Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ
Ngày cập nhật 20/04/2020
          UBND thị xã nhận được Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử (văn bản được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã). Về vấn đề này, Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau:
         Giao các Cơ quan, ban ngành thị xã; UBND các xã, phường nghiên cứu, phối hợp triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc đề nghị phối hợp Văn phòng HĐND&UBND thị xã để được hướng dẫn thực hiện./.
 
Tập tin đính kèm:
huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.562.475
Truy cập hiện tại 2.609 khách