Tìm kiếm
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 53, năm 2018 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Lê Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Thứ hai
31/12/2018
Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019
Thứ ba
01/01/2019
Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019
Thứ tư
02/01/2019
Sáng: Họp UBND tỉnh (xe ô tô 000.27)
Chiều: Giao ban UBND thị xã
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Giao ban UBND thị xã
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Giao ban UBND thị xã
Thứ năm
03/01/2019
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
Sáng: Họp trực tuyến tổng kết sản xuất nông nghiệp tại UBND tỉnh
(xe ô tô 0679)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
04/01/2019
Cả ngày: Đi cơ sở (xe ô tô 000.27)Sáng: Dự Hội nghị tổng kết Hội Nông dân tỉnh (xe ô tô 0679)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Họp trực tuyến ATGT tại UBND tỉnh (xe ô tô 2239)
Chiều: Làm việc với phòng LĐTB-XH
Thứ bảy
05/01/2019
Sáng: Họp UBND tỉnh
(xe ô tô 000.27)
Chiều: Tổng kết Đảng bộ cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Tổng kết Đảng bộ cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Tổng kết Đảng bộ cơ quan
Chủ nhật
06/01/2019
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.140.531
Truy cập hiện tại 48 khách