Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
THÔNG BÁO KẾT QUẢ KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CÔNG DÂN TỔ CHỨC NỘP HỒ SƠ TẠI TRUNG TÂM HÀNH CHÍNH CÔNG THỊ XÃ TRONG 10 THÁNG NĂM 2018
Ngày cập nhật 14/11/2018
STT Lĩnh vực Số phiếu khảo sát Nơi đón tiếp của TTHCC Thái đô phục vụ, hướng dẫn giải quyết TTHC Thái độ tiếp nhận & TKQ Thời gian xử lý, hoàn trả kết quả Hồ sơ thủ tục hành chính
Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Rất hài lòng Hài lòng Không hài lòng Đúng hẹn Chậm hẹn nhưng chấp nhận được Không đúng hẹn Đơn giản Cần giảm giấy tờ Phức tạp
1 Đăng ký kinh doanh 230 180 48 2 187 42 1 189 39 2 239 1 0 239 1 0
2 Cấp phép xây dựng 307 249 57 1 257 48 2 264 39 2 302 4 1 300 6  
3 An toàn thực phẩm 47 43 4 0 43 4 0 46 1 0 47 0 0 47 0 0
4 Thi đua-Khen thưởng 42 43 5 0 44 4 0 46 2 0 48 0 0 48 0 0
5 Tài nguyên & Môi trường 169 94 75 0 91 77 1 105 64 0 162 7 0 153 16 0
6 Tư pháp 336 207 129 0 221 121 0 293 43 0 336 0 0 333 5 0
7 LĐ - TB& XH 18 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0 18 0 0
8 Đất đai 5486 4197 1273 16 4196 1231 13 4363 1093 14 4977 407 66 5203 250 27
Tổng 6635 5031 1591 19 5057 1527 17 5324 1281 18 6129 419 67 6341 278 27

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.991
Truy cập hiện tại 3.230 khách