Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png
Rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
Ngày cập nhật 21/11/2022

Chiều 21/11, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác PCCC&CNCH 11 tháng năm 2022 và kết quả 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 370 ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Vinh - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã và đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Đại - UVTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Thượng tá Đỗ Minh Trí - UVTV Thị ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; đồng chí Lê Mạnh - Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các xã, phường; Trưởng ban quản lý các chợ trên địa bàn.

Hiện nay, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thị xã là 1.570 cơ sở, trong đó, công an quản lý 155 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 1.415 cơ sở. Từ ngày 13/10-14/11, Công an thị xã và các địa phương đã tiến hành kiểm tra 454 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 600 lỗi vi phạm, chủ yếu về hồ sơ theo dõi công tác PCCC&CNCH, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đảm bảo và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chưa đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét định kỳ hằng năm; biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố hư hỏng; chưa tổ chức thực tập phương án hàng năm, phương tiện chữa cháy còn thiếu so với quy định; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống báo cháy không hoạt động; chủ cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; chưa trang bị hoặc trang bị phương tiện PCCC thiếu so với quy định…
 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngô Văn Vinh đề nghị, UBND các xã, phường phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo chỉ tiêu đề ra; tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với lực lượng công an thực hiện tổng rà soát các điều kiện về an toàn PCCC; các HTX quản lý chợ truyền thống tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác PCCC; nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC&CNCH”; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, nhất là kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy để người dân tự bảo vệ mình.
 
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tập trung khắc phục các thiếu sót, tồn tại, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo gửi về UBND thị xã để có hướng giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
Ngày cập nhật 21/11/2022

Chiều 21/11, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác PCCC&CNCH 11 tháng năm 2022 và kết quả 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 370 ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Vinh - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã và đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Đại - UVTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Thượng tá Đỗ Minh Trí - UVTV Thị ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; đồng chí Lê Mạnh - Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các xã, phường; Trưởng ban quản lý các chợ trên địa bàn.

Hiện nay, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thị xã là 1.570 cơ sở, trong đó, công an quản lý 155 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 1.415 cơ sở. Từ ngày 13/10-14/11, Công an thị xã và các địa phương đã tiến hành kiểm tra 454 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 600 lỗi vi phạm, chủ yếu về hồ sơ theo dõi công tác PCCC&CNCH, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đảm bảo và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chưa đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét định kỳ hằng năm; biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố hư hỏng; chưa tổ chức thực tập phương án hàng năm, phương tiện chữa cháy còn thiếu so với quy định; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống báo cháy không hoạt động; chủ cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; chưa trang bị hoặc trang bị phương tiện PCCC thiếu so với quy định…
 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngô Văn Vinh đề nghị, UBND các xã, phường phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo chỉ tiêu đề ra; tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với lực lượng công an thực hiện tổng rà soát các điều kiện về an toàn PCCC; các HTX quản lý chợ truyền thống tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác PCCC; nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC&CNCH”; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, nhất là kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy để người dân tự bảo vệ mình.
 
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tập trung khắc phục các thiếu sót, tồn tại, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo gửi về UBND thị xã để có hướng giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
Ngày cập nhật 21/11/2022

Chiều 21/11, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác PCCC&CNCH 11 tháng năm 2022 và kết quả 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 370 ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Vinh - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã và đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Đại - UVTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Thượng tá Đỗ Minh Trí - UVTV Thị ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; đồng chí Lê Mạnh - Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các xã, phường; Trưởng ban quản lý các chợ trên địa bàn.

Hiện nay, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thị xã là 1.570 cơ sở, trong đó, công an quản lý 155 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 1.415 cơ sở. Từ ngày 13/10-14/11, Công an thị xã và các địa phương đã tiến hành kiểm tra 454 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 600 lỗi vi phạm, chủ yếu về hồ sơ theo dõi công tác PCCC&CNCH, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đảm bảo và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chưa đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét định kỳ hằng năm; biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố hư hỏng; chưa tổ chức thực tập phương án hàng năm, phương tiện chữa cháy còn thiếu so với quy định; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống báo cháy không hoạt động; chủ cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; chưa trang bị hoặc trang bị phương tiện PCCC thiếu so với quy định…
 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngô Văn Vinh đề nghị, UBND các xã, phường phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo chỉ tiêu đề ra; tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với lực lượng công an thực hiện tổng rà soát các điều kiện về an toàn PCCC; các HTX quản lý chợ truyền thống tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác PCCC; nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC&CNCH”; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, nhất là kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy để người dân tự bảo vệ mình.
 
