Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phê duyệt Quy hoạch phân khu và ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thuỷ Dương và phường Thủy Phương
Ngày cập nhật 02/08/2023

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2894/QĐ-UBND và Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 phê duyệt Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) và ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000) phường Thuỷ Dương và phường Thủy Phương, thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

(Nội dung chi tiết xem ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.344.326
Truy cập hiện tại 301 khách