Tìm kiếm
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 8, năm 2021 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Ngô Văn Vinh
Thứ hai
22/02/2021
Sáng: Họp BCĐ bầu cử
Chiều: Họp Ủy viên UBND thị xã
Sáng: Làm việc tai cơ quan
Chiều: Họp ủy viên UBND thị xã
Sáng: Họp trực tuyến covid-19
Chiều: Họp ủy viên UBND thị xã
Thứ ba
23/02/2021
Sáng: Họp UBND tỉnh
Chiều: Họp GPMB cao tốc (đ/c Ý)
Sáng: Họp bầu cử QH và HĐND các cấp tại Thị ủy
Chiều: Họp tiến độ cao tốc tại UBND tỉnh
Sáng: Đi cơ sở
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ tư
24/02/2021
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp Ban Thường vụ Thị ủy
Sáng: - làm việc tại cơ quan
- 10h: họp liên quan phòng, chống covid-19
Chiều: Giao ban lĩnh vực LĐTBXH (đ/c Quý)
Thứ năm
25/02/2021
Sáng: Kiểm tra công tác chuẩn bị giao, nhận quân (xe ô tô 000.27)
Chiều: Họp rà soát phân khu phường Thủy Dương, Thủy Phương (đ/c Vũ)
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Họp đánh giá xếp loại xã, phường xanh - sạch - sáng và ra quân Ngày Chủ nhật xanh (đ/c Ý)
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Làm việc với các ngành về công cụ đánh giá cchc
Thứ sáu
26/02/2021
Sáng: Họp triển khai thu tiền sử dụng đất (đ/c Nhung)
Chiều: Kiểm tra công tác xây dựng trên địa bàn
Sáng: Họp kế hoạch thu tiền sử dụng đất
Chiều: Đi cơ sở
Sáng: Làm việc tại cơ quan
Chiều: Đi thăm Ngày thầy thuốc Việt Nam
Thứ bảy
27/02/2021
Sáng: Dự lễ giao quân năm 2021Cả ngày: Triển khai nhiệm vụ công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư 2021 (đ/c Ý)Sáng: Dự lễ giao quân tại TTVHTTTT
Chủ nhật
28/02/2021
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.230.143
Truy cập hiện tại 25 khách