Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2020
Ngày cập nhật 18/02/2020

Ngày 20/01/2020, UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 127/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2020

Theo đó, số liệu dự toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2020 như sau (Chi tiết theo casco phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.889.250
Truy cập hiện tại 3.309 khách