Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2019
Ngày cập nhật 13/09/2020

Ngày 24/8/2020 UBND thị xã đã ban hành Quyết định số 2340/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2019

Theo đó, số liệu quyết toán ngân sách thị xã Hương Thủy năm 2019 như sau (Chi tiết theo casco phụ lục đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.495.189
Truy cập hiện tại 3.406 khách