Tìm kiếm
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 53, năm 2018 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Lê Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đỗ Xuân Giao
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Thứ hai
31/12/2018
Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019
Thứ ba
01/01/2019
Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019Cả ngày: Nghỉ Tết Dương lịch 2019
Thứ tư
02/01/2019
Sáng: Họp UBND tỉnh (xe ô tô 000.27)
Chiều: Giao ban UBND thị xã
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Giao ban UBND thị xã
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Giao ban UBND thị xã
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Giao ban UBND thị xã
Thứ năm
03/01/2019
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp Hội đồng thi đua khen thưởng
Sáng: Họp trực tuyến tổng kết sản xuất nông nghiệp tại UBND tỉnh
(xe ô tô 0679)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
04/01/2019
Cả ngày: Đi cơ sở (xe ô tô 000.27)Sáng: Dự Hội nghị tổng kết Hội Nông dân tỉnh (xe ô tô 0679)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Họp trực tuyến ATGT tại UBND tỉnh (xe ô tô 2239)
Chiều: Làm việc với phòng LĐTB-XH
Thứ bảy
05/01/2019
Sáng: Họp UBND tỉnh
(xe ô tô 000.27)
Chiều: Tổng kết Đảng bộ cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Tổng kết Đảng bộ cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Tổng kết Đảng bộ cơ quan
Chủ nhật
06/01/2019
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.053.759
Truy cập hiện tại 127 khách