Tìm kiếm
Liên kết website
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 26, năm 2017 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Lê Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đỗ Xuân Giao
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Thứ hai
26/06/2017
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Dự làm việc với Đoàn khảo sát Kiểm toán Nhà nước Khu vực 2 tại UBND tỉnh (xe ô tô 000.27)
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Dự diễn tập khu vực phòng thủ thị xã (xe ô tô 2239)
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ ba
27/06/2017
Sáng: Dự Hội nghị tại Thị ủy
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự Hội nghị tại Thị ủy
Chiều: Làm việc với UBND xã Dương Hòa về đền bù Hồ Tả Trạch, quản lý sử dụng đất lâm nghiệp và các nội dung khác (đ/c Hữu)
Sáng: Dự Hội nghị tại Thị ủy
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự Hội nghị tại Thị ủy
Chiều: Làm việc với Công ty STO (đ/c Vũ)
Thứ tư
28/06/2017
Sáng: Dự họp tại Tỉnh ủy
(xe ô tô 000.27)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Họp tại Sở Tài nguyên và Môi trường (xe ô tô 0679)
Chiều: Làm việc tại UBND xã Thủy Phù về kiểm tra tình hình liên quan đến đất đai, đơn thư KNTC (đ/c Hữu)
Cả ngày: Đi cơ sởSáng: Đi kiểm tra tình hình xây dựng trái phép dọc sông Phù Bài (xe ô tô 2239)
Chiều: Đi cơ sở
Thứ năm
29/06/2017
Sáng: - Dự diễn tập khu vực phòng thủ xã, phường
- Dự hội nghị tại Tỉnh ủy
(xe ô tô 000.27)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Dự hội nghị tại Tỉnh ủy
(xe ô tô 0679)
Chiều: Họp tại UBND tỉnh về đền bù Hồ Tả Trạch (xe ô tô 0679)
Cả ngày: Dự hội nghị tại Tỉnh ủy
(xe ô tô 2239)
Sáng: Dự Hội nghị tại Tỉnh ủy
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ sáu
30/06/2017
Cả ngày: Diễn tập thử Khu vực phòng thủ thị xãCả ngày: Diễn tập thử Khu vực phòng thủ thị xãCả ngày: Diễn tập thử Khu vực phòng thủ thị xãCả ngày: Diễn tập thử Khu vực phòng thủ thị xã
Thứ bảy
01/07/2017
Sáng: Đi cơ sở (xe ô tô 000.27)Sáng: Đi kiểm tra công tác PCCCR (xe ô tô 0679)
Chủ nhật
02/07/2017
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 1.631.828
Truy cập hiện tại 434 khách