Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai
 3/5/2019 3:58:10 PM

Hơn 800 đội viên đến từ 28 Liên đội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai năm học 2018-2019, do Thị đoàn - Hội đồng Đội - Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp tổ chức vào sáng ngày 2/3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các đội tham gia trải qua hai phần thi: Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai. Trong đó, phần thi Nghi thức Đội, nội dung thực hành xoay quanh các kỹ năng nghi thức và 3 bài trống Đội do Hội đồng Đội Trung ương quy định như: hát Quốc ca - Đội ca; hô đáp khẩu hiệu, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ, đội hình, điểm số báo cáo; các động tác cá nhân tại chỗ và di động… Phần thi lãnh đạo trẻ tương lai, ngoài bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thí sinh trình bày bài hùng biện nói về ước mơ, hoài bão, mong muốn của mình khi trở thành một lãnh đạo trẻ trong tương lai.
 
Hội thao Nghi thức Đội và Lãnh đạo trẻ tương lai là hoạt động được Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy tổ chức thường niên, nhằm nâng cao chất lượng đội viên, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, góp phần xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh.
 
 

 

Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai
Ngày cập nhật 05/03/2019

Hơn 800 đội viên đến từ 28 Liên đội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai năm học 2018-2019, do Thị đoàn - Hội đồng Đội - Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp tổ chức vào sáng ngày 2/3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các đội tham gia trải qua hai phần thi: Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai. Trong đó, phần thi Nghi thức Đội, nội dung thực hành xoay quanh các kỹ năng nghi thức và 3 bài trống Đội do Hội đồng Đội Trung ương quy định như: hát Quốc ca - Đội ca; hô đáp khẩu hiệu, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ, đội hình, điểm số báo cáo; các động tác cá nhân tại chỗ và di động… Phần thi lãnh đạo trẻ tương lai, ngoài bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thí sinh trình bày bài hùng biện nói về ước mơ, hoài bão, mong muốn của mình khi trở thành một lãnh đạo trẻ trong tương lai.
 
Hội thao Nghi thức Đội và Lãnh đạo trẻ tương lai là hoạt động được Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy tổ chức thường niên, nhằm nâng cao chất lượng đội viên, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, góp phần xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh.
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai
Ngày cập nhật 05/03/2019

Hơn 800 đội viên đến từ 28 Liên đội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai năm học 2018-2019, do Thị đoàn - Hội đồng Đội - Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp tổ chức vào sáng ngày 2/3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các đội tham gia trải qua hai phần thi: Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai. Trong đó, phần thi Nghi thức Đội, nội dung thực hành xoay quanh các kỹ năng nghi thức và 3 bài trống Đội do Hội đồng Đội Trung ương quy định như: hát Quốc ca - Đội ca; hô đáp khẩu hiệu, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ, đội hình, điểm số báo cáo; các động tác cá nhân tại chỗ và di động… Phần thi lãnh đạo trẻ tương lai, ngoài bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thí sinh trình bày bài hùng biện nói về ước mơ, hoài bão, mong muốn của mình khi trở thành một lãnh đạo trẻ trong tương lai.
 
Hội thao Nghi thức Đội và Lãnh đạo trẻ tương lai là hoạt động được Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy tổ chức thường niên, nhằm nâng cao chất lượng đội viên, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, góp phần xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh.
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai
Ngày cập nhật 05/03/2019

Hơn 800 đội viên đến từ 28 Liên đội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai năm học 2018-2019, do Thị đoàn - Hội đồng Đội - Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp tổ chức vào sáng ngày 2/3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các đội tham gia trải qua hai phần thi: Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai. Trong đó, phần thi Nghi thức Đội, nội dung thực hành xoay quanh các kỹ năng nghi thức và 3 bài trống Đội do Hội đồng Đội Trung ương quy định như: hát Quốc ca - Đội ca; hô đáp khẩu hiệu, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ, đội hình, điểm số báo cáo; các động tác cá nhân tại chỗ và di động… Phần thi lãnh đạo trẻ tương lai, ngoài bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thí sinh trình bày bài hùng biện nói về ước mơ, hoài bão, mong muốn của mình khi trở thành một lãnh đạo trẻ trong tương lai.
 
