Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018
Ngày cập nhật 26/09/2018

Ngày 26/9/2018, UBND thị xã đã có Quyết định số 2962/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018

Theo đó, UBND thị xã phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2018 cho Ủy ban nhân dân các xã, phường gồm 11 người trúng tuyển:

Stt Họ và tên Ngày,
tháng,
năm sinh
Giới
 tính
Trình độ chuyên môn Chức danh bố trí Đối tượng
ưu tiên
I Xã Thủy Vân: 04
1 Phan Thị Ny Na 20/6/1990 Nữ Đại học Kinh tế  Văn phòng-Thống kê  
2 Mai Thanh Hòa 15/4/1990 Nam Đại học Giáo dục Thể chất Văn hóa - Xã hội  
3  Tống Văn Lộc 18/01/1995 Nam Đại học Quản lý đất đai Địa chính - nông nghiệp-
xây dựng và môi trường
 
4 Võ Phước Đại Long 25/6/1987 Nam Đại học kế toán Tài chính - Kế toán  
II Phường Thủy Dương: 02
1 Lê Thị Nhung 07/5/1989 Nữ Trung cấp Hành chính-Văn thư Văn phòng-Thống kê  
2 Lê Bá QuốcBảo 14/9/1995 Nam Đại học Quản trị kinh doanh Địa chinh-xây dựng-đô thị và môi trường  
III Phường Thủy Phương: 01
1 Nguyễn Duy Triệu Vân 21/3/1992 Nam Đại học Sư phạm
Thể chất-Giáo dục Quốc phòng
Văn hóa - Xã hội  
IV Phường Thủy Châu: 01
1 Võ Thị Thanh Thúy 14/12/1988 Nữ Cử nhân Luật Tư pháp - Hộ tịch  
V Phường Phú Bài: 01
1 Trần Bảo Trình 30/01/1989 Nam Đại học Kế toán Văn phòng - Thống kê  
VI PhườngThủy Lương: 01
1 Nguyễn Thị Tân Sa 29/6/1992 Nữ Đại học Quản lý đất đai Địa chinh-xây dựng-đô thị và môi trường  
VII Xã Phú Sơn: 01
1 Lê Văn Kiên 06/3/1985 Nam Thạc sĩ Quản lý đất đai Địa chính - nông nghiệp-
xây dựng và môi trường
 

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.515.455
Truy cập hiện tại 4.848 khách