Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân
5/16/2023 4:09:42 PM

Ngày 15/5/2023, Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy đã ký, ban hành Quyết định số 1429/QĐ-UBND công nhận hòa giải thành về quyền sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Theo đó, công nhận nội dung hòa giải thành về ranh giới sử dụng đất giữa các hộ gia đình, cá nhân: ông, bà Lưu Tuấn Huy – Võ Thị Bích, ông, bà Ngô Viết Bình – Ngô Thị Anh và ông, bà Võ Trọng Huế - Hồ Thị Kiều Vân tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy theo nội dung tại Tờ trình số 352/TTr-UBND ngày 15/7/2022 của UBND phường Thủy Châu về đề nghị công nhận hòa giải tranh chấp đất đai, với các nội dung như sau:

- Công nhận thửa đất số 82+879, tờ bản đồ số 21, diện tích 94,8m², tọa lạc tại phường Thủy Châu thuộc quyền sử dụng đất của ông Lưu Tuấn Huy – Võ Thị Bích, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công nhận thửa đất số 81, tờ bản đồ số 21, diện tích 170,2m², tọa lạc tại phường Thủy Châu thuộc quyền sử dụng đất của ông Võ Trọng Huế - Hồ Thị Kiều Vân, trú tại phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Công nhận thửa đất số 263, tờ bản đồ số 21, diện tích 195,9 m², tọa lạc tại phường Thủy Châu thuộc quyền sử dụng đất của ông Ngô Viết Bình – Ngô Thị Anh, trú tại phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Đối với thửa đất số 880, tờ bản đồ 21, diện tích 11,6 m², tọa lạc tại phường Thủy Châu nằm trong lộ giới giao thông nên không xem xét công nhận.

(Ranh giới sử dụng đất đã thống nhất giữa các hộ được xác định theo Trích đo địa chính do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã lập ngày 20/6/2022 kèm theo).

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/5/2023.

(Kèm theo QĐ số 1429/QĐ-UBND)

Tập tin đính kèm:
Lường Thanh Hải
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.979.561
Truy cập hiện tại 485 khách