh sắp đến.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gần 150 CNVC-LĐ tham gia giải cầu lông ngành giáo dục 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy khai mạc giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục 2019.

Tham gia giải lần này, thu hút gần 150 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tranh tài với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 
 
Giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy được tổ chức hàng năm, đây là sân chơi tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia giải cầu lông toàn tỉnh sắp đến.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gần 150 CNVC-LĐ tham gia giải cầu lông ngành giáo dục 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy khai mạc giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục 2019.

Tham gia giải lần này, thu hút gần 150 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tranh tài với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 
 
Giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy được tổ chức hàng năm, đây là sân chơi tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia giải cầu lông toàn tỉnh sắp đến.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Gần 150 CNVC-LĐ tham gia giải cầu lông ngành giáo dục 2019
Ngày cập nhật 04/04/2019

Sáng 29/3, Liên đoàn Lao động thị xã Hương Thủy khai mạc giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục 2019.

Tham gia giải lần này, thu hút gần 150 vận động viên là cán bộ, giáo viên, nhân viên đến từ các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thị xã tranh tài với các nội dung: đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ dưới 45 tuổi và đôi nam nữ trên 45 tuổi thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. 
 
Giải cầu lông CNVC-LĐ ngành giáo dục thị xã Hương Thủy được tổ chức hàng năm, đây là sân chơi tăng cường tình đoàn kết giữa các đơn vị, đồng thời chọn ra những vận động viên xuất sắc tham gia giải cầu lông toàn tỉnh sắp đến.
 
Hoài Lam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.289.468
Truy cập hiện tại 24 khách