Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
/UploadFiles/TuyChonLk/ChuNhatXanh.png
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, ước thực hiện năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020, UBND thị xã đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 đến các cấp, các ngành trên tinh thần đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tác động lớn và nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của thị xã, cũng như đời sống của người dân, kết quả cụ thể như sau:

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

I. Phát triển kinh tế: Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế thị xã đều suy giảm trên các mặt, ba tác động chính là vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất; suy giảm tiêu dùng; ảnh hưởng mạnh đến các ngành dịch vụ và du lịch.

Giá trị sản xuất ước thực hiện 9 tháng là 16.645 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

1. Dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9 tháng năm 2020 đạt 1.396 tỷ đồng, giảm  4,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 232 tỷ đồng  giảm 23% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.450 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch, giảm 5,8 % so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:

Các hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp bị đình trệ tại các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,1%; ngành dệt giảm 7,6%; sản xuất trang phục xuất khẩu giảm 3,6%...

Tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, đã  tiếp tục duy trì ổn định, trong đó có 48[1] dự án đầu tư, vốn đăng ký 505,15 tỷ đồng, diện tích đất đã bố trí 49.44 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 62.85%.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 14.600 tỷ đồng, đạt 54,8 % kế hoạch, giảm 7,01% so với cùng kỳ.

 

3. Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy là 6.057,4 ha (giảm 50,8ha so với năm 2019 do thu hồi đất để thực hiện các dự án hạ tầng); sản lượng lương thực có hạt 35.468 tấn (đạt 95,86%KH), giảm 3.859 tấn so với năm 2019[2], trong đó sản lượng thóc 35.369 tấn, năng suất bình quân cả năm 58,4 tạ/ha.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với diện tích 1.600 ha, năng suất bình quân đạt 61 tạ/ha; thực hiện mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị tại các địa phương với diện tích 820ha; liên kết với Công ty TNHH Quế Lâm thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 75ha.

Từng bước áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong năm 2020 diện tích sử dụng máy bay phun thuốc MG - 1P trong phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại là 66 ha. Đang xây dựng mô hình trồng rau thủy canh áp dụng công nghệ cao tại xã Thủy Bằng.

Chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày tại các xã vùng gò đồi như: Bưởi Da xanh, Thanh Trà[3]...

- Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn lợn ước đạt khoảng 9,9 nghìn con, giảm 60% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu bò ước đạt 3,8 nghìn con, tăng 1,1%. Đàn gia cầm ước đạt 436,5 nghìn con, tăng 7%.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được chú trọng, hầu hết các điểm giết mổ đều tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ theo quy định.  

- Thủy sản: Tiếp tục phát triển ổn định, đã thả nuôi 200 lồng cá các loại với 72 cơ sở nuôi.

- Lâm nghiệp: Đã tăng cường chỉ đạo các địa phương và ngành lâm nghiệp thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ cháy với diện tích 8,3ha, mức độ thiệt hại khoảng 65%.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 595 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm 2019.

II. Xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị

- Xây dựng kết cấu hạ tầng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của năm trước và đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2020.

Tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp như đường Tôn Thất Sơn, đường Khúc Thừa Dụ, đường Hoàng Hữu Thường, HTKT khu dân cư liền kề khu CIC8 giai đoạn 3, HTKT khu dân cư đường Quang Trung - Phù Nam... và các dự án mới như: Đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, đường trung tâm xã Thủy Tân giai đoạn 3, đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 4, khu dân cư, tái định cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2, HTKT khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, HTKT khu dân cư và tái định cư Thủy Dương….

Phối hợp với Ban Quản lý dự án Công trình giao thông khảo sát các tuyến đường theo dự án LRAMP (đường Lụ - Tre Giáo; đường Tân Lập).

Tăng cường chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành; quản lý, duy trì cây bóng mát hai bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng, đường 2/9, đường Quang Trung.

- Quy hoạch và quản lý đô thị: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, phường Phú Bài; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Khu vực 1, phường Thủy Dương … Chỉ đạo Phòng QLĐT thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương và phường Thủy Phương.

Chỉ đạo Đội quy tắc đô thị, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: quy hoạch Khu đô thị mới An - Vân - Dương; quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thanh Lam; khu quy hoạch Vịnh Mộc; xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tài nguyên - Môi trường

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020. Quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất; tập trung rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa có mở đường giao thông, việc lấn chiếm đất công.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 447 giấy/46,73 ha; lũy kế đến nay đã cấp được 76.870 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.784,23 ha, đạt 99,03%[4].

Chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác trái phép đất san lấp và các bãi tập kết cát, sỏi trái phép…. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị, trường học tham gia tốt các hoạt động vệ sinh môi trường thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” và “Ngày môi trường thế giới (05/6)”.

2. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đã tích cực triển khai thực hiện các công trình dự án trong năm 2020[5], đặc biệt đối với các công trình dự án trọng điểm như: Mở rộng cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi[6]...

Đến nay, UBND thị xã đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 42 công trình, dự án với số tiền là 42,8 tỷ đồng cho 699 hộ. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường 30 công trình, dự án, với tổng số tiền là 43,7 tỷ đồng cho 656 hộ gia đình, còn 12 công trình, dự án chưa chi trả do Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí. Thực hiện bàn giao mặt bằng toàn bộ 18 công trình (12 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới), phần 20 công trình (14 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới).

IV. Tài chính - ngân sách

1. Thu ngân sách

Trong điều kiện khó khăn, song các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường công tác lãnh chỉ đạo ngay từ đầu năm. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu NSNN năm 2020 nên nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tương đối khả quan.

Tổng thu NSNN trên địa bàn (phần giao Cục thuế, thị xã, xã phường thu )  đạt 449,8 triệu đồng, bằng 100,8% dự toán, (trong đó Thu tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm đạt 292,7 tỷ đồng, bằng 146,3% dự toán.

Không tính tiền sử dụng đất, các khoản do Cục thuế, thị xã và xã phường thu là 157,1 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán. Trong đó: các khoản do Cục thuế trực tiếp quản lý thu đạt 80,341 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; Các khoản  do địa phương quản lý  thu được 76,7 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán.

2. Chi ngân sách

Trong những tháng đầu năm, lãnh đạo thị xã đã tích cực chỉ đạo các địa phương, ban ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác xác định đối tượng, tổ chức chi trả kịp thời tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tổng chi ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 480,3 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Đã chi  211,1 tỷ đồng, Trong đó : đã giải ngân như sau: Vốn XDCB 2019 các công trình chuyển tiếp: 38/56 tỷ, bằng 64 %; Vốn XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã: 103 tỷ/138 tỷ, đạt 75% KH; Vốn Mục tiêu quốc gia NTM: 9,6/17,7 đạt  56%; Vốn mục tiêu tỉnh (5 tỷ), vốn phân cấp thị xã (15 tỷ ), vốn kết dư (37 tỷ): 45/57 tỷ, đạt 79%.

+Chi thường xuyên: 269,1 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán.

Chi thường xuyên đã đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước, đảm bảo thực hiện tiết kiệm chi theo chỉ thị của Tỉnh.

Đã chi hỗ trợ các đối tượng  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid đảm bảo kịp thời theo đúng đối tượng, mức chi, quy trình chi trả với số tiền là 14.430 triệu đồng.

Đã đảm bảo kinh phí cho công tác tổ chức chống dịch của Thị xã với số tiền là 750 triệu đồng.

 

 

V. Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Đã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; hệ thống trường lớp được duy trì, nâng cấp, mở rộng[7]. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Giáo dục đã hướng dẫn học sinh tham gia học tập trực tuyến và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. Sau khi dịch bệnh ổn định, hoạt động giáo dục trở lại bình thường, đến nay đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS[8].

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm chỉ đạo[9]; kịp thời tổ chức tuyên dương - khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học để duy trì và nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích cao tại các hội thi cấp tỉnh[10].

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn thị xã và đã tuyển chọn 16 đề tài đạt giải cao tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

- Lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khách sạn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm của người dân. Công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm mới cũng gặp khó khăn do doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số các thị trường lao động lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc,... ngừng tiếp nhận lao động, nên nhiều đơn hàng tuyển dụng, đơn xuất cảnh lao động đều bị tạm dừng.

Trong 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 907/1.800 lao động, đạt 50,4% KH (trong đó có 47 lao động đi làm việc ở nước ngoài).

- Công tác an sinh xã hội: Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg[11]; Đã tiếp nhận, thụ lý và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 3057 lao động, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19[12].

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, liệt sỹ và người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách theo đúng kế hoạch.

3. Hoạt động Văn hóa thông tin - TDTT

Thực hiện tốt việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho người dân trên địa bàn thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội trước và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý được diễn ra khá sôi nổi như Lễ hội Hoa xuân, Hội bắn pháo hoa tại Điểm du lịch cộng đồng “Cầu Ngói Thanh Toàn” đã được người dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, từ sau Tết Canh Tý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…được tổ chức thường kỳ hàng năm phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 91/101 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 90,1%; 80/85 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt 94,1%; 25.212/26490 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,2%; 12/12 xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hóa.

4. Y tế:

Công tác phòng, chống dịch bệnh: Đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã, đến các xã, phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ và đồng bộ; các trường hợp tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm hoặc người đi, đến từ vùng có dịch được thực hiện giám sát, cách ly y tế theo đúng quy định[13]; triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toàn dân trên hệ thống Hue-S. Chỉ đạo các ngành y tế, giáo dục và các địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, các địa phương tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 và thành lập Đoàn liên ngành giám sát, kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh đối với các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các trường học trên địa bàn thị xã theo đúng quy định.

Công tác khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm y tế thị xã và các Trạm y tế được thực hiện tốt, công tác khám, điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo và các BHYT khác thường xuyên được quan tâm[14]; triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng định kỳ tại các Trạm Y tế đảm bảo an toàn. Công tác dân số được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh: 821 cháu, trong đó con thứ 3 trở lên: 123 cháu, chiếm tỷ lệ: 14,98%, tăng 1,62% so với cùng kỳ.

VI. Nội chính

1. Quân sự quốc phòng: Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2020 và giao đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng Kế hoạch Quân sự - Quốc phòng năm 2020 và tổ chức tập huấn quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020 đảm bảo đúng quy trình và thống nhất toàn thị xã.

2. An ninh chính trị và TTATXH: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ…. Tình hình cụ thể như sau:

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra, nắm được 88 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 08 vụ (88/80). Tiến hành điều tra, khám phá án: 80/88 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13%.

- Tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ: Xảy ra 01 vụ vận chuyển hàng cấm, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng, không giảm (01/01).

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 12 vụ (tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 02, tàng trữ trái phép chất ma túy: 10), so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (12/11).

- Tội phạm về môi trường: Xảy ra, năm được 01 vụ Hủy hoại rừng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (01/00).

- Tai nạn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 54 vụ, làm chết 19 người, bị thương 44 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 44 vụ (54/96), giảm 09 người chết (19/28), giảm 34 người bị thương (44/78).

+ Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 01 vụ ít nghiêm trọng, bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 02 vụ (01/03), giảm 03 người chết (00/03), tăng 01 người bị thương (01/00).

 

3. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra kinh tế - xã hội: Đã chỉ đạo Thanh tra thị xã triển khai được 02 cuộc thanh tra hành chính. Qua công tác thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị được thanh tra[15].

- Tiếp công dân: Tổ chức 24 buổi tiếp công dân (tiếp lưu động tại các xã, phường: 12 buổi, tiếp tại Trụ sở tiếp công dân thị xã:12 buổi) và chỉ đạo Ban Tiếp công dân thị xã thường xuyên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã. Qua các buổi tiếp dân, có 19 lượt công dân đến kiến nghị và đề xuất ý kiến, những nội dung chủ yếu là: Các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kiến nghị cấp giấy, xem xét lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tranh chấp quyền sử dụng đất.... Thông qua các buổi tiếp dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân và chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết.