Hội thao Nghi thức Đội và Lãnh đạo trẻ tương lai là hoạt động được Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy tổ chức thường niên, nhằm nâng cao chất lượng đội viên, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, góp phần xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh.
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai
Ngày cập nhật 05/03/2019

Hơn 800 đội viên đến từ 28 Liên đội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai năm học 2018-2019, do Thị đoàn - Hội đồng Đội - Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp tổ chức vào sáng ngày 2/3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các đội tham gia trải qua hai phần thi: Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai. Trong đó, phần thi Nghi thức Đội, nội dung thực hành xoay quanh các kỹ năng nghi thức và 3 bài trống Đội do Hội đồng Đội Trung ương quy định như: hát Quốc ca - Đội ca; hô đáp khẩu hiệu, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ, đội hình, điểm số báo cáo; các động tác cá nhân tại chỗ và di động… Phần thi lãnh đạo trẻ tương lai, ngoài bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thí sinh trình bày bài hùng biện nói về ước mơ, hoài bão, mong muốn của mình khi trở thành một lãnh đạo trẻ trong tương lai.
 
Hội thao Nghi thức Đội và Lãnh đạo trẻ tương lai là hoạt động được Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy tổ chức thường niên, nhằm nâng cao chất lượng đội viên, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, góp phần xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh.
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai
Ngày cập nhật 05/03/2019

Hơn 800 đội viên đến từ 28 Liên đội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai năm học 2018-2019, do Thị đoàn - Hội đồng Đội - Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp tổ chức vào sáng ngày 2/3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các đội tham gia trải qua hai phần thi: Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai. Trong đó, phần thi Nghi thức Đội, nội dung thực hành xoay quanh các kỹ năng nghi thức và 3 bài trống Đội do Hội đồng Đội Trung ương quy định như: hát Quốc ca - Đội ca; hô đáp khẩu hiệu, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ, đội hình, điểm số báo cáo; các động tác cá nhân tại chỗ và di động… Phần thi lãnh đạo trẻ tương lai, ngoài bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thí sinh trình bày bài hùng biện nói về ước mơ, hoài bão, mong muốn của mình khi trở thành một lãnh đạo trẻ trong tương lai.
 
Hội thao Nghi thức Đội và Lãnh đạo trẻ tương lai là hoạt động được Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy tổ chức thường niên, nhằm nâng cao chất lượng đội viên, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, góp phần xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh.
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai
Ngày cập nhật 05/03/2019

Hơn 800 đội viên đến từ 28 Liên đội trên địa bàn thị xã Hương Thủy tham gia Hội thao Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai năm học 2018-2019, do Thị đoàn - Hội đồng Đội - Phòng GD&ĐT thị xã phối hợp tổ chức vào sáng ngày 2/3. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 78 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong.

Các đội tham gia trải qua hai phần thi: Nghi thức Đội và lãnh đạo trẻ tương lai. Trong đó, phần thi Nghi thức Đội, nội dung thực hành xoay quanh các kỹ năng nghi thức và 3 bài trống Đội do Hội đồng Đội Trung ương quy định như: hát Quốc ca - Đội ca; hô đáp khẩu hiệu, tập hợp chỉnh đốn đội ngũ, đội hình, điểm số báo cáo; các động tác cá nhân tại chỗ và di động… Phần thi lãnh đạo trẻ tương lai, ngoài bài thi trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử Đoàn, Đội, thân thế sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chí Minh, mỗi thí sinh trình bày bài hùng biện nói về ước mơ, hoài bão, mong muốn của mình khi trở thành một lãnh đạo trẻ trong tương lai.
 
Hội thao Nghi thức Đội và Lãnh đạo trẻ tương lai là hoạt động được Hội đồng Đội thị xã Hương Thủy tổ chức thường niên, nhằm nâng cao chất lượng đội viên, rèn luyện kỹ năng nghi thức Đội, góp phần xây dựng các Liên đội ngày càng vững mạnh.
 
 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.153.132
Truy cập hiện tại 528 khách