Tìm kiếm
Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn
Ngày cập nhật 18/03/2019
Với mục đích tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên địa bàn tỉnh năm 2019 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp nông thôn có chất lượng, có giá trị sử dụng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ngày 11/3/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 45/KH-UBND về tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019
 

Theo đó, với các nội dung thực hiện kế hoạch gồm:

1. Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2019 trên địa bàn tỉnh được tổ chức bình chọn ở hai cấp: cấp huyện và cấp tỉnh
a) Kế hoạch triển khai tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện và cấp tỉnh (theo Phụ lục 1). UBND cấp huyện căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai đảm bảo kế hoạch chung của tỉnh.
b) Hội đồng bình chọn cấp huyện tổ chức bình chọn sản phẩm cấp huyện và Hội đồng bình chọn cấp tỉnh tổ chức bình chọn sản phẩm cấp tỉnh theo các trình tự và thủ tục được quy định tại Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của Bộ Công Thương về Quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT.
Thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp huyện, cấp tỉnh phù hợp với kế hoạch chung được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. Hồ sơ đăng ký bình chọn; địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký bình chọn:
a) Cấp huyện: Cơ sở công nghiệp nông thôn khi đăng ký tham gia bình chọn chuẩn bị 02 bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử) và gửi về Hội đồng bình chọn cấp huyện, cụ thể: 
- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn (theo Biểu mẫu 1 Phụ lục 3) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo Biểu mẫu 2 Phụ lục 3) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống);
- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác”.
b) Cấp tỉnh: Ủy ban nhân dân cấp huyện tổng hợp hồ sơ, nộp 02 bộ hồ sơ (kèm theo bản hồ sơ điện tử)  tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ Hành chính công tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể:
- Phiếu đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm của cơ sở công nghiệp nông thôn (theo Biểu mẫu 1 Phụ lục 3) kèm theo bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương;
- Bản thuyết minh, mô tả giới thiệu về sản phẩm đăng ký bình chọn (theo Biểu mẫu 2 Phụ lục 3) kèm theo tối thiểu 03 (ba) ảnh màu, cỡ (10 x 15) cm của sản phẩm được chụp tại các góc độ khác nhau (tối thiểu tại các góc: chính diện, các mặt bên, từ trên xuống);
- Bản sao hợp lệ các tài liệu khác còn giá trị pháp lý liên quan đến sản phẩm (nếu có) như: Chứng chỉ, chứng nhận về tiêu chuẩn chất lượng của sản phẩm; giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm; giấy khen, bằng khen cho sản phẩm và các giấy tờ liên quan khác”.
- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện còn giá trị.
- Văn bản đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện kèm theo danh sách trích ngang các sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh (theo Biểu mẫu 3 Phụ lục 3).
c) Trong trường hợp không tổ chức bình chọn cấp huyện, thì cơ sở công nghiệp nông thôn có sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh lập 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điểm b, Khoản 2 mục III gửi Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, có văn bản đăng ký tham gia bình chọn cấp tỉnh.
3. Địa điểm, thời gian tiếp nhận sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn:
a) Địa điểm và thời gian tiếp nhận sản phẩm đăng ký tham gia bình chọn thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Hội đồng bình chọn cấp huyện, tỉnh.
b) Trong trường hợp đặc biệt (sản phẩm có kích thước, trọng lượng quá lớn hoặc sản phẩm có đặc điểm đặc thù khác không phù hợp khi vận chuyển, bảo quản) cơ sở công nghiệp nông thôn tham gia bình chọn không thể gửi sản phẩm đến địa điểm quy định, Chủ tịch Hội đồng bình chọn sẽ xem xét và quyết định phương thức bình chọn đối với sản phẩm đó.
c) Sản phẩm sau khi bình chọn được trả lại cho cơ sở công nghiệp nông thôn. Trường hợp giữ lại để trưng bày tại Hội chợ triển lãm hoặc lưu giữ, trưng bày tại nơi trưng bày, giới thiệu sản phẩm công nghiệp nông thôn cấp huyện, cấp tỉnh phải được sự đồng ý của chủ cơ sở công nghiệp nông thôn.
4. Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu được lưu giữ như sau:
Hồ sơ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp huyện lưu tại Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng; cấp tỉnh lưu tại Sở Công Thương.
Đối với hồ sơ đã đạt bình chọn cấp huyện và được tham gia bình chọn cấp tỉnh: Phòng Kinh tế/Kinh tế Hạ tầng cấp huyện lưu giữ bản photo, bản gốc chuyển vào hồ sơ tham gia bình chọn cấp tỉnh
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.509.690
Truy cập hiện tại 1.777 khách