- Tình hình giải quyết đơn thư KN-TC: đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, soát xét và giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật[16].

4. Tư pháp

Chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đã chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ban hành đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật….

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Thực nhiện việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, địa phương sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các đơn vị theo đúng quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn, ổn định hoạt động có hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành; đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện, một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, Bảo hiểm xã hội) tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã được thực hiện khá tốt.

Tóm lại, 9 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, tích cực của UBND thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã và nhân dân nên tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các Chương trình, Đề án của tỉnh được các cấp các ngành hưởng ứng và triển khai kịp thời. Công tác phòng, chống dịch đã được tích cực chỉ đạo thực hiện. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi cơ bản được khống chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy dịch bệnh tại Việt Nam hiện nay đã được khống chế hiệu quả, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh bị tổn hại đến nay vẫn đang trong quá trình phục hồi… môi trường kinh doanh bất lợi đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung.

Lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ tăng trưởng thấp so với kế hoạch và dự ước sẽ còn gặp phải khó khăn trong thời gian đến; các hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí mang tính cộng đồng chưa hoàn toàn phục hồi.

Thu ngân sách (phần thị xã, xã phường thu) một số khoản thu đạt thấp so với dự toán đề ra.

Công tác quy hoạch tuy đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn diễn ra còn chậm, một số quy hoạch bị kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như công tác quản lý nhà nước.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số nơi còn bất cập; mỹ quan đô thị tại một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND thị xã; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với một số nhiệm vụ được giao.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tuy nhiên bên cạnh đó tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp như: tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc....

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Những tháng cuối năm đặt ra nhiều khó khăn, thử thách cho việc phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19. Do đó, trong 3 tháng cuối năm UBND thị xã đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trong đó chú trọng thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2020.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc sử dụng ngân sách; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5.

- Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Các phòng, ban cần tập trung rà soát các, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã được phân công đầu năm và chuẩn bị các nội dung để trình tại kỳ họp thường kỳ HĐND thị xã vào cuối năm 2020.

II. Phát triển kinh tế:

- Chủ động phối hợp với các Ban, ngành cấp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Tổ chức rà soát và hướng dẫn cho các doanh nghiệp tranh thủ vốn khuyến công nhằm mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ sản xuất, cũng như việc phát triển các ngành nghề TTCN địa phương.

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại và triển khai Chương trình bình ổn giá vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng,…

- Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2020-2021. Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng.

III. Đầu tư xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch UBND tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu các đơn vị đã được triển khai….Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu, .... Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, nhất là các khu vực nội thị, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải.

IV. Tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xây dựng sớm Quy hoạch sử đụng dất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Chỉ đạo các địa phương rà soát và tăng cường quản lý đất công ích trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường công tác cấp giấy CNQSD đất cho người dân; thống kê, rà soát lại số thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu trên địa bàn thị xã.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp, dự án mới trong năm.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phối hợp và xử lý những vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sạn, đất san lấp tại một số địa phương.

V. Văn hóa – Xã hội:

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2020 - 2021. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý. Tăng cường kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đôn đốc lập hồ sơ xét công nhận các trường trong năm 2020 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy và học ở các nhóm trẻ gia đình, cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã và Trạm y tế tại các xã, phường. Tăng cường công tác kiểm soát  và phòng chóng dịch bệnh Covid 19 trong thời gian đến và các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng....; Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; thực hiện tốt việc lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bình xét gia đình văn hóa. Kiểm tra, quản lý tốt hoạt động du lịch, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, chú trọng phát triển các môn thể dục, thể thao có thế mạnh của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động. Đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm. Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

VI. Quốc phòng, an ninh:

- Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn thị xã trong những tháng cuối năm.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân đầu năm 2021; chương trình phòng chống tội phạm; phát hiện và kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục củng cố, tổ chức, bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, phường. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND & UBND thị xã, các xã, phường ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ, công chức tư pháp trên địa bàn thị xã.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

VII. Công tác phòng, chống thiên tai

- Rà soát phương án phòng chống lụt bão từ thị xã đến các xã, phường để bổ sung đảm bảo cho việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và có phương án chủ động đối phó khi có mưa lũ xảy ra. Kiểm tra các đường dây truyền tải điện đảm bảo an toàn, tính mạng của nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với các xã, phường, chống đổ ngã cây xanh, nhất là dọc các tuyến đường nội thị của thị xã; cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn đường thường bị ngập khi lụt bão xảy ra.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, TVTU, TT HĐND thị xã biết để chỉ đạo./.

 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, ước thực hiện năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020, UBND thị xã đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 đến các cấp, các ngành trên tinh thần đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tác động lớn và nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của thị xã, cũng như đời sống của người dân, kết quả cụ thể như sau:

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

I. Phát triển kinh tế: Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế thị xã đều suy giảm trên các mặt, ba tác động chính là vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất; suy giảm tiêu dùng; ảnh hưởng mạnh đến các ngành dịch vụ và du lịch.

Giá trị sản xuất ước thực hiện 9 tháng là 16.645 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

1. Dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9 tháng năm 2020 đạt 1.396 tỷ đồng, giảm  4,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 232 tỷ đồng  giảm 23% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.450 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch, giảm 5,8 % so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:

Các hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp bị đình trệ tại các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,1%; ngành dệt giảm 7,6%; sản xuất trang phục xuất khẩu giảm 3,6%...

Tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, đã  tiếp tục duy trì ổn định, trong đó có 48[1] dự án đầu tư, vốn đăng ký 505,15 tỷ đồng, diện tích đất đã bố trí 49.44 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 62.85%.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 14.600 tỷ đồng, đạt 54,8 % kế hoạch, giảm 7,01% so với cùng kỳ.

 

3. Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy là 6.057,4 ha (giảm 50,8ha so với năm 2019 do thu hồi đất để thực hiện các dự án hạ tầng); sản lượng lương thực có hạt 35.468 tấn (đạt 95,86%KH), giảm 3.859 tấn so với năm 2019[2], trong đó sản lượng thóc 35.369 tấn, năng suất bình quân cả năm 58,4 tạ/ha.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với diện tích 1.600 ha, năng suất bình quân đạt 61 tạ/ha; thực hiện mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị tại các địa phương với diện tích 820ha; liên kết với Công ty TNHH Quế Lâm thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 75ha.

Từng bước áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong năm 2020 diện tích sử dụng máy bay phun thuốc MG - 1P trong phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại là 66 ha. Đang xây dựng mô hình trồng rau thủy canh áp dụng công nghệ cao tại xã Thủy Bằng.

Chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày tại các xã vùng gò đồi như: Bưởi Da xanh, Thanh Trà[3]...

- Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn lợn ước đạt khoảng 9,9 nghìn con, giảm 60% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu bò ước đạt 3,8 nghìn con, tăng 1,1%. Đàn gia cầm ước đạt 436,5 nghìn con, tăng 7%.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được chú trọng, hầu hết các điểm giết mổ đều tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ theo quy định.  

- Thủy sản: Tiếp tục phát triển ổn định, đã thả nuôi 200 lồng cá các loại với 72 cơ sở nuôi.

- Lâm nghiệp: Đã tăng cường chỉ đạo các địa phương và ngành lâm nghiệp thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ cháy với diện tích 8,3ha, mức độ thiệt hại khoảng 65%.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 595 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm 2019.

II. Xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị

- Xây dựng kết cấu hạ tầng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của năm trước và đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2020.

Tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp như đường Tôn Thất Sơn, đường Khúc Thừa Dụ, đường Hoàng Hữu Thường, HTKT khu dân cư liền kề khu CIC8 giai đoạn 3, HTKT khu dân cư đường Quang Trung - Phù Nam... và các dự án mới như: Đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, đường trung tâm xã Thủy Tân giai đoạn 3, đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 4, khu dân cư, tái định cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2, HTKT khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, HTKT khu dân cư và tái định cư Thủy Dương….

Phối hợp với Ban Quản lý dự án Công trình giao thông khảo sát các tuyến đường theo dự án LRAMP (đường Lụ - Tre Giáo; đường Tân Lập).

Tăng cường chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành; quản lý, duy trì cây bóng mát hai bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng, đường 2/9, đường Quang Trung.

- Quy hoạch và quản lý đô thị: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, phường Phú Bài; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Khu vực 1, phường Thủy Dương … Chỉ đạo Phòng QLĐT thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương và phường Thủy Phương.

Chỉ đạo Đội quy tắc đô thị, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: quy hoạch Khu đô thị mới An - Vân - Dương; quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thanh Lam; khu quy hoạch Vịnh Mộc; xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tài nguyên - Môi trường

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020. Quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất; tập trung rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa có mở đường giao thông, việc lấn chiếm đất công.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 447 giấy/46,73 ha; lũy kế đến nay đã cấp được 76.870 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.784,23 ha, đạt 99,03%[4].

Chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác trái phép đất san lấp và các bãi tập kết cát, sỏi trái phép…. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị, trường học tham gia tốt các hoạt động vệ sinh môi trường thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” và “Ngày môi trường thế giới (05/6)”.

2. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đã tích cực triển khai thực hiện các công trình dự án trong năm 2020[5], đặc biệt đối với các công trình dự án trọng điểm như: Mở rộng cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi[6]...

Đến nay, UBND thị xã đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 42 công trình, dự án với số tiền là 42,8 tỷ đồng cho 699 hộ. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường 30 công trình, dự án, với tổng số tiền là 43,7 tỷ đồng cho 656 hộ gia đình, còn 12 công trình, dự án chưa chi trả do Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí. Thực hiện bàn giao mặt bằng toàn bộ 18 công trình (12 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới), phần 20 công trình (14 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới).

IV. Tài chính - ngân sách

1. Thu ngân sách

Trong điều kiện khó khăn, song các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường công tác lãnh chỉ đạo ngay từ đầu năm. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu NSNN năm 2020 nên nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tương đối khả quan.

Tổng thu NSNN trên địa bàn (phần giao Cục thuế, thị xã, xã phường thu )  đạt 449,8 triệu đồng, bằng 100,8% dự toán, (trong đó Thu tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm đạt 292,7 tỷ đồng, bằng 146,3% dự toán.

Không tính tiền sử dụng đất, các khoản do Cục thuế, thị xã và xã phường thu là 157,1 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán. Trong đó: các khoản do Cục thuế trực tiếp quản lý thu đạt 80,341 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; Các khoản  do địa phương quản lý  thu được 76,7 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán.

2. Chi ngân sách

Trong những tháng đầu năm, lãnh đạo thị xã đã tích cực chỉ đạo các địa phương, ban ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác xác định đối tượng, tổ chức chi trả kịp thời tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tổng chi ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 480,3 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Đã chi  211,1 tỷ đồng, Trong đó : đã giải ngân như sau: Vốn XDCB 2019 các công trình chuyển tiếp: 38/56 tỷ, bằng 64 %; Vốn XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã: 103 tỷ/138 tỷ, đạt 75% KH; Vốn Mục tiêu quốc gia NTM: 9,6/17,7 đạt  56%; Vốn mục tiêu tỉnh (5 tỷ), vốn phân cấp thị xã (15 tỷ ), vốn kết dư (37 tỷ): 45/57 tỷ, đạt 79%.

+Chi thường xuyên: 269,1 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán.

Chi thường xuyên đã đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước, đảm bảo thực hiện tiết kiệm chi theo chỉ thị của Tỉnh.

Đã chi hỗ trợ các đối tượng  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid đảm bảo kịp thời theo đúng đối tượng, mức chi, quy trình chi trả với số tiền là 14.430 triệu đồng.

Đã đảm bảo kinh phí cho công tác tổ chức chống dịch của Thị xã với số tiền là 750 triệu đồng.

 

 

V. Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Đã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; hệ thống trường lớp được duy trì, nâng cấp, mở rộng[7]. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Giáo dục đã hướng dẫn học sinh tham gia học tập trực tuyến và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. Sau khi dịch bệnh ổn định, hoạt động giáo dục trở lại bình thường, đến nay đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS[8].

