Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png
Sẵn sàng vận hành chốt kiểm soát y tế liên ngành
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, thực hiện chủ trương phòng, chống COVID-19 của UBND tỉnh, chốt kiểm soát y tế liên ngành tại sân bay Phú Bài đã chính thức vận hành vào chiều 8/5 với khoảng 20 thành viên đến từ các lực lượng y tế, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên… tham gia trực chiến 24/24.

Địa điểm đặt chốt trên đường Nguyễn Tất Đạt

Cũng trong chiều 8/5, lãnh đạo thị xã Hương Thủy và các bộ phận liên quan đã đến ngã ba đường Nguyễn Tất Đạt  - QL 1A (địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), nơi trước đây là chốt kiểm soát y tế số 4 do Hương Thủy quản lý từ ngày 7/8/2020 để đặt thêm chốt kiểm soát y tế liên ngành thứ 2 nhằm hỗ trợ Phú Lộc trong kiểm soát y tế, kiểm soát công dân và phương tiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch cửa ngõ phía Nam.
 
Cũng trong thời điểm này, Hương Thủy tiếp tục triển khai các biện pháp COVID-19  trước, trong và sau bầu cử và trong tiếp xúc cử tri. Ngoài việc yêu cầu các quán ăn, nhậu… trên tuyến QL 1 A tạm thời ngừng kinh doanh, thị xã đã lên phương án huy động thêm lực lượng y tế trường học trên địa bàn để bổ sung nhân lực tại 86 điểm bầu cử trên toàn thị xã với mỗi điểm bầu cử ít nhất 3 nhân viên y tế.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sẵn sàng vận hành chốt kiểm soát y tế liên ngành
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, thực hiện chủ trương phòng, chống COVID-19 của UBND tỉnh, chốt kiểm soát y tế liên ngành tại sân bay Phú Bài đã chính thức vận hành vào chiều 8/5 với khoảng 20 thành viên đến từ các lực lượng y tế, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên… tham gia trực chiến 24/24.

Địa điểm đặt chốt trên đường Nguyễn Tất Đạt

Cũng trong chiều 8/5, lãnh đạo thị xã Hương Thủy và các bộ phận liên quan đã đến ngã ba đường Nguyễn Tất Đạt  - QL 1A (địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), nơi trước đây là chốt kiểm soát y tế số 4 do Hương Thủy quản lý từ ngày 7/8/2020 để đặt thêm chốt kiểm soát y tế liên ngành thứ 2 nhằm hỗ trợ Phú Lộc trong kiểm soát y tế, kiểm soát công dân và phương tiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch cửa ngõ phía Nam.
 
Cũng trong thời điểm này, Hương Thủy tiếp tục triển khai các biện pháp COVID-19  trước, trong và sau bầu cử và trong tiếp xúc cử tri. Ngoài việc yêu cầu các quán ăn, nhậu… trên tuyến QL 1 A tạm thời ngừng kinh doanh, thị xã đã lên phương án huy động thêm lực lượng y tế trường học trên địa bàn để bổ sung nhân lực tại 86 điểm bầu cử trên toàn thị xã với mỗi điểm bầu cử ít nhất 3 nhân viên y tế.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sẵn sàng vận hành chốt kiểm soát y tế liên ngành
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, thực hiện chủ trương phòng, chống COVID-19 của UBND tỉnh, chốt kiểm soát y tế liên ngành tại sân bay Phú Bài đã chính thức vận hành vào chiều 8/5 với khoảng 20 thành viên đến từ các lực lượng y tế, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên… tham gia trực chiến 24/24.

Địa điểm đặt chốt trên đường Nguyễn Tất Đạt

Cũng trong chiều 8/5, lãnh đạo thị xã Hương Thủy và các bộ phận liên quan đã đến ngã ba đường Nguyễn Tất Đạt  - QL 1A (địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), nơi trước đây là chốt kiểm soát y tế số 4 do Hương Thủy quản lý từ ngày 7/8/2020 để đặt thêm chốt kiểm soát y tế liên ngành thứ 2 nhằm hỗ trợ Phú Lộc trong kiểm soát y tế, kiểm soát công dân và phương tiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch cửa ngõ phía Nam.
 
