Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng kết hoạt động ủy thác năm 2021 và ký văn bản liên tịch giữa NHCSXH và các Tổ chức Hội đoàn thể thị xã Hương Thủy
Ngày cập nhật 20/01/2022

Sáng ngày 19/01/2022, tại Hội trường Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) thị xã Hương Thủy, các Tổ chức Hội đoàn thể và NHCSXH thị xã đã tổ chức họp giao ban phiên thường kỳ nhằm đánh giá kết quả hoạt động ủy thác cho vay năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022 và ký văn bản liên tịch. Tham dự phiên họp có đại diện Lãnh đạo NHCSXH thị xã và lãnh đạo các Hội đoàn thể thị xã, cán bộ chuyên trách của các Hội đoàn thể.

Năm 2021, trong bối cảnh kinh tế - xã hội có nhiều khó khăn, đặc biệt là tình hình dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động phát triển kinh tế, trong đó có hoạt động tín dụng chính sách xã hội. Tuy nhiên, Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã đã phối hợp với các tổ chức Hội, đoàn thể quản lý tốt nguồn vốn ủy thác, chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, bền vững, nguồn vốn chuyển tải kịp thời đến đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy được hiệu quả, cụ thể:

Tổng dư nợ ủy thác đến 31/12/2021 là 300.670 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 99,9% tổng dư nợ toàn thị xã với 7.371 hộ còn dư nợ, 191 Tổ Tiết kiệm và vay vốn. Nợ quá hạn là 1.068 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 0,35% trên tổng dư nợ uỷ thác. Cụ thể, dư nợ ủy thác qua Hội Liên hiệp Phụ nữ đạt 161.681 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 53,7%; dư nợ ủy thác qua Hội Nông dân đạt 100.569 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 33,4%; dư nợ ủy thác qua Hội cựu chiến binh là 22.399 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 7,5%; dư nợ ủy thác qua Đoàn thanh niên là 16.021 triệu đồng, chiếm tỷ trọng 5,4%.

Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến tham gia thảo luận bàn về giải pháp nâng cao tỷ lệ thu tiền gửi của tổ viên thông qua tổ TK&VV, nâng cao chất lượng bình xét cho vay, giải pháp thu nợ đến hạn,… Các Hội, đoàn thể thị xã nhất trí cùng NHCSXH thị xã phối hợp chỉ đạo Hội, đoàn thể các xã, phường và tổ TK&VV phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ trong năm 2022, đặc biệt tuyên truyền vận động người vay vốn tham gia tiền gửi tiết kiệm hàng tháng; Tiến hành xây dựng kế hoạch và kiểm tra giám sát năm 2022; Phấn đấu hoàn thành trước 31/5/2022 công tác đối chiếu, phân loại nợ theo khả năng trả nợ của khách hàng; Tiếp tục rà soát kiện toàn Ban quản lý các tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động chưa hiệu quả…

Cũng tại Hội nghị, thực hiện theo Văn bản thỏa thuận số 11789/VBTT-NHCS-HPN-HND-HCCB-ĐTN ngày 28/12/2021 giữa Ngân hàng Chính sách xã hội với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; Ngân hàng Chính sách xã hội và các tổ chức Hội, đoàn thể thị xã Hương Thủy đã tổ chức ký kết văn bản liên tịch về việc thực hiện ủy thác cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

 

NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI THỊ XÃ HƯƠNG THỦY
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.994.756
Truy cập hiện tại 1.056 khách