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm chỉ đạo[9]; kịp thời tổ chức tuyên dương - khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học để duy trì và nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích cao tại các hội thi cấp tỉnh[10].

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn thị xã và đã tuyển chọn 16 đề tài đạt giải cao tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

- Lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khách sạn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm của người dân. Công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm mới cũng gặp khó khăn do doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số các thị trường lao động lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc,... ngừng tiếp nhận lao động, nên nhiều đơn hàng tuyển dụng, đơn xuất cảnh lao động đều bị tạm dừng.

Trong 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 907/1.800 lao động, đạt 50,4% KH (trong đó có 47 lao động đi làm việc ở nước ngoài).

- Công tác an sinh xã hội: Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg[11]; Đã tiếp nhận, thụ lý và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 3057 lao động, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19[12].

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, liệt sỹ và người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách theo đúng kế hoạch.

3. Hoạt động Văn hóa thông tin - TDTT

Thực hiện tốt việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho người dân trên địa bàn thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội trước và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý được diễn ra khá sôi nổi như Lễ hội Hoa xuân, Hội bắn pháo hoa tại Điểm du lịch cộng đồng “Cầu Ngói Thanh Toàn” đã được người dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, từ sau Tết Canh Tý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…được tổ chức thường kỳ hàng năm phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 91/101 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 90,1%; 80/85 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt 94,1%; 25.212/26490 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,2%; 12/12 xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hóa.

4. Y tế:

Công tác phòng, chống dịch bệnh: Đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã, đến các xã, phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ và đồng bộ; các trường hợp tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm hoặc người đi, đến từ vùng có dịch được thực hiện giám sát, cách ly y tế theo đúng quy định[13]; triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toàn dân trên hệ thống Hue-S. Chỉ đạo các ngành y tế, giáo dục và các địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, các địa phương tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 và thành lập Đoàn liên ngành giám sát, kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh đối với các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các trường học trên địa bàn thị xã theo đúng quy định.

Công tác khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm y tế thị xã và các Trạm y tế được thực hiện tốt, công tác khám, điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo và các BHYT khác thường xuyên được quan tâm[14]; triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng định kỳ tại các Trạm Y tế đảm bảo an toàn. Công tác dân số được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh: 821 cháu, trong đó con thứ 3 trở lên: 123 cháu, chiếm tỷ lệ: 14,98%, tăng 1,62% so với cùng kỳ.

VI. Nội chính

1. Quân sự quốc phòng: Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2020 và giao đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng Kế hoạch Quân sự - Quốc phòng năm 2020 và tổ chức tập huấn quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020 đảm bảo đúng quy trình và thống nhất toàn thị xã.

2. An ninh chính trị và TTATXH: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ…. Tình hình cụ thể như sau:

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra, nắm được 88 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 08 vụ (88/80). Tiến hành điều tra, khám phá án: 80/88 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13%.

- Tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ: Xảy ra 01 vụ vận chuyển hàng cấm, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng, không giảm (01/01).

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 12 vụ (tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 02, tàng trữ trái phép chất ma túy: 10), so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (12/11).

- Tội phạm về môi trường: Xảy ra, năm được 01 vụ Hủy hoại rừng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (01/00).

- Tai nạn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 54 vụ, làm chết 19 người, bị thương 44 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 44 vụ (54/96), giảm 09 người chết (19/28), giảm 34 người bị thương (44/78).

+ Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 01 vụ ít nghiêm trọng, bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 02 vụ (01/03), giảm 03 người chết (00/03), tăng 01 người bị thương (01/00).

 

3. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra kinh tế - xã hội: Đã chỉ đạo Thanh tra thị xã triển khai được 02 cuộc thanh tra hành chính. Qua công tác thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị được thanh tra[15].

- Tiếp công dân: Tổ chức 24 buổi tiếp công dân (tiếp lưu động tại các xã, phường: 12 buổi, tiếp tại Trụ sở tiếp công dân thị xã:12 buổi) và chỉ đạo Ban Tiếp công dân thị xã thường xuyên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã. Qua các buổi tiếp dân, có 19 lượt công dân đến kiến nghị và đề xuất ý kiến, những nội dung chủ yếu là: Các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kiến nghị cấp giấy, xem xét lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tranh chấp quyền sử dụng đất.... Thông qua các buổi tiếp dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân và chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết.

- Tình hình giải quyết đơn thư KN-TC: đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, soát xét và giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật[16].

4. Tư pháp

Chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đã chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ban hành đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật….

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Thực nhiện việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, địa phương sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các đơn vị theo đúng quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn, ổn định hoạt động có hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành; đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện, một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, Bảo hiểm xã hội) tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã được thực hiện khá tốt.

Tóm lại, 9 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, tích cực của UBND thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã và nhân dân nên tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các Chương trình, Đề án của tỉnh được các cấp các ngành hưởng ứng và triển khai kịp thời. Công tác phòng, chống dịch đã được tích cực chỉ đạo thực hiện. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi cơ bản được khống chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy dịch bệnh tại Việt Nam hiện nay đã được khống chế hiệu quả, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh bị tổn hại đến nay vẫn đang trong quá trình phục hồi… môi trường kinh doanh bất lợi đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung.

Lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ tăng trưởng thấp so với kế hoạch và dự ước sẽ còn gặp phải khó khăn trong thời gian đến; các hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí mang tính cộng đồng chưa hoàn toàn phục hồi.

Thu ngân sách (phần thị xã, xã phường thu) một số khoản thu đạt thấp so với dự toán đề ra.

Công tác quy hoạch tuy đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn diễn ra còn chậm, một số quy hoạch bị kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như công tác quản lý nhà nước.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số nơi còn bất cập; mỹ quan đô thị tại một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND thị xã; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với một số nhiệm vụ được giao.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tuy nhiên bên cạnh đó tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp như: tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc....

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Những tháng cuối năm đặt ra nhiều khó khăn, thử thách cho việc phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19. Do đó, trong 3 tháng cuối năm UBND thị xã đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trong đó chú trọng thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2020.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc sử dụng ngân sách; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5.

- Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Các phòng, ban cần tập trung rà soát các, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã được phân công đầu năm và chuẩn bị các nội dung để trình tại kỳ họp thường kỳ HĐND thị xã vào cuối năm 2020.

II. Phát triển kinh tế:

- Chủ động phối hợp với các Ban, ngành cấp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Tổ chức rà soát và hướng dẫn cho các doanh nghiệp tranh thủ vốn khuyến công nhằm mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ sản xuất, cũng như việc phát triển các ngành nghề TTCN địa phương.

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại và triển khai Chương trình bình ổn giá vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng,…

- Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2020-2021. Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng.

III. Đầu tư xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch UBND tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu các đơn vị đã được triển khai….Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu, .... Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, nhất là các khu vực nội thị, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải.

IV. Tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xây dựng sớm Quy hoạch sử đụng dất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Chỉ đạo các địa phương rà soát và tăng cường quản lý đất công ích trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường công tác cấp giấy CNQSD đất cho người dân; thống kê, rà soát lại số thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu trên địa bàn thị xã.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp, dự án mới trong năm.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phối hợp và xử lý những vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sạn, đất san lấp tại một số địa phương.

V. Văn hóa – Xã hội:

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2020 - 2021. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý. Tăng cường kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đôn đốc lập hồ sơ xét công nhận các trường trong năm 2020 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy và học ở các nhóm trẻ gia đình, cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã và Trạm y tế tại các xã, phường. Tăng cường công tác kiểm soát  và phòng chóng dịch bệnh Covid 19 trong thời gian đến và các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng....; Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; thực hiện tốt việc lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bình xét gia đình văn hóa. Kiểm tra, quản lý tốt hoạt động du lịch, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, chú trọng phát triển các môn thể dục, thể thao có thế mạnh của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động. Đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm. Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

VI. Quốc phòng, an ninh:

- Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn thị xã trong những tháng cuối năm.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân đầu năm 2021; chương trình phòng chống tội phạm; phát hiện và kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục củng cố, tổ chức, bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, phường. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND & UBND thị xã, các xã, phường ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ, công chức tư pháp trên địa bàn thị xã.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

VII. Công tác phòng, chống thiên tai

- Rà soát phương án phòng chống lụt bão từ thị xã đến các xã, phường để bổ sung đảm bảo cho việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và có phương án chủ động đối phó khi có mưa lũ xảy ra. Kiểm tra các đường dây truyền tải điện đảm bảo an toàn, tính mạng của nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với các xã, phường, chống đổ ngã cây xanh, nhất là dọc các tuyến đường nội thị của thị xã; cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn đường thường bị ngập khi lụt bão xảy ra.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, TVTU, TT HĐND thị xã biết để chỉ đạo./.

 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, ước thực hiện năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020, UBND thị xã đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 đến các cấp, các ngành trên tinh thần đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tác động lớn và nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của thị xã, cũng như đời sống của người dân, kết quả cụ thể như sau:

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

I. Phát triển kinh tế: Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế thị xã đều suy giảm trên các mặt, ba tác động chính là vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất; suy giảm tiêu dùng; ảnh hưởng mạnh đến các ngành dịch vụ và du lịch.

Giá trị sản xuất ước thực hiện 9 tháng là 16.645 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

1. Dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9 tháng năm 2020 đạt 1.396 tỷ đồng, giảm  4,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 232 tỷ đồng  giảm 23% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.450 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch, giảm 5,8 % so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:

Các hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp bị đình trệ tại các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,1%; ngành dệt giảm 7,6%; sản xuất trang phục xuất khẩu giảm 3,6%...

Tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, đã  tiếp tục duy trì ổn định, trong đó có 48[1] dự án đầu tư, vốn đăng ký 505,15 tỷ đồng, diện tích đất đã bố trí 49.44 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 62.85%.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 14.600 tỷ đồng, đạt 54,8 % kế hoạch, giảm 7,01% so với cùng kỳ.

 

3. Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy là 6.057,4 ha (giảm 50,8ha so với năm 2019 do thu hồi đất để thực hiện các dự án hạ tầng); sản lượng lương thực có hạt 35.468 tấn (đạt 95,86%KH), giảm 3.859 tấn so với năm 2019[2], trong đó sản lượng thóc 35.369 tấn, năng suất bình quân cả năm 58,4 tạ/ha.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với diện tích 1.600 ha, năng suất bình quân đạt 61 tạ/ha; thực hiện mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị tại các địa phương với diện tích 820ha; liên kết với Công ty TNHH Quế Lâm thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 75ha.

Từng bước áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong năm 2020 diện tích sử dụng máy bay phun thuốc MG - 1P trong phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại là 66 ha. Đang xây dựng mô hình trồng rau thủy canh áp dụng công nghệ cao tại xã Thủy Bằng.

Chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày tại các xã vùng gò đồi như: Bưởi Da xanh, Thanh Trà[3]...

- Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn lợn ước đạt khoảng 9,9 nghìn con, giảm 60% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu bò ước đạt 3,8 nghìn con, tăng 1,1%. Đàn gia cầm ước đạt 436,5 nghìn con, tăng 7%.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được chú trọng, hầu hết các điểm giết mổ đều tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ theo quy định.  

- Thủy sản: Tiếp tục phát triển ổn định, đã thả nuôi 200 lồng cá các loại với 72 cơ sở nuôi.

- Lâm nghiệp: Đã tăng cường chỉ đạo các địa phương và ngành lâm nghiệp thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ cháy với diện tích 8,3ha, mức độ thiệt hại khoảng 65%.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 595 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm 2019.

II. Xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị

- Xây dựng kết cấu hạ tầng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của năm trước và đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2020.

Tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp như đường Tôn Thất Sơn, đường Khúc Thừa Dụ, đường Hoàng Hữu Thường, HTKT khu dân cư liền kề khu CIC8 giai đoạn 3, HTKT khu dân cư đường Quang Trung - Phù Nam... và các dự án mới như: Đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, đường trung tâm xã Thủy Tân giai đoạn 3, đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 4, khu dân cư, tái định cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2, HTKT khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, HTKT khu dân cư và tái định cư Thủy Dương….

