Tìm kiếm
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 27, năm 2020 | Sau »
NGÀYPhó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Thứ hai
06/07/2020
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Họp tại Tỉnh ủy về công tác tôn giáo
Sáng: Họp Thường trực Thị ủy
Chiều: Họp về công tác tôn giáo tại Tỉnh ủy
Thứ ba
07/07/2020
Sáng: Họp HĐND xã Thủy Thanh
Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy
Sáng: - Làm việc với đài TRT
- Họp Thường trực Thị ủy
Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy
Thứ tư
08/07/2020
Sáng: Họp HĐND xã Thủy Tân
Chiều: Soát xét công tác đền bù, GPMB (đ/c Ý)
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: - Họp tiểu ban văn kiện Đại hội Đảng
- Họp Ban pháp chế HĐND tỉnh
Thứ năm
09/07/2020
Sáng: Họp soát xét phương án đấu giá, di dời các cơ sở ô nhiễm môi trường (đ/c Tùng)
Chiều: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ tại Thị ủy
Sáng: Họp UBND thị xã
Chiều: Dự hội nghị cán bộ chủ chốt về công tác cán bộ tại Thị ủy
Thứ sáu
10/07/2020
Sáng: Họp Ban Thường vụ Thị ủy
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Đi kiểm tra di tích
Thứ bảy
11/07/2020
Cả ngày: Đi cơ sở
Chủ nhật
12/07/2020
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.786.308
Truy cập hiện tại 428 khách