Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 49, năm 2023 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Ngô Văn Vinh
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Ngô Thị Ái Hương
Thứ hai
04/12/2023
Sáng: - Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ tại Thị ủy
Chiều: - Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ tại Thị ủy
Sáng: - HỌc Nghị quyết tại Thị uỷ
Chiều: - Dự họp Khối thi đua tại huyện Quảng Điền
Sáng: - Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ tại Thị ủy
Chiều: - Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt NQ tại Thị ủy
Thứ ba
05/12/2023
Sáng: - Họp Tỉnh ủy
Chiều: - Tiếp Trung đoàn 176
- Họp về PCCC chợ
Sáng: - Làm việc tại cơ quan
Chiều: - Họp rà soát công tác PCCC các chợ
Sáng: - Nghe báo cáo các kế hoạch về hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao
Chiều: - Đi cơ sở
Thứ tư
06/12/2023
Sáng: - Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã
Chiều: - Họp Hội đồng thi đua khen thưởng thị xã
Sáng: - Làm việc với Phòng Quản lý đô thị
Chiều: - Làm việc với Phòng Kinh tế về các nhiệm vụ liên quan
Sáng: - Họp triển khai kế hoạch xây dựng tuyến đường văn minh đô thị
Chiều: - Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
07/12/2023
Sáng: - Đi công tác Hà Nội
Chiều: - Đi công tác Hà Nội
Sáng: - Họp rà soát việc cấp giấy ông Chương
Chiều: - Họp rà soát tiến độ GPMB dự án Gilimex, Độn Sầm, Trưng Nữ Vương giai đoạn 2, Quang Trung
Sáng: - Dự họp HĐND tỉnh
Chiều: - Dự họp HĐND tỉnh
Thứ sáu
08/12/2023
Sáng: - Đi công tác Hà Nội
Chiều: - Làm việc tại cơ quan
Cả ngày: - Họp HĐND tỉnhSáng: - Họp HĐ KHCN thị xã
Chiều: - Họp Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn 2024
Thứ bảy
09/12/2023
Cả ngày: - Kiểm điểm đảng viên tại Chi bộ Văn phòng HĐND, UBND thị xãSáng: - Dự kiểm điểm Chi bộ Chi nhánh Văn phòng ĐKĐĐ thị xãSáng: - Đi cơ sở
Chủ nhật
10/12/2023
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 13.225.687
Truy cập hiện tại 1.174 khách