Phối hợp với Ban Quản lý dự án Công trình giao thông khảo sát các tuyến đường theo dự án LRAMP (đường Lụ - Tre Giáo; đường Tân Lập).

Tăng cường chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành; quản lý, duy trì cây bóng mát hai bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng, đường 2/9, đường Quang Trung.

- Quy hoạch và quản lý đô thị: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, phường Phú Bài; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Khu vực 1, phường Thủy Dương … Chỉ đạo Phòng QLĐT thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương và phường Thủy Phương.

Chỉ đạo Đội quy tắc đô thị, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: quy hoạch Khu đô thị mới An - Vân - Dương; quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thanh Lam; khu quy hoạch Vịnh Mộc; xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tài nguyên - Môi trường

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020. Quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất; tập trung rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa có mở đường giao thông, việc lấn chiếm đất công.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 447 giấy/46,73 ha; lũy kế đến nay đã cấp được 76.870 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.784,23 ha, đạt 99,03%[4].

Chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác trái phép đất san lấp và các bãi tập kết cát, sỏi trái phép…. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị, trường học tham gia tốt các hoạt động vệ sinh môi trường thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” và “Ngày môi trường thế giới (05/6)”.

2. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đã tích cực triển khai thực hiện các công trình dự án trong năm 2020[5], đặc biệt đối với các công trình dự án trọng điểm như: Mở rộng cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi[6]...

Đến nay, UBND thị xã đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 42 công trình, dự án với số tiền là 42,8 tỷ đồng cho 699 hộ. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường 30 công trình, dự án, với tổng số tiền là 43,7 tỷ đồng cho 656 hộ gia đình, còn 12 công trình, dự án chưa chi trả do Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí. Thực hiện bàn giao mặt bằng toàn bộ 18 công trình (12 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới), phần 20 công trình (14 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới).

IV. Tài chính - ngân sách

1. Thu ngân sách

Trong điều kiện khó khăn, song các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường công tác lãnh chỉ đạo ngay từ đầu năm. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu NSNN năm 2020 nên nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tương đối khả quan.

Tổng thu NSNN trên địa bàn (phần giao Cục thuế, thị xã, xã phường thu )  đạt 449,8 triệu đồng, bằng 100,8% dự toán, (trong đó Thu tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm đạt 292,7 tỷ đồng, bằng 146,3% dự toán.

Không tính tiền sử dụng đất, các khoản do Cục thuế, thị xã và xã phường thu là 157,1 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán. Trong đó: các khoản do Cục thuế trực tiếp quản lý thu đạt 80,341 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; Các khoản  do địa phương quản lý  thu được 76,7 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán.

2. Chi ngân sách

Trong những tháng đầu năm, lãnh đạo thị xã đã tích cực chỉ đạo các địa phương, ban ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác xác định đối tượng, tổ chức chi trả kịp thời tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tổng chi ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 480,3 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Đã chi  211,1 tỷ đồng, Trong đó : đã giải ngân như sau: Vốn XDCB 2019 các công trình chuyển tiếp: 38/56 tỷ, bằng 64 %; Vốn XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã: 103 tỷ/138 tỷ, đạt 75% KH; Vốn Mục tiêu quốc gia NTM: 9,6/17,7 đạt  56%; Vốn mục tiêu tỉnh (5 tỷ), vốn phân cấp thị xã (15 tỷ ), vốn kết dư (37 tỷ): 45/57 tỷ, đạt 79%.

+Chi thường xuyên: 269,1 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán.

Chi thường xuyên đã đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước, đảm bảo thực hiện tiết kiệm chi theo chỉ thị của Tỉnh.

Đã chi hỗ trợ các đối tượng  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid đảm bảo kịp thời theo đúng đối tượng, mức chi, quy trình chi trả với số tiền là 14.430 triệu đồng.

Đã đảm bảo kinh phí cho công tác tổ chức chống dịch của Thị xã với số tiền là 750 triệu đồng.

 

 

V. Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Đã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; hệ thống trường lớp được duy trì, nâng cấp, mở rộng[7]. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Giáo dục đã hướng dẫn học sinh tham gia học tập trực tuyến và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. Sau khi dịch bệnh ổn định, hoạt động giáo dục trở lại bình thường, đến nay đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS[8].

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm chỉ đạo[9]; kịp thời tổ chức tuyên dương - khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học để duy trì và nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích cao tại các hội thi cấp tỉnh[10].

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn thị xã và đã tuyển chọn 16 đề tài đạt giải cao tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

- Lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khách sạn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm của người dân. Công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm mới cũng gặp khó khăn do doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số các thị trường lao động lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc,... ngừng tiếp nhận lao động, nên nhiều đơn hàng tuyển dụng, đơn xuất cảnh lao động đều bị tạm dừng.

Trong 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 907/1.800 lao động, đạt 50,4% KH (trong đó có 47 lao động đi làm việc ở nước ngoài).

- Công tác an sinh xã hội: Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg[11]; Đã tiếp nhận, thụ lý và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 3057 lao động, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19[12].

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, liệt sỹ và người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách theo đúng kế hoạch.

3. Hoạt động Văn hóa thông tin - TDTT

Thực hiện tốt việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho người dân trên địa bàn thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội trước và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý được diễn ra khá sôi nổi như Lễ hội Hoa xuân, Hội bắn pháo hoa tại Điểm du lịch cộng đồng “Cầu Ngói Thanh Toàn” đã được người dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, từ sau Tết Canh Tý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…được tổ chức thường kỳ hàng năm phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 91/101 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 90,1%; 80/85 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt 94,1%; 25.212/26490 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,2%; 12/12 xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hóa.

4. Y tế:

Công tác phòng, chống dịch bệnh: Đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã, đến các xã, phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ và đồng bộ; các trường hợp tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm hoặc người đi, đến từ vùng có dịch được thực hiện giám sát, cách ly y tế theo đúng quy định[13]; triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toàn dân trên hệ thống Hue-S. Chỉ đạo các ngành y tế, giáo dục và các địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, các địa phương tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 và thành lập Đoàn liên ngành giám sát, kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh đối với các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các trường học trên địa bàn thị xã theo đúng quy định.

Công tác khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm y tế thị xã và các Trạm y tế được thực hiện tốt, công tác khám, điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo và các BHYT khác thường xuyên được quan tâm[14]; triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng định kỳ tại các Trạm Y tế đảm bảo an toàn. Công tác dân số được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh: 821 cháu, trong đó con thứ 3 trở lên: 123 cháu, chiếm tỷ lệ: 14,98%, tăng 1,62% so với cùng kỳ.

VI. Nội chính

1. Quân sự quốc phòng: Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2020 và giao đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng Kế hoạch Quân sự - Quốc phòng năm 2020 và tổ chức tập huấn quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020 đảm bảo đúng quy trình và thống nhất toàn thị xã.

2. An ninh chính trị và TTATXH: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ…. Tình hình cụ thể như sau:

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra, nắm được 88 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 08 vụ (88/80). Tiến hành điều tra, khám phá án: 80/88 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13%.

- Tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ: Xảy ra 01 vụ vận chuyển hàng cấm, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng, không giảm (01/01).

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 12 vụ (tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 02, tàng trữ trái phép chất ma túy: 10), so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (12/11).

- Tội phạm về môi trường: Xảy ra, năm được 01 vụ Hủy hoại rừng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (01/00).

- Tai nạn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 54 vụ, làm chết 19 người, bị thương 44 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 44 vụ (54/96), giảm 09 người chết (19/28), giảm 34 người bị thương (44/78).

+ Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 01 vụ ít nghiêm trọng, bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 02 vụ (01/03), giảm 03 người chết (00/03), tăng 01 người bị thương (01/00).

 

3. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra kinh tế - xã hội: Đã chỉ đạo Thanh tra thị xã triển khai được 02 cuộc thanh tra hành chính. Qua công tác thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị được thanh tra[15].

- Tiếp công dân: Tổ chức 24 buổi tiếp công dân (tiếp lưu động tại các xã, phường: 12 buổi, tiếp tại Trụ sở tiếp công dân thị xã:12 buổi) và chỉ đạo Ban Tiếp công dân thị xã thường xuyên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã. Qua các buổi tiếp dân, có 19 lượt công dân đến kiến nghị và đề xuất ý kiến, những nội dung chủ yếu là: Các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kiến nghị cấp giấy, xem xét lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tranh chấp quyền sử dụng đất.... Thông qua các buổi tiếp dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân và chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết.

- Tình hình giải quyết đơn thư KN-TC: đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, soát xét và giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật[16].

4. Tư pháp

Chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đã chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ban hành đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật….

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Thực nhiện việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, địa phương sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các đơn vị theo đúng quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn, ổn định hoạt động có hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành; đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện, một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, Bảo hiểm xã hội) tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã được thực hiện khá tốt.

Tóm lại, 9 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, tích cực của UBND thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã và nhân dân nên tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các Chương trình, Đề án của tỉnh được các cấp các ngành hưởng ứng và triển khai kịp thời. Công tác phòng, chống dịch đã được tích cực chỉ đạo thực hiện. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi cơ bản được khống chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy dịch bệnh tại Việt Nam hiện nay đã được khống chế hiệu quả, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh bị tổn hại đến nay vẫn đang trong quá trình phục hồi… môi trường kinh doanh bất lợi đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung.

Lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ tăng trưởng thấp so với kế hoạch và dự ước sẽ còn gặp phải khó khăn trong thời gian đến; các hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí mang tính cộng đồng chưa hoàn toàn phục hồi.

Thu ngân sách (phần thị xã, xã phường thu) một số khoản thu đạt thấp so với dự toán đề ra.

Công tác quy hoạch tuy đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn diễn ra còn chậm, một số quy hoạch bị kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như công tác quản lý nhà nước.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số nơi còn bất cập; mỹ quan đô thị tại một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND thị xã; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với một số nhiệm vụ được giao.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tuy nhiên bên cạnh đó tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp như: tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc....

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Những tháng cuối năm đặt ra nhiều khó khăn, thử thách cho việc phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19. Do đó, trong 3 tháng cuối năm UBND thị xã đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trong đó chú trọng thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2020.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc sử dụng ngân sách; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5.

- Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Các phòng, ban cần tập trung rà soát các, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã được phân công đầu năm và chuẩn bị các nội dung để trình tại kỳ họp thường kỳ HĐND thị xã vào cuối năm 2020.

II. Phát triển kinh tế:

- Chủ động phối hợp với các Ban, ngành cấp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Tổ chức rà soát và hướng dẫn cho các doanh nghiệp tranh thủ vốn khuyến công nhằm mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ sản xuất, cũng như việc phát triển các ngành nghề TTCN địa phương.

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại và triển khai Chương trình bình ổn giá vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng,…

- Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2020-2021. Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng.

III. Đầu tư xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch UBND tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu các đơn vị đã được triển khai….Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu, .... Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, nhất là các khu vực nội thị, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải.

IV. Tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xây dựng sớm Quy hoạch sử đụng dất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Chỉ đạo các địa phương rà soát và tăng cường quản lý đất công ích trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường công tác cấp giấy CNQSD đất cho người dân; thống kê, rà soát lại số thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu trên địa bàn thị xã.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp, dự án mới trong năm.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phối hợp và xử lý những vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sạn, đất san lấp tại một số địa phương.

