Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thủy Phương
 1/28/2019 4:31:57 PM

Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Vũ (tổ 11, phường Thủy Phương), là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất của ngôi nhà cũ theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái ngói, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo thị xã và các xã phường hỗ trợ 42 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao cho gia đình một số phần quà thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được chỗ ở ổn định, yên lâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 28/01/2019

Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Vũ (tổ 11, phường Thủy Phương), là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất của ngôi nhà cũ theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái ngói, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo thị xã và các xã phường hỗ trợ 42 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao cho gia đình một số phần quà thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được chỗ ở ổn định, yên lâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 28/01/2019

Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Vũ (tổ 11, phường Thủy Phương), là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất của ngôi nhà cũ theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái ngói, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo thị xã và các xã phường hỗ trợ 42 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao cho gia đình một số phần quà thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được chỗ ở ổn định, yên lâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 28/01/2019

Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Vũ (tổ 11, phường Thủy Phương), là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất của ngôi nhà cũ theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái ngói, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo thị xã và các xã phường hỗ trợ 42 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao cho gia đình một số phần quà thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được chỗ ở ổn định, yên lâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 28/01/2019

Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Vũ (tổ 11, phường Thủy Phương), là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất của ngôi nhà cũ theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái ngói, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo thị xã và các xã phường hỗ trợ 42 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao cho gia đình một số phần quà thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được chỗ ở ổn định, yên lâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 28/01/2019

Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Vũ (tổ 11, phường Thủy Phương), là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất của ngôi nhà cũ theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái ngói, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo thị xã và các xã phường hỗ trợ 42 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao cho gia đình một số phần quà thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được chỗ ở ổn định, yên lâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo tại phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 28/01/2019

Chiều 25/1, Uỷ ban MTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với Ủy ban MTTQ phường Thủy Phương tổ chức bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình bà Lê Thị Vũ (tổ 11, phường Thủy Phương), là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Căn nhà được xây dựng kiên cố trên phần đất của ngôi nhà cũ theo cấu trúc nhà cấp 4, tường xây, mái ngói, nền xi măng. Tổng kinh phí xây dựng hơn 50 triệu đồng, trong đó, Quỹ Vì người nghèo thị xã và các xã phường hỗ trợ 42 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp. Tại lễ bàn giao, đại diện các ban, ngành, đoàn thể địa phương đã trao cho gia đình một số phần quà thiết yếu để dùng trong sinh hoạt hàng ngày.
 
Được biết, từ đầu năm 2018 đến nay, Uỷ ban MTTQ thị xã và các xã phường đã bàn giao 12 căn nhà đại đoàn kết cho các hộ nghèo trên địa bàn, giúp họ có được chỗ ở ổn định, yên lâm lao động sản xuất, vươn lên thoát nghèo.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.153.132
Truy cập hiện tại 134 khách