Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Hương Thủy triển khai nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán
Ngày cập nhật 21/01/2022

Sáng 21/1, Thị ủy Hương Thủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn thị xã để triển khai một số nhiệm vụtrọng tâm trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thị ủy Lê Ngọc Sơn cho biết, năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát, tuy nhiên, với sự tinh thần đoàn kết nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, vượt qua khó khăn, thách thức, chủ động, linh hoạt trong thực hiện “nhiệm vụ kép”  vừa phòng chống vừa phát triển, Hương Thủy đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực: kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, với 15/15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra.
 
Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, bên cạnh vận động nhân dân, các cơ quan, đơn vị đón tết vui tươi, an toàn, tiết kiệm; quan tâm tổ chức các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tết vì người nghèo”, thăm hỏi, tặng quà kịp thời cho các đối tượng chính sách, Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công cách mạng, gia đình chính sách, các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn... năm 2022, Hương Thủy tiếp tục phấn đấu thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, kết hợp với các giải pháp thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư xây dựng, phát triển đô thị và xây dựng NTM theo tiêu chí NTM nâng cao, kiểu mẫu; chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tốt các mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý nhà nước; đảm bảo quốc phòng, an ninh; làm tốt công tác thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận trong xã hội…, với các chỉ tiêu chủ yếu: tăng giá trị sản xuất 11,5%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội từ 4.300-4.500 tỷ đồng; thu ngân sách nhà nước tăng từ 13-15% so với dự toán năm 2021; thu nhập bình quân đầu người đạt 67 triệu đồng; tỷ lệ đô thị hóa 72%; nâng trường đạt chuẩn quốc gia lên 39/40 trường, đạt 97,5%; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 0,2 - 0,3%...
 
 
Để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đồng chí Bí thư Thị ủy yêu cầu các địa phương, địa vị tập trung xây dựng chương trình, kế hoạch có trọng trọng tâm, trọng điểm và tổ chức thực hiện ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm, đặc biệt là thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 gắn với khôi phục, phát triển sản xuất, nhằm tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, quyết tâm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh và thị xã lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cơ sở.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.289 khách