Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png
Khai mạc chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022
Ngày cập nhật 01/08/2022

Cùng với các hoạt đồng hành, chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022 chính thức khai mạc vào tối 30/7, tại địa điểm bia chiến tích, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Tham dự lễ khai mạc có đồng Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và xã Dương Hòa.

Tại đêm khai mạc, với chủ đề “Tự hào truyền thống - Hướng đến tương lai”, những tiết mục ca múa nhạc, như: Đoàn vệ quốc quân; Rừng Trường Sơn xe anh qua; liên khúc Dương Hòa khói lửa - Chào Huế anh hùng… đã khiến khán giả như sống lại ký ức của những năm tháng hào hùng cũng như những đổi thay trên vùng đất chiến khu xưa.
 
Ngoài phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, quảng bá xúc tiến các hoạt động du lịch cộng đồng, khôi phục các nhành nghề thủ công truyền thống…, thông qua chương trình “Với chiến khu xưa” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
 
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khai mạc chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022
Ngày cập nhật 01/08/2022

Cùng với các hoạt đồng hành, chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022 chính thức khai mạc vào tối 30/7, tại địa điểm bia chiến tích, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Tham dự lễ khai mạc có đồng Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và xã Dương Hòa.

Tại đêm khai mạc, với chủ đề “Tự hào truyền thống - Hướng đến tương lai”, những tiết mục ca múa nhạc, như: Đoàn vệ quốc quân; Rừng Trường Sơn xe anh qua; liên khúc Dương Hòa khói lửa - Chào Huế anh hùng… đã khiến khán giả như sống lại ký ức của những năm tháng hào hùng cũng như những đổi thay trên vùng đất chiến khu xưa.
 
Ngoài phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, quảng bá xúc tiến các hoạt động du lịch cộng đồng, khôi phục các nhành nghề thủ công truyền thống…, thông qua chương trình “Với chiến khu xưa” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
 
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khai mạc chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022
Ngày cập nhật 01/08/2022

Cùng với các hoạt đồng hành, chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022 chính thức khai mạc vào tối 30/7, tại địa điểm bia chiến tích, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Tham dự lễ khai mạc có đồng Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và xã Dương Hòa.

Tại đêm khai mạc, với chủ đề “Tự hào truyền thống - Hướng đến tương lai”, những tiết mục ca múa nhạc, như: Đoàn vệ quốc quân; Rừng Trường Sơn xe anh qua; liên khúc Dương Hòa khói lửa - Chào Huế anh hùng… đã khiến khán giả như sống lại ký ức của những năm tháng hào hùng cũng như những đổi thay trên vùng đất chiến khu xưa.
 
Ngoài phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, quảng bá xúc tiến các hoạt động du lịch cộng đồng, khôi phục các nhành nghề thủ công truyền thống…, thông qua chương trình “Với chiến khu xưa” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
 
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khai mạc chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022
Ngày cập nhật 01/08/2022

Cùng với các hoạt đồng hành, chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022 chính thức khai mạc vào tối 30/7, tại địa điểm bia chiến tích, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Tham dự lễ khai mạc có đồng Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và xã Dương Hòa.

Tại đêm khai mạc, với chủ đề “Tự hào truyền thống - Hướng đến tương lai”, những tiết mục ca múa nhạc, như: Đoàn vệ quốc quân; Rừng Trường Sơn xe anh qua; liên khúc Dương Hòa khói lửa - Chào Huế anh hùng… đã khiến khán giả như sống lại ký ức của những năm tháng hào hùng cũng như những đổi thay trên vùng đất chiến khu xưa.
 
Ngoài phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, quảng bá xúc tiến các hoạt động du lịch cộng đồng, khôi phục các nhành nghề thủ công truyền thống…, thông qua chương trình “Với chiến khu xưa” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
 
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Khai mạc chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022
Ngày cập nhật 01/08/2022

Cùng với các hoạt đồng hành, chương trình “Với chiến khu xưa” Dương Hòa năm 2022 chính thức khai mạc vào tối 30/7, tại địa điểm bia chiến tích, thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương. Tham dự lễ khai mạc có đồng Đỗ Xuân Giao, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã; đồng chí Nguyễn Thanh Minh, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN thị xã; lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thị xã và xã Dương Hòa.

Tại đêm khai mạc, với chủ đề “Tự hào truyền thống - Hướng đến tương lai”, những tiết mục ca múa nhạc, như: Đoàn vệ quốc quân; Rừng Trường Sơn xe anh qua; liên khúc Dương Hòa khói lửa - Chào Huế anh hùng… đã khiến khán giả như sống lại ký ức của những năm tháng hào hùng cũng như những đổi thay trên vùng đất chiến khu xưa.
 
Ngoài phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa của địa phương, quảng bá xúc tiến các hoạt động du lịch cộng đồng, khôi phục các nhành nghề thủ công truyền thống…, thông qua chương trình “Với chiến khu xưa” nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, ghi nhớ và tri ân công lao to lớn của lớp lớp thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.
 
 
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
/UploadFiles/TuyChonLk/cong khai thong tin.png
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.317.750
Truy cập hiện tại 5.840 khách