Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định tại buổi làm việc với các ngành để bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống phản ánh hiện trường
Ngày cập nhật 25/02/2020

Ngày 18/02/2020, UBND tỉnh tổ chức làm việc với các ngành để bàn về các giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống phản ánh hiện trường, do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định chủ trì. Ngày 24/02/2020, UBND tỉnh có Thông báo số 57/TB-UBND về kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh về nội dung cuộc họp.

Theo đó, sau khi nghe Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh báo cáo tình hình triển khai phản ánh hiện trường, tồn tại hạn chế, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống phản ánh hiện trường và ý kiến tham gia, thống nhất của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định kết luận:

1. Về một số nội dung phản ánh cụ thể:
a) Liên quan đến các phản ánh thời gian xử lý quá hạn kéo dài và xử lý không dứt điểm (kèm theo danh sách các phản ánh):
- Đề nghị Đại học Huế đồng hành, tăng cường phối hợp các Sở, ngành trong việc xử lý các phản ánh do Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh cung cấp; báo cáo tình hình xử lý, phản hồi đối với các phản ánh kéo dài, không dứt điểm nêu trên, gửi kết quả về Sở Thông tin và Truyền thông để tổng hợp. 
- Liên quan đến hệ thống điện chiếu sáng tại đường Hồng Khẳng thuộc dự án Khu tái định cư Vỹ Dạ 10 do Đại học Y dược làm chủ đầu tư: Đề nghị Đại học Huế chỉ đạo Đại học Y Dược Huế, bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế báo cáo và đề xuất phương án xử lý dứt điểm hoặc phản hồi về các phản ánh liên quan đến hệ thống đèn đường tại dự án trên.
- UBND thành phố Huế rà soát báo cáo, giải trình những trường hợp xử lý chậm hoặc chưa xử lý đối với các phản ánh trên, gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Đặc biệt, tình trạng trâu bò thả rông trên các tuyến đường: yêu cầu UBND thành phố Huế tăng cường kiểm tra và xử lý dứt điểm việc trâu bò thả rông trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý để đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.
b) Liên quan phản ánh về vệ sinh môi trường, quảng cáo sai quy định (kèm theo danh sách phản ánh):
- Về phản ánh thả và rải vàng mã: Công an thành phố Huế tăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm, không để tình trạng tái diễn.
- Về phản ánh quảng cáo sai quy định: Công an tỉnh phối hợp các cơ quan, đơn vị xử lý nghiêm các hành vi dán quảng cáo, thả tờ rơi, cho vay tín dụng đen...không đúng quy định; phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xử lý tạm ngừng hoạt động số điện thoại ghi trên quảng cáo, rao vặt không đúng quy định.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả xử lý các phản ánh, kiến nghị tồn đọng, kéo dài nêu trên; gửi về Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp trước ngày 28/02/2020.
2. Về một số nhiệm vụ khác:
- Về công tác thông tin, truyền thông: giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Báo Thừa Thiên Huế, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin Điện tử xây dựng các hình thức, phương thức truyền thông về các phản ánh đã được xử lý để thông tin cho người dân, tổ chức biết nhằm thay đổi tư duy, nhận thức. 
Liên quan việc lắp đặt các biển báo giao thông (cấm dừng, cấm đỗ...) một số tuyến đường: Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp Sở Giao thông Vận tải, đơn vị tăng cường công tác thông tin cho người dân biết, thực hiện.
- Đối với việc phối hợp xử lý các hành vi vi phạm giao thông theo quyết định số 2498/QĐ-UBND của UBND tỉnh và hành vi vi phạm khác liên quan đến ngành Công an: thống nhất đầu mối việc chuyển dữ liệu và tiếp nhận thông tin tại Trung tâm điều hành chuyên ngành, Công an tỉnh. Giao Công an tỉnh xây dựng quy trình phân công tiếp nhận, phân phối, xử lý và báo cáo kết quả (lưu ý đảm bảo tổng thời gian tiếp nhận đến khi ban hành quyết định xử lý vi phạm không thay đổi so quy định hiện hành); phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Văn hóa Thể thao và các cơ quan liên quan để thống nhất tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh các quy định hiện hành đảm bảo thống nhất trong quá trình triển khai.
- Về phản ánh tình trạng hát karaoke gây tiếng ồn lớn: giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành, địa phương tham mưu đề xuất phương án xử lý, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 10/03/2020.
- Về điều chỉnh hạng mục dự án "Đầu tư hạ tầng thiết yếu phục vụ triển khai dịch vụ công trực tuyến tại các cơ quan nhà nước" thuộc dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh giai đoạn 2016-2020: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh.
- Về đánh giá, xếp loại các cơ quan, đơn vị địa phương hàng năm: giao Sở Nội vụ phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng, bổ sung tiêu chí thành phần trong công tác theo dõi, xử lý các phản ảnh kiến nghị do Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh tiếp nhận, để làm cơ sở đề xuất UBND tỉnh xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ đơn vị hàng năm. 
- Về nguồn kinh phí xử phạt: giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất hướng dẫn cơ chế sử dụng kinh phí theo hướng ưu tiên bố trí bảo đảm hoạt động kiểm tra, giám sát, mua sắm trang thiết bị vật chất, phục vụ các hoạt động trên theo quy định; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 15/03/2020.
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.207.970
Truy cập hiện tại 6.992 khách