Tìm kiếm
Lịch công tác
« Trước | Tuần thứ 37, năm 2019 | Sau »
NGÀYChủ tịch UBND thị xã
Lê Ngọc Sơn
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Đắc Tập
Phó Chủ tịch UBND thị xã
Nguyễn Thanh Minh
Thứ hai
16/09/2019
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Làm việc với Đoàn công tác của Bộ GTVT (xe ô tô 000.27)
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Giao ban UBND thị xã
Chiều: Đi cơ sở (xe ô tô 2239)
Thứ ba
17/09/2019
Sáng: Họp soát xét các nội dung làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Nhi)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Họp soát xét các nội dung làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Nhi)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Họp soát xét các nội dung làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh (đ/c Nhi)
Chiều: Họp thông qua kịch bản phóng sự kỷ niệm 10 năm thành lập thị xã (đ/c Quý)
Thứ tư
18/09/2019
Sáng: Làm việc về KT-XH xã Thủy Tân (đ/c Nhi)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Làm việc về KT-XH xã Thủy Tân (đ/c Nhi)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Tiếp công dân tại phường Thủy Dương (đ/c Nam)(xe ô tô 2239)
Chiều: Họp tại UBND tỉnh (xe ô tô 2239)
Thứ năm
19/09/2019
Sáng: Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình KT-XH năm 2019 (đ/c Nhi)
Chiều: Họp tại UBND tỉnh (xe ô tô 000.27)
Sáng: Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình KT-XH năm 2019 (đ/c Nhi)
Chiều: Làm việc với Báo Tài nguyên và Môi trường (đ/c Hữu)
Sáng: Làm việc với Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình KT-XH năm 2019 (đ/c Nhi)
Chiều: Họp tổng kết tổng điều tra dân số năm 2019 (đ/c Quý)
Thứ sáu
20/09/2019
Sáng: Ban Thường vụ làm việc về KT-XH xã Thủy Thanh
Chiều: Đi cơ sở (xe ô tô 000.27)
Sáng: Ban Thường vụ làm việc về KT-XH xã Thủy Thanh
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Sáng: Họp dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đ/c Ý)
Chiều: Làm việc tại cơ quan
Thứ bảy
21/09/2019
Sáng: Đi cơ sở (xe ô tô 000.27)Sáng: Dự chương trình đối thoại với học sinh (xe ô tô 2239)
Chủ nhật
22/09/2019
Sáng: Kiểm tra ra quân Ngày Chủ nhật xanh (xe ô tô 0679)
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.513.519
Truy cập hiện tại 876 khách