Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo về việc khai mạc, kiểm tra sát hạch thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2018
Ngày cập nhật 22/10/2018

Căn cứ Kế hoạch số 2652/KH-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2018 của UBND thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2018. Căn cứ Quyết định số 2907a/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã về thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục thị xã năm 2018. Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Thông báo đến các thí sinh:

1. Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Ủy ban nhân dân thị xã đã tổng hợp danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kiểm tra, sát hạch để xét tuyển vào làm việc tại các Trường học thuộc địa bàn thị xã (có danh sách kèm theo). Các thí sinh đủ điểu kiện tham gia phỏng vấn, cần nắm rõ những thông tin của cá nhân, tại bảng niêm yết danh sách và có gì vướng mắc phản hồi về Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã, qua Phòng Nội vụ trước ngày 22/10/2018 để kịp thời thực hiện.

2. Thời gian, địa điểm kỳ khai mạc phỏng vấn:

- Đúng 7 giờ 00, ngày 25/10/2018 (thứ 5), đến tại Nhà Văn hóa Trung tâm thị xã Hương Thủy, để dự kỳ khai mạc phỏng vấn xét tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục.

- Địa chỉ: Số 1141, đường Nguyễn Tất Thành, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Về Nội dung, thời gian, địa điểm kiểm tra sát hạch:

- Nội dung: Kiểm tra sát hạch giáo viên, nhân viên bằng hình thức phỏng vấn.

- Thời gian: Bắt đầu lúc 8 giờ 00, ngày 25 đến ngày 26 tháng 10 năm 2018.

- Địa điểm: Hội trường Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã Hương Thủy, số 144 đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.

Hội đồng tuyển dụng viên chức thị xã Hương Thủy thông báo để các thí sinh biết và tổ chức thực hiện./.

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.197.236
Truy cập hiện tại 2.900 khách