Tìm kiếm
Phát triển bộ sưu tập hàng lưu niệm và quà tặng, góp phần khôi phục và phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống Huế
Ngày cập nhật 18/03/2019

Đó là một trong những mục tiêu của Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 11/3/2019 về phát triển hàng lưu niệm và quà tặng tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2019

Với mục tiêu là đa dạng hóa sản phẩm đặc sản, hàng thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm và quà tặng phục vụ du lịch; phát triển các sản phẩm đặc sắc mang bản sắc Huế, phát triển bộ sưu tập hàng lưu niệm và quà tặng, góp phần khôi phục và phát triển các nghề thủ công mỹ nghệ, thủ công truyền thống Huế.

Với một số nội dung chính của Kế hoạch này là:

1. Tổ chức thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm và quà tặng Huế

Thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ làm hàng lưu niệm và quà tặng là những thiết kế sản phẩm mô phỏng, cách điệu các bảo vật Việt Nam thời kỳ nhà Nguyễn, các công trình kiến trúc, danh lam thắng cảnh, các sản phẩm văn hóa đặc trưng của Thừa Thiên Huế để có thể ứng dụng vào sản xuất sản phẩm trên nhiều chất liệu khác nhau và được chuyển giao cho các cơ sở trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế để sản xuất các sản phẩm hàng lưu niệm và quà tặng phục vụ khách du lịch; nội dung được triển khai theo 04 bước:
- Tổ chức phát động, phổ biến đến các tổ chức cá nhân để triển khai thực hiện đăng ký, tổng hợp các mẫu thiết kế.
- Tổ chức xét chọn, đề xuất danh mục các thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt điều kiện làm hàng lưu niệm, quà tặng năm 2019:
+ Phân tích, đề xuất chọn lựa các thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt điều kiện làm hàng lưu niệm, quà tặng; 
+ Tổ chức lấy ý kiến góp ý điều chỉnh, bổ sung mẫu thiết kế sản phẩm;
+ Hoàn chỉnh bổ sung mẫu thiết kế sản phẩm;
+ Thẩm định, đề xuất, phê duyệt danh mục các thiết kế sản phẩm thủ công mỹ nghệ đạt điều kiện làm hàng lưu niệm, quà tặng năm 2019.
- Tổ chức lựa chọn đơn vị sản xuất và tổ chức sản xuất các sản phẩm làm hàng lưu niệm và quà tặng, ưu tiên xây dựng mối liên kết giữa tổ chức, cá nhân thiết kế với đơn vị (tiếp nhận) sản xuất, kinh doanh hàng lưu niệm và quà tặng.
- Tổ chức chuyển giao các thiết kế mẫu sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng cho các đơn vị sản xuất kinh doanh hàng lưu niệm và quà tặng.
2. Tổ chức hỗ trợ thiết kế, cải tiến mẫu mã bao bì đóng gói cho sản phẩm lưu niệm quà tặng và đặc sản Huế.
Hỗ trợ cải, tiến thiết kế mẫu mã bao bì đóng gói, tập trung hỗ trợ các tổ chức, đơn vị sản xuất các sản phẩm đặc sản Huế có tiềm năng để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, mở rộng và phát triển sản xuất 
3. Tổ chức hỗ trợ trưng bày, giới thiệu quảng bá các sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng và đặc sản Huế: Tổ chức xây dựng khu trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm hàng lưu niệm, quà tặng và đặc sản Huế tại Sân bay Phú Bài.
Tổng mức kinh phí dự kiến thực hiện Kế hoạch là  500.000.000 đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho hoạt động chi sự nghiệp kinh tế của ngành Công Thương năm 2019.
 
 
Tập tin đính kèm:
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.794.425
Truy cập hiện tại 2.309 khách