Cũng trong thời điểm này, Hương Thủy tiếp tục triển khai các biện pháp COVID-19  trước, trong và sau bầu cử và trong tiếp xúc cử tri. Ngoài việc yêu cầu các quán ăn, nhậu… trên tuyến QL 1 A tạm thời ngừng kinh doanh, thị xã đã lên phương án huy động thêm lực lượng y tế trường học trên địa bàn để bổ sung nhân lực tại 86 điểm bầu cử trên toàn thị xã với mỗi điểm bầu cử ít nhất 3 nhân viên y tế.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sẵn sàng vận hành chốt kiểm soát y tế liên ngành
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, thực hiện chủ trương phòng, chống COVID-19 của UBND tỉnh, chốt kiểm soát y tế liên ngành tại sân bay Phú Bài đã chính thức vận hành vào chiều 8/5 với khoảng 20 thành viên đến từ các lực lượng y tế, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên… tham gia trực chiến 24/24.

Địa điểm đặt chốt trên đường Nguyễn Tất Đạt

Cũng trong chiều 8/5, lãnh đạo thị xã Hương Thủy và các bộ phận liên quan đã đến ngã ba đường Nguyễn Tất Đạt  - QL 1A (địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), nơi trước đây là chốt kiểm soát y tế số 4 do Hương Thủy quản lý từ ngày 7/8/2020 để đặt thêm chốt kiểm soát y tế liên ngành thứ 2 nhằm hỗ trợ Phú Lộc trong kiểm soát y tế, kiểm soát công dân và phương tiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch cửa ngõ phía Nam.
 
Cũng trong thời điểm này, Hương Thủy tiếp tục triển khai các biện pháp COVID-19  trước, trong và sau bầu cử và trong tiếp xúc cử tri. Ngoài việc yêu cầu các quán ăn, nhậu… trên tuyến QL 1 A tạm thời ngừng kinh doanh, thị xã đã lên phương án huy động thêm lực lượng y tế trường học trên địa bàn để bổ sung nhân lực tại 86 điểm bầu cử trên toàn thị xã với mỗi điểm bầu cử ít nhất 3 nhân viên y tế.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Sẵn sàng vận hành chốt kiểm soát y tế liên ngành
Ngày cập nhật 14/05/2021

Ông Nguyễn Thanh Minh, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy cho biết, thực hiện chủ trương phòng, chống COVID-19 của UBND tỉnh, chốt kiểm soát y tế liên ngành tại sân bay Phú Bài đã chính thức vận hành vào chiều 8/5 với khoảng 20 thành viên đến từ các lực lượng y tế, công an, quân đội, đoàn viên thanh niên… tham gia trực chiến 24/24.

Địa điểm đặt chốt trên đường Nguyễn Tất Đạt

Cũng trong chiều 8/5, lãnh đạo thị xã Hương Thủy và các bộ phận liên quan đã đến ngã ba đường Nguyễn Tất Đạt  - QL 1A (địa phận thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc), nơi trước đây là chốt kiểm soát y tế số 4 do Hương Thủy quản lý từ ngày 7/8/2020 để đặt thêm chốt kiểm soát y tế liên ngành thứ 2 nhằm hỗ trợ Phú Lộc trong kiểm soát y tế, kiểm soát công dân và phương tiện, đảm bảo công tác phòng, chống dịch cửa ngõ phía Nam.
 
Cũng trong thời điểm này, Hương Thủy tiếp tục triển khai các biện pháp COVID-19  trước, trong và sau bầu cử và trong tiếp xúc cử tri. Ngoài việc yêu cầu các quán ăn, nhậu… trên tuyến QL 1 A tạm thời ngừng kinh doanh, thị xã đã lên phương án huy động thêm lực lượng y tế trường học trên địa bàn để bổ sung nhân lực tại 86 điểm bầu cử trên toàn thị xã với mỗi điểm bầu cử ít nhất 3 nhân viên y tế.
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
/UploadFiles/TuyChonLk/cong khai thong tin.png
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.418.573
Truy cập hiện tại 2.723 khách