V. Văn hóa – Xã hội:

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2020 - 2021. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý. Tăng cường kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đôn đốc lập hồ sơ xét công nhận các trường trong năm 2020 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy và học ở các nhóm trẻ gia đình, cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã và Trạm y tế tại các xã, phường. Tăng cường công tác kiểm soát  và phòng chóng dịch bệnh Covid 19 trong thời gian đến và các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng....; Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; thực hiện tốt việc lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bình xét gia đình văn hóa. Kiểm tra, quản lý tốt hoạt động du lịch, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, chú trọng phát triển các môn thể dục, thể thao có thế mạnh của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động. Đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm. Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

VI. Quốc phòng, an ninh:

- Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn thị xã trong những tháng cuối năm.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân đầu năm 2021; chương trình phòng chống tội phạm; phát hiện và kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục củng cố, tổ chức, bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, phường. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND & UBND thị xã, các xã, phường ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ, công chức tư pháp trên địa bàn thị xã.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

VII. Công tác phòng, chống thiên tai

- Rà soát phương án phòng chống lụt bão từ thị xã đến các xã, phường để bổ sung đảm bảo cho việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và có phương án chủ động đối phó khi có mưa lũ xảy ra. Kiểm tra các đường dây truyền tải điện đảm bảo an toàn, tính mạng của nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với các xã, phường, chống đổ ngã cây xanh, nhất là dọc các tuyến đường nội thị của thị xã; cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn đường thường bị ngập khi lụt bão xảy ra.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, TVTU, TT HĐND thị xã biết để chỉ đạo./.

 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, ước thực hiện năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020, UBND thị xã đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 đến các cấp, các ngành trên tinh thần đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tác động lớn và nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của thị xã, cũng như đời sống của người dân, kết quả cụ thể như sau:

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

I. Phát triển kinh tế: Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế thị xã đều suy giảm trên các mặt, ba tác động chính là vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất; suy giảm tiêu dùng; ảnh hưởng mạnh đến các ngành dịch vụ và du lịch.

Giá trị sản xuất ước thực hiện 9 tháng là 16.645 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

1. Dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9 tháng năm 2020 đạt 1.396 tỷ đồng, giảm  4,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 232 tỷ đồng  giảm 23% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.450 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch, giảm 5,8 % so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:

Các hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp bị đình trệ tại các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,1%; ngành dệt giảm 7,6%; sản xuất trang phục xuất khẩu giảm 3,6%...

Tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, đã  tiếp tục duy trì ổn định, trong đó có 48[1] dự án đầu tư, vốn đăng ký 505,15 tỷ đồng, diện tích đất đã bố trí 49.44 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 62.85%.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 14.600 tỷ đồng, đạt 54,8 % kế hoạch, giảm 7,01% so với cùng kỳ.

 

3. Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy là 6.057,4 ha (giảm 50,8ha so với năm 2019 do thu hồi đất để thực hiện các dự án hạ tầng); sản lượng lương thực có hạt 35.468 tấn (đạt 95,86%KH), giảm 3.859 tấn so với năm 2019[2], trong đó sản lượng thóc 35.369 tấn, năng suất bình quân cả năm 58,4 tạ/ha.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với diện tích 1.600 ha, năng suất bình quân đạt 61 tạ/ha; thực hiện mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị tại các địa phương với diện tích 820ha; liên kết với Công ty TNHH Quế Lâm thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 75ha.

Từng bước áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong năm 2020 diện tích sử dụng máy bay phun thuốc MG - 1P trong phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại là 66 ha. Đang xây dựng mô hình trồng rau thủy canh áp dụng công nghệ cao tại xã Thủy Bằng.

Chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày tại các xã vùng gò đồi như: Bưởi Da xanh, Thanh Trà[3]...

- Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn lợn ước đạt khoảng 9,9 nghìn con, giảm 60% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu bò ước đạt 3,8 nghìn con, tăng 1,1%. Đàn gia cầm ước đạt 436,5 nghìn con, tăng 7%.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được chú trọng, hầu hết các điểm giết mổ đều tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ theo quy định.  

- Thủy sản: Tiếp tục phát triển ổn định, đã thả nuôi 200 lồng cá các loại với 72 cơ sở nuôi.

- Lâm nghiệp: Đã tăng cường chỉ đạo các địa phương và ngành lâm nghiệp thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ cháy với diện tích 8,3ha, mức độ thiệt hại khoảng 65%.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 595 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm 2019.

II. Xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị

- Xây dựng kết cấu hạ tầng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của năm trước và đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2020.

Tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp như đường Tôn Thất Sơn, đường Khúc Thừa Dụ, đường Hoàng Hữu Thường, HTKT khu dân cư liền kề khu CIC8 giai đoạn 3, HTKT khu dân cư đường Quang Trung - Phù Nam... và các dự án mới như: Đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, đường trung tâm xã Thủy Tân giai đoạn 3, đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 4, khu dân cư, tái định cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2, HTKT khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, HTKT khu dân cư và tái định cư Thủy Dương….

Phối hợp với Ban Quản lý dự án Công trình giao thông khảo sát các tuyến đường theo dự án LRAMP (đường Lụ - Tre Giáo; đường Tân Lập).

Tăng cường chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành; quản lý, duy trì cây bóng mát hai bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng, đường 2/9, đường Quang Trung.

- Quy hoạch và quản lý đô thị: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, phường Phú Bài; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Khu vực 1, phường Thủy Dương … Chỉ đạo Phòng QLĐT thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương và phường Thủy Phương.

Chỉ đạo Đội quy tắc đô thị, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: quy hoạch Khu đô thị mới An - Vân - Dương; quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thanh Lam; khu quy hoạch Vịnh Mộc; xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tài nguyên - Môi trường

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020. Quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất; tập trung rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa có mở đường giao thông, việc lấn chiếm đất công.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 447 giấy/46,73 ha; lũy kế đến nay đã cấp được 76.870 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.784,23 ha, đạt 99,03%[4].

Chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác trái phép đất san lấp và các bãi tập kết cát, sỏi trái phép…. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị, trường học tham gia tốt các hoạt động vệ sinh môi trường thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” và “Ngày môi trường thế giới (05/6)”.

2. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đã tích cực triển khai thực hiện các công trình dự án trong năm 2020[5], đặc biệt đối với các công trình dự án trọng điểm như: Mở rộng cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi[6]...

Đến nay, UBND thị xã đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 42 công trình, dự án với số tiền là 42,8 tỷ đồng cho 699 hộ. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường 30 công trình, dự án, với tổng số tiền là 43,7 tỷ đồng cho 656 hộ gia đình, còn 12 công trình, dự án chưa chi trả do Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí. Thực hiện bàn giao mặt bằng toàn bộ 18 công trình (12 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới), phần 20 công trình (14 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới).

IV. Tài chính - ngân sách

1. Thu ngân sách

Trong điều kiện khó khăn, song các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường công tác lãnh chỉ đạo ngay từ đầu năm. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu NSNN năm 2020 nên nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tương đối khả quan.

Tổng thu NSNN trên địa bàn (phần giao Cục thuế, thị xã, xã phường thu )  đạt 449,8 triệu đồng, bằng 100,8% dự toán, (trong đó Thu tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm đạt 292,7 tỷ đồng, bằng 146,3% dự toán.

Không tính tiền sử dụng đất, các khoản do Cục thuế, thị xã và xã phường thu là 157,1 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán. Trong đó: các khoản do Cục thuế trực tiếp quản lý thu đạt 80,341 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; Các khoản  do địa phương quản lý  thu được 76,7 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán.

2. Chi ngân sách

Trong những tháng đầu năm, lãnh đạo thị xã đã tích cực chỉ đạo các địa phương, ban ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác xác định đối tượng, tổ chức chi trả kịp thời tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tổng chi ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 480,3 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Đã chi  211,1 tỷ đồng, Trong đó : đã giải ngân như sau: Vốn XDCB 2019 các công trình chuyển tiếp: 38/56 tỷ, bằng 64 %; Vốn XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã: 103 tỷ/138 tỷ, đạt 75% KH; Vốn Mục tiêu quốc gia NTM: 9,6/17,7 đạt  56%; Vốn mục tiêu tỉnh (5 tỷ), vốn phân cấp thị xã (15 tỷ ), vốn kết dư (37 tỷ): 45/57 tỷ, đạt 79%.

+Chi thường xuyên: 269,1 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán.

Chi thường xuyên đã đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước, đảm bảo thực hiện tiết kiệm chi theo chỉ thị của Tỉnh.

Đã chi hỗ trợ các đối tượng  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid đảm bảo kịp thời theo đúng đối tượng, mức chi, quy trình chi trả với số tiền là 14.430 triệu đồng.

Đã đảm bảo kinh phí cho công tác tổ chức chống dịch của Thị xã với số tiền là 750 triệu đồng.

 

 

V. Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Đã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; hệ thống trường lớp được duy trì, nâng cấp, mở rộng[7]. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Giáo dục đã hướng dẫn học sinh tham gia học tập trực tuyến và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. Sau khi dịch bệnh ổn định, hoạt động giáo dục trở lại bình thường, đến nay đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS[8].

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm chỉ đạo[9]; kịp thời tổ chức tuyên dương - khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học để duy trì và nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích cao tại các hội thi cấp tỉnh[10].

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn thị xã và đã tuyển chọn 16 đề tài đạt giải cao tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

- Lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khách sạn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm của người dân. Công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm mới cũng gặp khó khăn do doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số các thị trường lao động lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc,... ngừng tiếp nhận lao động, nên nhiều đơn hàng tuyển dụng, đơn xuất cảnh lao động đều bị tạm dừng.

Trong 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 907/1.800 lao động, đạt 50,4% KH (trong đó có 47 lao động đi làm việc ở nước ngoài).

- Công tác an sinh xã hội: Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg[11]; Đã tiếp nhận, thụ lý và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 3057 lao động, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19[12].

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, liệt sỹ và người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách theo đúng kế hoạch.

3. Hoạt động Văn hóa thông tin - TDTT

Thực hiện tốt việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho người dân trên địa bàn thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội trước và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý được diễn ra khá sôi nổi như Lễ hội Hoa xuân, Hội bắn pháo hoa tại Điểm du lịch cộng đồng “Cầu Ngói Thanh Toàn” đã được người dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, từ sau Tết Canh Tý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…được tổ chức thường kỳ hàng năm phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 91/101 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 90,1%; 80/85 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt 94,1%; 25.212/26490 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,2%; 12/12 xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hóa.

4. Y tế:

Công tác phòng, chống dịch bệnh: Đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã, đến các xã, phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ và đồng bộ; các trường hợp tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm hoặc người đi, đến từ vùng có dịch được thực hiện giám sát, cách ly y tế theo đúng quy định[13]; triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toàn dân trên hệ thống Hue-S. Chỉ đạo các ngành y tế, giáo dục và các địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, các địa phương tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 và thành lập Đoàn liên ngành giám sát, kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh đối với các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các trường học trên địa bàn thị xã theo đúng quy định.

Công tác khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm y tế thị xã và các Trạm y tế được thực hiện tốt, công tác khám, điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo và các BHYT khác thường xuyên được quan tâm[14]; triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng định kỳ tại các Trạm Y tế đảm bảo an toàn. Công tác dân số được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh: 821 cháu, trong đó con thứ 3 trở lên: 123 cháu, chiếm tỷ lệ: 14,98%, tăng 1,62% so với cùng kỳ.

VI. Nội chính

1. Quân sự quốc phòng: Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2020 và giao đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng Kế hoạch Quân sự - Quốc phòng năm 2020 và tổ chức tập huấn quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020 đảm bảo đúng quy trình và thống nhất toàn thị xã.

2. An ninh chính trị và TTATXH: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ…. Tình hình cụ thể như sau:

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra, nắm được 88 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 08 vụ (88/80). Tiến hành điều tra, khám phá án: 80/88 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13%.

- Tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ: Xảy ra 01 vụ vận chuyển hàng cấm, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng, không giảm (01/01).

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 12 vụ (tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 02, tàng trữ trái phép chất ma túy: 10), so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (12/11).

- Tội phạm về môi trường: Xảy ra, năm được 01 vụ Hủy hoại rừng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (01/00).

