Tìm kiếm
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 7, năm 2019 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Lê Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đỗ Xuân Giao
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Thứ hai
18/02/2019
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Họp Tổ công tác UBND tỉnh (xe ô tô 000.27)
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Làm việc với Sở NN&PTNT về thành lập HTX lâm nghiệp bền vững (đ/c Ý)
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
19/02/2019
Cả ngày: Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân (xe ô tô 000.27)Cả ngày: Làm việc tại cơ quanSáng: Đi cơ sở
Chiều: Họp tại UBND tỉnh (xe ô tô 2239)
Thứ tư
20/02/2019
Sáng: Dự Lễ giao, nhận quân năm 2019 (xe ô tô 000.27)
Chiều: Họp UBND tỉnh (xe ô tô 000.27)
Sáng: Làm việc với Ban 5 về đất lâm nghiệp các mỏ vật liệu (đ/c Hữu)
Chiều: Dự hội nghị triển khai nhiệm vụ của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (đ/c Ý)
Sáng: - Dự Lễ giao, nhận quân năm 2019
- Họp tại Sở LĐTB&XH (xe ô tô 2239)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ năm
21/02/2019
Sáng: Làm việc với Trung tâm VHTTTT và Trung tâm DVNN (đ/c Vũ)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Soát xét các mô hình vốn sự nghiệp kinh tế năm 2019 (đ/c Ý)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Tiếp công dân tại phường Phú Bài (đ/c Nam)(xe ô tô 2239)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
22/02/2019
Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy
Chiều: Đi cơ sở (xe ô tô 0679)
Cả ngày: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
23/02/2019
Sáng: Đi cơ sở (xe ô tô 000.27)
Chủ nhật
24/02/2019
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.072.356
Truy cập hiện tại 98 khách