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tập trung khắc phục các thiếu sót, tồn tại, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo gửi về UBND thị xã để có hướng giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
Ngày cập nhật 21/11/2022

Chiều 21/11, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác PCCC&CNCH 11 tháng năm 2022 và kết quả 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 370 ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Vinh - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã và đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Đại - UVTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Thượng tá Đỗ Minh Trí - UVTV Thị ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; đồng chí Lê Mạnh - Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các xã, phường; Trưởng ban quản lý các chợ trên địa bàn.

Hiện nay, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thị xã là 1.570 cơ sở, trong đó, công an quản lý 155 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 1.415 cơ sở. Từ ngày 13/10-14/11, Công an thị xã và các địa phương đã tiến hành kiểm tra 454 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 600 lỗi vi phạm, chủ yếu về hồ sơ theo dõi công tác PCCC&CNCH, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đảm bảo và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chưa đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét định kỳ hằng năm; biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố hư hỏng; chưa tổ chức thực tập phương án hàng năm, phương tiện chữa cháy còn thiếu so với quy định; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống báo cháy không hoạt động; chủ cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; chưa trang bị hoặc trang bị phương tiện PCCC thiếu so với quy định…
 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngô Văn Vinh đề nghị, UBND các xã, phường phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo chỉ tiêu đề ra; tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với lực lượng công an thực hiện tổng rà soát các điều kiện về an toàn PCCC; các HTX quản lý chợ truyền thống tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác PCCC; nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC&CNCH”; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, nhất là kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy để người dân tự bảo vệ mình.
 
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tập trung khắc phục các thiếu sót, tồn tại, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo gửi về UBND thị xã để có hướng giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC&CNCH
Ngày cập nhật 21/11/2022

Chiều 21/11, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện công tác PCCC&CNCH 11 tháng năm 2022 và kết quả 1 tháng triển khai thực hiện Kế hoạch số 370 ngày 17/10/2022 của UBND tỉnh về tổng rà soát, kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên phạm vi toàn tỉnh. Đồng chí Ngô Văn Vinh - UVTV Thị ủy, Phó Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã và đồng chí Thượng tá Đinh Xuân Đại - UVTV Thị ủy, Trưởng Công an thị xã, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo PCCC&CNCH thị xã chủ trì phiên họp. Cùng dự có đồng chí Thượng tá Đỗ Minh Trí - UVTV Thị ủy, Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; đồng chí Lê Mạnh - Thị ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thị xã; đại diện lãnh đạo các phòng, ban và các xã, phường; Trưởng ban quản lý các chợ trên địa bàn.

Hiện nay, tổng số cơ sở thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC trên địa bàn thị xã là 1.570 cơ sở, trong đó, công an quản lý 155 cơ sở, UBND cấp xã quản lý 1.415 cơ sở. Từ ngày 13/10-14/11, Công an thị xã và các địa phương đã tiến hành kiểm tra 454 cơ sở. Qua kiểm tra đã phát hiện hơn 600 lỗi vi phạm, chủ yếu về hồ sơ theo dõi công tác PCCC&CNCH, phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ chưa đảm bảo và chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định; chưa đo điện trở nối đất của hệ thống chống sét định kỳ hằng năm; biển chỉ dẫn thoát nạn, đèn chiếu sáng sự cố hư hỏng; chưa tổ chức thực tập phương án hàng năm, phương tiện chữa cháy còn thiếu so với quy định; chưa lắp đặt hệ thống báo cháy tự động hoặc hệ thống báo cháy không hoạt động; chủ cơ sở chưa được huấn luyện nghiệp vụ về PCCC; chưa trang bị hoặc trang bị phương tiện PCCC thiếu so với quy định…
 
 
Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thị xã Ngô Văn Vinh đề nghị, UBND các xã, phường phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện công tác kiểm tra đảm bảo chỉ tiêu đề ra; tổ chức rà soát, kiểm tra an toàn PCCC&CNCH đối với các cơ sở; chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp với lực lượng công an thực hiện tổng rà soát các điều kiện về an toàn PCCC; các HTX quản lý chợ truyền thống tiến hành rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo công tác PCCC; nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC&CNCH”; đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền, giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH, nhất là kỹ năng chữa cháy, kỹ năng thoát nạn trong đám cháy để người dân tự bảo vệ mình.
 
“Các cơ quan, đơn vị, địa phương trên cơ sở kết quả kiểm tra an toàn PCCC&CNCH tập trung khắc phục các thiếu sót, tồn tại, nếu có khó khăn, vướng mắc tổng hợp báo cáo gửi về UBND thị xã để có hướng giải quyết”, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh.
Thanh Đoàn - Văn Hiệp
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
/UploadFiles/TuyChonLk/cong khai thong tin.png
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.495.260
Truy cập hiện tại 3.441 khách