Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất
Ngày cập nhật 20/10/2022

Ngày 17/10/2022, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký, ban hành Quyết định số 3045/QĐ-UBND về việc công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân trú tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

Theo đó, Quyết định Công nhận nội dung hòa giải thành về ranh giới sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân: ông Nguyễn Quang Khuyến, ông (bà) Nguyễn Thôi - Phạm Thị Phi và ông Phạm Vô tại phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy theo nội dung tại Biên bản hòa giải tranh chấp đất đai lập ngày 27/6/2022 của UBND phường Thủy Lương.

 (nội dung chi tiết tại file Quyết định kèm theo).

 

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.982.967
Truy cập hiện tại 1.356 khách