- Tai nạn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 54 vụ, làm chết 19 người, bị thương 44 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 44 vụ (54/96), giảm 09 người chết (19/28), giảm 34 người bị thương (44/78).

+ Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 01 vụ ít nghiêm trọng, bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 02 vụ (01/03), giảm 03 người chết (00/03), tăng 01 người bị thương (01/00).

 

3. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra kinh tế - xã hội: Đã chỉ đạo Thanh tra thị xã triển khai được 02 cuộc thanh tra hành chính. Qua công tác thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị được thanh tra[15].

- Tiếp công dân: Tổ chức 24 buổi tiếp công dân (tiếp lưu động tại các xã, phường: 12 buổi, tiếp tại Trụ sở tiếp công dân thị xã:12 buổi) và chỉ đạo Ban Tiếp công dân thị xã thường xuyên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã. Qua các buổi tiếp dân, có 19 lượt công dân đến kiến nghị và đề xuất ý kiến, những nội dung chủ yếu là: Các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kiến nghị cấp giấy, xem xét lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tranh chấp quyền sử dụng đất.... Thông qua các buổi tiếp dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân và chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết.

- Tình hình giải quyết đơn thư KN-TC: đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, soát xét và giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật[16].

4. Tư pháp

Chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đã chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ban hành đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật….

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Thực nhiện việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, địa phương sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các đơn vị theo đúng quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn, ổn định hoạt động có hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành; đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện, một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, Bảo hiểm xã hội) tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã được thực hiện khá tốt.

Tóm lại, 9 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, tích cực của UBND thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã và nhân dân nên tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các Chương trình, Đề án của tỉnh được các cấp các ngành hưởng ứng và triển khai kịp thời. Công tác phòng, chống dịch đã được tích cực chỉ đạo thực hiện. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi cơ bản được khống chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy dịch bệnh tại Việt Nam hiện nay đã được khống chế hiệu quả, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh bị tổn hại đến nay vẫn đang trong quá trình phục hồi… môi trường kinh doanh bất lợi đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung.

Lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ tăng trưởng thấp so với kế hoạch và dự ước sẽ còn gặp phải khó khăn trong thời gian đến; các hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí mang tính cộng đồng chưa hoàn toàn phục hồi.

Thu ngân sách (phần thị xã, xã phường thu) một số khoản thu đạt thấp so với dự toán đề ra.

Công tác quy hoạch tuy đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn diễn ra còn chậm, một số quy hoạch bị kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như công tác quản lý nhà nước.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số nơi còn bất cập; mỹ quan đô thị tại một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND thị xã; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với một số nhiệm vụ được giao.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tuy nhiên bên cạnh đó tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp như: tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc....

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Những tháng cuối năm đặt ra nhiều khó khăn, thử thách cho việc phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19. Do đó, trong 3 tháng cuối năm UBND thị xã đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trong đó chú trọng thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2020.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc sử dụng ngân sách; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5.

- Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Các phòng, ban cần tập trung rà soát các, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã được phân công đầu năm và chuẩn bị các nội dung để trình tại kỳ họp thường kỳ HĐND thị xã vào cuối năm 2020.

II. Phát triển kinh tế:

- Chủ động phối hợp với các Ban, ngành cấp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Tổ chức rà soát và hướng dẫn cho các doanh nghiệp tranh thủ vốn khuyến công nhằm mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ sản xuất, cũng như việc phát triển các ngành nghề TTCN địa phương.

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại và triển khai Chương trình bình ổn giá vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng,…

- Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2020-2021. Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng.

III. Đầu tư xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch UBND tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu các đơn vị đã được triển khai….Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu, .... Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, nhất là các khu vực nội thị, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải.

IV. Tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xây dựng sớm Quy hoạch sử đụng dất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Chỉ đạo các địa phương rà soát và tăng cường quản lý đất công ích trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường công tác cấp giấy CNQSD đất cho người dân; thống kê, rà soát lại số thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu trên địa bàn thị xã.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp, dự án mới trong năm.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phối hợp và xử lý những vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sạn, đất san lấp tại một số địa phương.

V. Văn hóa – Xã hội:

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2020 - 2021. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý. Tăng cường kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đôn đốc lập hồ sơ xét công nhận các trường trong năm 2020 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy và học ở các nhóm trẻ gia đình, cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã và Trạm y tế tại các xã, phường. Tăng cường công tác kiểm soát  và phòng chóng dịch bệnh Covid 19 trong thời gian đến và các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng....; Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; thực hiện tốt việc lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bình xét gia đình văn hóa. Kiểm tra, quản lý tốt hoạt động du lịch, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, chú trọng phát triển các môn thể dục, thể thao có thế mạnh của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động. Đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm. Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

VI. Quốc phòng, an ninh:

- Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn thị xã trong những tháng cuối năm.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân đầu năm 2021; chương trình phòng chống tội phạm; phát hiện và kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục củng cố, tổ chức, bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, phường. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND & UBND thị xã, các xã, phường ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ, công chức tư pháp trên địa bàn thị xã.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

VII. Công tác phòng, chống thiên tai

- Rà soát phương án phòng chống lụt bão từ thị xã đến các xã, phường để bổ sung đảm bảo cho việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và có phương án chủ động đối phó khi có mưa lũ xảy ra. Kiểm tra các đường dây truyền tải điện đảm bảo an toàn, tính mạng của nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với các xã, phường, chống đổ ngã cây xanh, nhất là dọc các tuyến đường nội thị của thị xã; cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn đường thường bị ngập khi lụt bão xảy ra.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, TVTU, TT HĐND thị xã biết để chỉ đạo./.

 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tình hình kinh tế xã hội 9 tháng, ước thực hiện năm 2020
Ngày cập nhật 29/09/2020

Thực hiện Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2019 của HĐND thị xã về nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020, UBND thị xã đã chủ động triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020 đến các cấp, các ngành trên tinh thần đẩy mạnh kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tác động lớn và nhiều chiều lên tất cả các lĩnh vực Kinh tế - Xã hội của thị xã, cũng như đời sống của người dân, kết quả cụ thể như sau:

 

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2020:

I. Phát triển kinh tế: Trong 9 tháng đầu năm 2020, tình hình kinh tế thị xã đều suy giảm trên các mặt, ba tác động chính là vào tăng trưởng, đầu tư và thương mại; làm gián đoạn các chuỗi giá trị sản xuất; suy giảm tiêu dùng; ảnh hưởng mạnh đến các ngành dịch vụ và du lịch.

Giá trị sản xuất ước thực hiện 9 tháng là 16.645 tỷ đồng, đạt 55,4% kế hoạch, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước.

1. Dịch vụ:

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước 9 tháng năm 2020 đạt 1.396 tỷ đồng, giảm  4,7% so với cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 232 tỷ đồng  giảm 23% so với cùng kỳ.

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước đạt 1.450 tỷ đồng, đạt 53,3% kế hoạch, giảm 5,8 % so với cùng kỳ năm trước.

2. Sản xuất Công nghiệp - Xây dựng:

Các hoạt động nhập khẩu nguyên liệu và xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp bị đình trệ tại các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc... Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,1%; ngành dệt giảm 7,6%; sản xuất trang phục xuất khẩu giảm 3,6%...

Tại Cụm Công nghiệp Thủy Phương, đã  tiếp tục duy trì ổn định, trong đó có 48[1] dự án đầu tư, vốn đăng ký 505,15 tỷ đồng, diện tích đất đã bố trí 49.44 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 62.85%.

Giá trị sản xuất ngành Công nghiệp - Xây dựng ước đạt 14.600 tỷ đồng, đạt 54,8 % kế hoạch, giảm 7,01% so với cùng kỳ.

 

3. Nông nghiệp:

- Trồng trọt: Tổng diện tích gieo cấy là 6.057,4 ha (giảm 50,8ha so với năm 2019 do thu hồi đất để thực hiện các dự án hạ tầng); sản lượng lương thực có hạt 35.468 tấn (đạt 95,86%KH), giảm 3.859 tấn so với năm 2019[2], trong đó sản lượng thóc 35.369 tấn, năng suất bình quân cả năm 58,4 tạ/ha.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mô hình “cánh đồng lớn cây lúa” với diện tích 1.600 ha, năng suất bình quân đạt 61 tạ/ha; thực hiện mô hình sản xuất lúa theo chuỗi giá trị tại các địa phương với diện tích 820ha; liên kết với Công ty TNHH Quế Lâm thực hiện mô hình sản xuất lúa hữu cơ với diện tích 75ha.

Từng bước áp dụng công nghệ cao vào hoạt động sản xuất nông nghiệp, trong năm 2020 diện tích sử dụng máy bay phun thuốc MG - 1P trong phun thuốc phòng trừ sâu bệnh hại là 66 ha. Đang xây dựng mô hình trồng rau thủy canh áp dụng công nghệ cao tại xã Thủy Bằng.

Chú trọng phát triển các loại cây công nghiệp ngắn ngày tại các xã vùng gò đồi như: Bưởi Da xanh, Thanh Trà[3]...

- Chăn nuôi, thú y: Tổng đàn lợn ước đạt khoảng 9,9 nghìn con, giảm 60% so với cùng kỳ. Tổng đàn trâu bò ước đạt 3,8 nghìn con, tăng 1,1%. Đàn gia cầm ước đạt 436,5 nghìn con, tăng 7%.

Công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y được chú trọng, hầu hết các điểm giết mổ đều tổ chức tiêu độc khử trùng định kỳ theo quy định.  

- Thủy sản: Tiếp tục phát triển ổn định, đã thả nuôi 200 lồng cá các loại với 72 cơ sở nuôi.

- Lâm nghiệp: Đã tăng cường chỉ đạo các địa phương và ngành lâm nghiệp thực hiện nghiêm công tác bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng kéo dài, trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ cháy với diện tích 8,3ha, mức độ thiệt hại khoảng 65%.

Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 595 tỷ đồng, đạt 85,7% kế hoạch, giảm 0,83% so với cùng kỳ năm 2019.

II. Xây dựng kết cấu hạ tầng, quy hoạch và quản lý đô thị

- Xây dựng kết cấu hạ tầng: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công trình chuyển tiếp của năm trước và đẩy mạnh công tác nghiệm thu thanh toán, quyết toán vốn đầu tư. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiến hành lựa chọn nhà thầu các công trình khởi công mới năm 2020.

Tích cực chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án chuyển tiếp như đường Tôn Thất Sơn, đường Khúc Thừa Dụ, đường Hoàng Hữu Thường, HTKT khu dân cư liền kề khu CIC8 giai đoạn 3, HTKT khu dân cư đường Quang Trung - Phù Nam... và các dự án mới như: Đường Trưng Nữ Vương giai đoạn 1, đường trung tâm xã Thủy Tân giai đoạn 3, đường trung tâm xã Thủy Bằng giai đoạn 4, khu dân cư, tái định cư Hói Sai Thượng giai đoạn 2, HTKT khu quy hoạch trung tâm xã Thủy Thanh, HTKT khu dân cư và tái định cư Thủy Dương….

Phối hợp với Ban Quản lý dự án Công trình giao thông khảo sát các tuyến đường theo dự án LRAMP (đường Lụ - Tre Giáo; đường Tân Lập).

Tăng cường chăm sóc, cắt tỉa cây xanh dải phân cách đường Nguyễn Tất Thành; quản lý, duy trì cây bóng mát hai bên vỉa hè đường Nguyễn Tất Thành, Sóng Hồng, đường 2/9, đường Quang Trung.

- Quy hoạch và quản lý đô thị: Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu phường Thủy Châu, phường Phú Bài; Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu dân cư Khu vực 1, phường Thủy Dương … Chỉ đạo Phòng QLĐT thực hiện lập đồ án quy hoạch phân khu phường Thủy Dương và phường Thủy Phương.

Chỉ đạo Đội quy tắc đô thị, UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch tại các khu quy hoạch, khu đô thị, khu tái định cư theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt như: quy hoạch Khu đô thị mới An - Vân - Dương; quy hoạch khu dân cư, tái định cư Thanh Lam; khu quy hoạch Vịnh Mộc; xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường Nguyễn Tất Thành.

