Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của Cơ sở Trung tâm trưng bày và dịch vụ bảo hành, bảo trì xe ô tô du lịch Huế
Ngày cập nhật 23/03/2024

Thực hiện khoản 2 Điều 43 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và điểm a khoản 4 Điều 29 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường: “Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp giấy phép môi trường công khai nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép trên trang thông tin điện tử của cơ quan cấp phép hoặc cơ quan được ủy quyền, trừ thông tin thuộc bí mật nhà nước, bí mật của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật”.

Ban biên tập Trang Thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy xin đăng tải toàn văn Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của cơ sở Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An theo quy định.

Nội dung báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cơ sở Nhà máy may xuất khẩu số 2 của Công ty Cổ phần Dệt may Phú Hòa An có công suất cụ thể theo file đính kèm./.

 

Tập tin đính kèm:
Thu Vân
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.950.094
Truy cập hiện tại 6.201 khách