Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai
Ngày cập nhật 19/10/2022

Ngày 14/10/2022, UBND thị xã ban hành Quyết định 3044/QĐ-UBND về việc Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với bà Phan Thị Gái – Ông Ngô Đắc Đức Trọng – Ông Ngô Đắc Đức Trung. 

Theo đó, các công dân trên đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính: Không đăng ký biến động đất đai theo quy định tại điểm a,b,h,k và l khoản 4 Điều 95 Luật đất đai 2013 đối với thửa đất số 974, tờ bản đồ số 2, diện tích 17221m2 tọa lạc tại xã Thủy Phù, thị xã Hương Thủy.

Quy định tại: điểm a khoản 2 Điều 17 Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Các tình tiết tăng nặng: Không.

Các tình tiết giảm nhẹ: Không.

Bị áp dụng hình thức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả như sau:

- Hình thức xử phạt chính: Phạt tiền

Mức tiền phạt: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Hình thức xử phạt bổ sung (nếu có): Không.

- Biện pháp khắc phục hậu quả (nếu có): Buộc ông, bà Phan Thị Gái – Ngô Đắc Đức Trọng – Ngô Đắc Đức Trung thực hiện thủ tục đăng ký biến động đất đai theo quy định Luật Đất đai năm 2013.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả: 10 ngày, kể từ ngày nhận được Quyết định này.

 

Tập tin đính kèm:
Kim Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.887.929
Truy cập hiện tại 2.840 khách