III. Công tác Tài nguyên - Môi trường và bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

1. Tài nguyên - Môi trường

Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo Quy hoạch sử dụng đất thị xã đến năm 2020. Quản lý chặt chẽ việc giao đất, cho thuê đất; tập trung rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất, tách thửa có mở đường giao thông, việc lấn chiếm đất công.

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được chú trọng thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm, đã cấp được 447 giấy/46,73 ha; lũy kế đến nay đã cấp được 76.870 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu với diện tích 10.784,23 ha, đạt 99,03%[4].

Chỉ đạo phòng TN&MT phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm việc khai thác trái phép đất san lấp và các bãi tập kết cát, sỏi trái phép…. Chỉ đạo các địa phương, đơn vị, trường học tham gia tốt các hoạt động vệ sinh môi trường thực hiện cuộc vận động “Xây dựng Thừa Thiên Huế sáng - xanh - sạch, không rác thải” và “Ngày môi trường thế giới (05/6)”.

2. Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Đã tích cực triển khai thực hiện các công trình dự án trong năm 2020[5], đặc biệt đối với các công trình dự án trọng điểm như: Mở rộng cảng hàng không Quốc tế Phú Bài, cao tốc Cam Lộ-La Sơn, đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi[6]...

Đến nay, UBND thị xã đã phê duyệt giá trị bồi thường, hỗ trợ cho 42 công trình, dự án với số tiền là 42,8 tỷ đồng cho 699 hộ. Đã tổ chức chi trả tiền bồi thường 30 công trình, dự án, với tổng số tiền là 43,7 tỷ đồng cho 656 hộ gia đình, còn 12 công trình, dự án chưa chi trả do Chủ đầu tư chưa chuyển kinh phí. Thực hiện bàn giao mặt bằng toàn bộ 18 công trình (12 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới), phần 20 công trình (14 công trình, dự án chuyển tiếp và 06 công trình, dự án mới).

IV. Tài chính - ngân sách

1. Thu ngân sách

Trong điều kiện khó khăn, song các cấp, các ngành đã chủ động tăng cường công tác lãnh chỉ đạo ngay từ đầu năm. Quán triệt và tổ chức thực hiện tốt các giải pháp điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán thu NSNN năm 2020 nên nhiệm vụ thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt được một số kết quả tương đối khả quan.

Tổng thu NSNN trên địa bàn (phần giao Cục thuế, thị xã, xã phường thu )  đạt 449,8 triệu đồng, bằng 100,8% dự toán, (trong đó Thu tiền sử dụng đất 9 tháng đầu năm đạt 292,7 tỷ đồng, bằng 146,3% dự toán.

Không tính tiền sử dụng đất, các khoản do Cục thuế, thị xã và xã phường thu là 157,1 tỷ đồng, bằng 63,8% dự toán. Trong đó: các khoản do Cục thuế trực tiếp quản lý thu đạt 80,341 tỷ đồng, bằng 58,6% dự toán; Các khoản  do địa phương quản lý  thu được 76,7 tỷ đồng, đạt 71,5% dự toán.

2. Chi ngân sách

Trong những tháng đầu năm, lãnh đạo thị xã đã tích cực chỉ đạo các địa phương, ban ngành phối hợp chặt chẽ trong công tác xác định đối tượng, tổ chức chi trả kịp thời tiền hỗ trợ của Chính phủ cho người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19. Tổng chi ngân sách thực hiện 9 tháng đầu năm đạt 480,3 tỷ đồng, bằng 79,7% dự toán.

+ Chi đầu tư xây dựng cơ bản: Đã chi  211,1 tỷ đồng, Trong đó : đã giải ngân như sau: Vốn XDCB 2019 các công trình chuyển tiếp: 38/56 tỷ, bằng 64 %; Vốn XDCB từ nguồn tiền sử dụng đất thị xã: 103 tỷ/138 tỷ, đạt 75% KH; Vốn Mục tiêu quốc gia NTM: 9,6/17,7 đạt  56%; Vốn mục tiêu tỉnh (5 tỷ), vốn phân cấp thị xã (15 tỷ ), vốn kết dư (37 tỷ): 45/57 tỷ, đạt 79%.

+Chi thường xuyên: 269,1 tỷ đồng, bằng 70,7% dự toán.

Chi thường xuyên đã đáp ứng cơ bản nhu cầu hoạt động của các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể theo tiêu chuẩn, định mức, chế độ của Nhà nước, đảm bảo thực hiện tiết kiệm chi theo chỉ thị của Tỉnh.

Đã chi hỗ trợ các đối tượng  bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid đảm bảo kịp thời theo đúng đối tượng, mức chi, quy trình chi trả với số tiền là 14.430 triệu đồng.

Đã đảm bảo kinh phí cho công tác tổ chức chống dịch của Thị xã với số tiền là 750 triệu đồng.

 

 

V. Văn hóa - Xã hội

1. Giáo dục

Đã tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học; hệ thống trường lớp được duy trì, nâng cấp, mở rộng[7]. Trong thời gian dịch bệnh Covid-19 bùng phát, ngành Giáo dục đã hướng dẫn học sinh tham gia học tập trực tuyến và tổ chức các hoạt động giáo dục theo quy định. Sau khi dịch bệnh ổn định, hoạt động giáo dục trở lại bình thường, đến nay đã triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch; tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục Mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi; phổ cập giáo dục THCS[8].

Công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thường xuyên được quan tâm chỉ đạo[9]; kịp thời tổ chức tuyên dương - khen thưởng học sinh đạt thành tích cao trong năm học 2019-2020.

Ngoài ra, tăng cường kiểm tra công tác dạy và học để duy trì và nâng cao chất lượng; tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu đạt thành tích cao tại các hội thi cấp tỉnh[10].

Tổ chức thành công Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, Nhi đồng thị xã lần thứ V, năm 2020 trên địa bàn thị xã và đã tuyển chọn 16 đề tài đạt giải cao tham dự Cuộc thi cấp tỉnh.

2. Lao động, giải quyết việc làm và an sinh xã hội

- Lao động, giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên các doanh nghiệp hoạt động ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ, khách sạn gặp nhiều khó khăn nên ảnh hưởng lớn đến lao động, việc làm của người dân. Công tác tuyên truyền, giới thiệu việc làm mới cũng gặp khó khăn do doanh nghiệp không có nhu cầu tuyển dụng. Do bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, một số các thị trường lao động lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc,... ngừng tiếp nhận lao động, nên nhiều đơn hàng tuyển dụng, đơn xuất cảnh lao động đều bị tạm dừng.

Trong 9 tháng đầu năm giải quyết việc làm cho 907/1.800 lao động, đạt 50,4% KH (trong đó có 47 lao động đi làm việc ở nước ngoài).

- Công tác an sinh xã hội: Kịp thời tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp hỗ trợ cho các đối tượng gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg[11]; Đã tiếp nhận, thụ lý và đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ cho 3057 lao động, hộ kinh doanh cá thể bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19[12].

Giải quyết kịp thời các chế độ chính sách ưu đãi cho đối tượng thương binh, liệt sỹ và người có công; cấp thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo và thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng Bảo trợ xã hội theo đúng quy định; tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình chính sách theo đúng kế hoạch.

3. Hoạt động Văn hóa thông tin - TDTT

Thực hiện tốt việc tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm, ngày lễ lớn của quê hương, đất nước; các nhiệm vụ chính trị của địa phương; thường xuyên tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 cho người dân trên địa bàn thực hiện theo khuyến cáo của ngành y tế.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội trước và trong dịp tết Nguyên đán Canh Tý được diễn ra khá sôi nổi như Lễ hội Hoa xuân, Hội bắn pháo hoa tại Điểm du lịch cộng đồng “Cầu Ngói Thanh Toàn” đã được người dân tích cực hưởng ứng. Tuy nhiên, từ sau Tết Canh Tý do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid 19 các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao…được tổ chức thường kỳ hàng năm phải hủy bỏ để đảm bảo an toàn về sức khỏe cho người dân.

Công tác xây dựng đời sống văn hóa được đẩy mạnh. Đến nay, toàn thị xã có 91/101 thôn, tổ dân phố văn hóa, đạt 90,1%; 80/85 cơ quan đơn vị đạt danh hiệu cơ quan văn hóa, đạt 94,1%; 25.212/26490 gia đình đạt chuẩn văn hóa, đạt 95,2%; 12/12 xã, phường đạt tiêu chuẩn văn hóa.

4. Y tế:

Công tác phòng, chống dịch bệnh: Đã được cấp ủy đảng, chính quyền từ thị xã, đến các xã, phường tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện khẩn trương, quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19; mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội đã phối hợp chặt chẽ và đồng bộ; các trường hợp tiếp xúc với đối tượng nghi nhiễm hoặc người đi, đến từ vùng có dịch được thực hiện giám sát, cách ly y tế theo đúng quy định[13]; triển khai đồng bộ ứng dụng khai báo y tế toàn dân trên hệ thống Hue-S. Chỉ đạo các ngành y tế, giáo dục và các địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết và thường xuyên kiểm tra các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các trường học trên địa bàn.

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm luôn được chú trọng, đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thị xã, các địa phương tổ chức Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm năm 2020 và thành lập Đoàn liên ngành giám sát, kiểm tra về công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh phòng bệnh đối với các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ ăn uống và các trường học trên địa bàn thị xã theo đúng quy định.

Công tác khám chữa bệnh cho người dân tại Trung tâm y tế thị xã và các Trạm y tế được thực hiện tốt, công tác khám, điều trị cho trẻ em dưới 6 tuổi, người nghèo, người cận nghèo và các BHYT khác thường xuyên được quan tâm[14]; triển khai có hiệu quả công tác tiêm chủng định kỳ tại các Trạm Y tế đảm bảo an toàn. Công tác dân số được quan tâm chỉ đạo, tổng sinh: 821 cháu, trong đó con thứ 3 trở lên: 123 cháu, chiếm tỷ lệ: 14,98%, tăng 1,62% so với cùng kỳ.

VI. Nội chính

1. Quân sự quốc phòng: Duy trì chặt chẽ chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chủ động nắm chắc tình hình kịp thời xử lý các tình huống, không để bất ngờ xảy ra, nhất là trong các dịp lễ, Tết góp phần giữ vững ANCT - TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Lễ giao, nhận quân năm 2020 và giao đủ chỉ tiêu theo kế hoạch đã đề ra.

Xây dựng Kế hoạch Quân sự - Quốc phòng năm 2020 và tổ chức tập huấn quân sự cho các đối tượng theo kế hoạch; chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng năm 2020 đảm bảo đúng quy trình và thống nhất toàn thị xã.

2. An ninh chính trị và TTATXH: Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn thị xã cơ bản được giữ vững ổn định, không để xảy ra các tình huống đột xuất, bất ngờ…. Tình hình cụ thể như sau:

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra, nắm được 88 vụ, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 08 vụ (88/80). Tiến hành điều tra, khám phá án: 80/88 vụ, đạt tỷ lệ 90,9%, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 13%.

- Tội phạm về xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, chức vụ: Xảy ra 01 vụ vận chuyển hàng cấm, so với cùng kỳ năm 2019 không tăng, không giảm (01/01).

- Tội phạm về ma túy: Xảy ra 12 vụ (tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: 02, tàng trữ trái phép chất ma túy: 10), so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (12/11).

- Tội phạm về môi trường: Xảy ra, năm được 01 vụ Hủy hoại rừng, so với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ (01/00).

- Tai nạn giao thông:

+ Tai nạn giao thông đường bộ: Xảy ra 54 vụ, làm chết 19 người, bị thương 44 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 44 vụ (54/96), giảm 09 người chết (19/28), giảm 34 người bị thương (44/78).

+ Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 01 vụ ít nghiêm trọng, bị thương 01 người. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 02 vụ (01/03), giảm 03 người chết (00/03), tăng 01 người bị thương (01/00).

