Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018
Ngày cập nhật 16/11/2018

Ngày 16/11/2018 UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 3648/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2018

(Danh sách trúng tuyển ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.889.318
Truy cập hiện tại 3.344 khách