Tìm kiếm
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 50, năm 2018 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Lê Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Đỗ Xuân Giao
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Thứ hai
10/12/2018
Sáng: Dự Hội nghị Thị ủy
Chiều: Họp Thông qua Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND thị xã (đ/c Nhi)
Sáng: Dự Hội nghị Thị ủy
Chiều: Họp Thông qua Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND thị xã (đ/c Nhi)
Sáng: Dự Hội nghị Thị ủy
Chiều: Họp Thông qua Báo cáo trình tại kỳ họp HĐND thị xã (đ/c Nhi)
Sáng: Dự Hội nghị Thị ủy
Chiều: Họp tại Sở Xây dựng
Thứ ba
11/12/2018
Sáng: Họp tại Sở Xây dựng
(xe ô tô 0679)
Chiều: Làm việc với TTPTQĐ về GPMB đường Quang Trung (đ/c Ý)
Sáng: Họp tại UBND tỉnh
Thứ tư
12/12/2018
Cả ngày: Họp Đảng ủy kiểm điểm cuối năm
Thứ năm
13/12/2018
Cả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VICả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VICả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VICả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VI
Thứ sáu
14/12/2018
Cả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VICả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VICả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VICả ngày: Kỳ họp thứ 7, HĐND khóa VI
Thứ bảy
15/12/2018
Chủ nhật
16/12/2018
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.031.641
Truy cập hiện tại 61 khách