 

3. Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo

- Thanh tra kinh tế - xã hội: Đã chỉ đạo Thanh tra thị xã triển khai được 02 cuộc thanh tra hành chính. Qua công tác thanh tra đã yêu cầu chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, thiếu sót tại các đơn vị được thanh tra[15].

- Tiếp công dân: Tổ chức 24 buổi tiếp công dân (tiếp lưu động tại các xã, phường: 12 buổi, tiếp tại Trụ sở tiếp công dân thị xã:12 buổi) và chỉ đạo Ban Tiếp công dân thị xã thường xuyên tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân thị xã. Qua các buổi tiếp dân, có 19 lượt công dân đến kiến nghị và đề xuất ý kiến, những nội dung chủ yếu là: Các thắc mắc, khiếu nại liên quan đến lĩnh vực, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; kiến nghị cấp giấy, xem xét lại giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp, tranh chấp quyền sử dụng đất.... Thông qua các buổi tiếp dân, lãnh đạo thị xã đã trả lời và giải thích rõ những nội dung mà nhân dân phản ánh, kiến nghị; ghi nhận các khiếu nại, tố cáo của công dân và chỉ đạo các ban, ngành liên quan giải quyết.

- Tình hình giải quyết đơn thư KN-TC: đã chỉ đạo các ngành, các địa phương tăng cường kiểm tra, soát xét và giải quyết đơn theo đúng quy định của pháp luật[16].

4. Tư pháp

Chỉ đạo, triển khai các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt các nhiệm vụ, công tác tư pháp đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước. Đã chỉ đạo phòng Tư pháp rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do các đơn vị ban hành đảm bảo theo đúng các quy định của pháp luật. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; chuẩn tiếp cận pháp luật….

5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính

Thực nhiện việc kiện toàn các vị trí lãnh đạo, quản lý của các đơn vị, địa phương sau khi tổ chức Đại hội Đảng bộ các đơn vị theo đúng quy định.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị từ thị xã đến cơ sở theo hướng tinh gọn, ổn định hoạt động có hiệu quả theo kế hoạch đề ra. Chỉ đạo Phòng Nội vụ thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường theo kế hoạch.

Công tác cải cách hành chính đã được sự quan tâm, chỉ đạo tích cực của các cấp, các ngành; đã tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động quản lý hành chính và giải quyết các thủ tục hành chính.

Trong 9 tháng đầu năm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND và các ngành chức năng cấp huyện, một số thủ tục hành chính của các cơ quan ngành dọc (Công an, Thuế, Bảo hiểm xã hội) tại Trung tâm Hành chính công thị xã đã được thực hiện khá tốt.

Tóm lại, 9 tháng đầu năm 2020 dưới sự lãnh đạo thường xuyên, trực tiếp của Ban Thường vụ Thị ủy, giám sát của HĐND và điều hành quyết liệt, tích cực của UBND thị xã, sự nỗ lực của các ban, ngành, đoàn thể, các phường, xã và nhân dân nên tình hình Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh trên địa bàn cơ bản ổn định. Công tác an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm. Các Chương trình, Đề án của tỉnh được các cấp các ngành hưởng ứng và triển khai kịp thời. Công tác phòng, chống dịch đã được tích cực chỉ đạo thực hiện. Hoạt động sản xuất nông nghiệp được triển khai theo đúng kế hoạch; công tác phòng, chống dịch Tả lợn Châu phi cơ bản được khống chế.

Bên cạnh những kết quả đạt được tình hình kinh tế xã hội trong 9 tháng đầu năm cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy dịch bệnh tại Việt Nam hiện nay đã được khống chế hiệu quả, nhưng hoạt động sản xuất kinh doanh bị tổn hại đến nay vẫn đang trong quá trình phục hồi… môi trường kinh doanh bất lợi đã ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế nói chung.

Lĩnh vực công nghiệp xây dựng, dịch vụ tăng trưởng thấp so với kế hoạch và dự ước sẽ còn gặp phải khó khăn trong thời gian đến; các hoạt động văn hóa, xã hội, vui chơi giải trí mang tính cộng đồng chưa hoàn toàn phục hồi.

Thu ngân sách (phần thị xã, xã phường thu) một số khoản thu đạt thấp so với dự toán đề ra.

Công tác quy hoạch tuy đã có nhiều cố gắng, tuy nhiên việc triển khai thực hiện các quy hoạch trên địa bàn diễn ra còn chậm, một số quy hoạch bị kéo dài làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân cũng như công tác quản lý nhà nước.

Công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, quản lý hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị một số nơi còn bất cập; mỹ quan đô thị tại một số địa phương còn chưa đáp ứng yêu cầu đề ra.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại một số cơ quan, đơn vị còn nhiều hạn chế, giải quyết công việc của các cấp, các ngành còn chậm, chưa sâu sát, chưa chủ động báo cáo, đề xuất UBND thị xã; thiếu sự kiểm tra, giám sát đối với một số nhiệm vụ được giao.

Tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tuy nhiên bên cạnh đó tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp như: tội phạm ma túy, tệ nạn đánh bạc....

B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2020:

Những tháng cuối năm đặt ra nhiều khó khăn, thử thách cho việc phục hồi các hoạt động sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng chung của dịch bệnh Covid-19. Do đó, trong 3 tháng cuối năm UBND thị xã đề nghị các cấp, các ngành cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ như sau:

I. Công tác chỉ đạo, điều hành:

- Tập trung thực hiện các nhiệm vụ đã được giao tại Quyết định 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2020 của UBND thị xã về triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Trong đó chú trọng thực hiện và phối hợp thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước theo Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 về dự toán ngân sách nhà nước thị xã năm 2020.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong việc sử dụng ngân sách; đảm bảo tính công khai, minh bạch trong thu, chi ngân sách.

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 19 và Nghị quyết 35 về cải thiện môi trường kinh doanh; Kế hoạch số 45/KH-UBND của UBND tỉnh; Đặc biệt là việc thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU về phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo theo tinh thần Nghị quyết TW 5.

- Hoàn chỉnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

- Các phòng, ban cần tập trung rà soát các, chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2020 đã được phân công đầu năm và chuẩn bị các nội dung để trình tại kỳ họp thường kỳ HĐND thị xã vào cuối năm 2020.

II. Phát triển kinh tế:

- Chủ động phối hợp với các Ban, ngành cấp tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắt cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp do dịch bệnh Covid - 19 gây ra. Tổ chức rà soát và hướng dẫn cho các doanh nghiệp tranh thủ vốn khuyến công nhằm mở rộng quy mô và đổi mới công nghệ sản xuất, cũng như việc phát triển các ngành nghề TTCN địa phương.

- Đẩy mạnh phát triển hoạt động thương mại và triển khai Chương trình bình ổn giá vào những tháng cuối năm; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn xử lý nghiêm các vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng,…

- Xây dựng kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021 và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông - Xuân 2020-2021. Chỉ đạo các xã, phường hướng dẫn, vận động người dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh ở gia súc, gia cầm. Theo dõi, phát hiện và xử lý kịp thời dịch bệnh ở gia súc, gia cầm, thủy sản và cây trồng.

III. Đầu tư xây dựng, quy hoạch và phát triển đô thị

- Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 54/NQ-TW ngày 10/12/2019 của Bộ chính trị; Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 27/5/2020 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy; Kế hoạch UBND tỉnh về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.

- Tiếp tục hoàn thiện đồ án quy hoạch phân khu các đơn vị đã được triển khai….Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình xây dựng cơ bản, các dự án thuộc Chương trình mục tiêu, .... Đảm bảo hoàn thành việc thi công, giải ngân, thanh quyết toán nguồn vốn theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo các phường, xã thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, nhất là các khu vực nội thị, vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh đô thị. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải.

IV. Tài nguyên môi trường và giải phóng mặt bằng

- Tiếp tục tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo kế hoạch sử dụng đất năm 2020 và xây dựng sớm Quy hoạch sử đụng dất giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Chỉ đạo các địa phương rà soát và tăng cường quản lý đất công ích trên địa bàn.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 65/2015/CT-UBND ngày 4/12/2015 của UBND tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp.

- Tiếp tục tăng cường công tác cấp giấy CNQSD đất cho người dân; thống kê, rà soát lại số thửa đất chưa được cấp giấy CNQSD đất lần đầu trên địa bàn thị xã.

- Tập trung giải quyết các vướng mắc về công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư các công trình, dự án chuyển tiếp, dự án mới trong năm.

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục ý thức bảo vệ môi trường. Tổ chức tốt các hoạt động, các phong trào bảo vệ môi trường.

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, phối hợp và xử lý những vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân khai thác cát, sạn, đất san lấp tại một số địa phương.

V. Văn hóa – Xã hội:

- Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học ở các cấp học, triển khai đồng bộ kế hoạch năm học 2020 - 2021. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giáo viên, đội ngũ cán bộ quản lý. Tăng cường kiểm tra việc duy trì và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia, đôn đốc lập hồ sơ xét công nhận các trường trong năm 2020 theo kế hoạch. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy và học ở các nhóm trẻ gia đình, cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo an toàn cho trẻ.

- Thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế thị xã và Trạm y tế tại các xã, phường. Tăng cường công tác kiểm soát  và phòng chóng dịch bệnh Covid 19 trong thời gian đến và các dịch bệnh như: Sốt xuất huyết, Tay chân miệng....; Giám sát an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn, thẩm định và cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện VSATTP cho các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm; thực hiện tốt việc lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS và KHHGĐ trên địa bàn, phấn đấu đạt chỉ tiêu đề ra.

- Đôn đốc, hướng dẫn các xã, phường tổng kết phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và bình xét gia đình văn hóa. Kiểm tra, quản lý tốt hoạt động du lịch, các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn. Duy trì và đẩy mạnh phong trào toàn dân rèn luyện thân thể, chú trọng phát triển các môn thể dục, thể thao có thế mạnh của địa phương.

- Phối hợp với các đơn vị đào tạo nghề đẩy mạnh việc tổ chức các lớp bồi dưỡng và đào tạo nghề cho các đối tượng trong độ tuổi lao động. Đẩy mạnh hoạt động vay vốn giải quyết việc làm. Giải quyết tốt các chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định.

VI. Quốc phòng, an ninh:

- Tăng cường công tác quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự ATXH trên địa bàn thị xã trong những tháng cuối năm.

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị tuyển quân đầu năm 2021; chương trình phòng chống tội phạm; phát hiện và kịp thời giải quyết những vụ việc xảy ra. Thường xuyên kiểm tra, kiểm soát an toàn giao thông, xử lý kiên quyết, kịp thời các trường hợp vi phạm.

- Tiếp tục củng cố, tổ chức, bộ máy; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, trường học và các xã, phường. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính nhà nước; đào tạo, bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức.

- Tiếp tục kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND & UBND thị xã, các xã, phường ban hành; tổ chức Hội nghị tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch cho cán bộ, công chức tư pháp trên địa bàn thị xã.

- Tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 90%.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vị phạm pháp luật trên các lĩnh vực.

VII. Công tác phòng, chống thiên tai

- Rà soát phương án phòng chống lụt bão từ thị xã đến các xã, phường để bổ sung đảm bảo cho việc thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.

- Kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản và có phương án chủ động đối phó khi có mưa lũ xảy ra. Kiểm tra các đường dây truyền tải điện đảm bảo an toàn, tính mạng của nhân dân.

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cùng với các xã, phường, chống đổ ngã cây xanh, nhất là dọc các tuyến đường nội thị của thị xã; cắm biển báo nguy hiểm ở những đoạn đường thường bị ngập khi lụt bão xảy ra.

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2020. UBND thị xã báo cáo UBND tỉnh, TVTU, TT HĐND thị xã biết để chỉ đạo./.

 

 

Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
/UploadFiles/TuyChonLk/cong khai thong tin.png
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.001.423
Truy cập hiện tại 350 khách