Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tổng kết sản xuất nông nghiệp
Ngày cập nhật 11/12/2018

Sáng 29/11, UBND thị xã Hương Thủy tổ chức hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2018, triển khai kế hoạch năm 2019. Đồng chí Nguyễn Đăc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã chủ trì hội nghị.

Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, nhất là thay đổi tư duy sản xuất theo hướng tăng giá trị thu hoạch trên đơn vị diện tích đất canh tác nên hoạt động sản nông nghiệp trên địa bàn thị xã năm 2018 đạt được kết quả tích cực. Tổng sản lượng lúa thu hoạch cả năm đạt trên 39 nghìn tấn, tăng 3% so với năm 2017, trong đó giống lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ hơn 40%; mô hình cánh đồng lớn cây lúa và mô hình sản xuất lúa hữu cơ được triển khai nhân rộng tại nhiều địa phương, diện tích hơn 1.300 ha; số lượng đàn vật nuôi tăng cao, gần 420 nghìn con; mở rộng diện tích trồng rừng gỗ lớn gắn với chứng chỉ rừng FSC khoảng 290 ha. Về hoạt động sản xuất kinh doanh, năm 2018 đã thành lập mới 2 HTX hoạt động theo Luật HTX năm 2012 (HTX lâm nghiệp bền vững Phú Sơn và HTX nông nghiệp dịch vụ tổng hợp Thủy Bằng).
 
Năm 2019, thị xã Hương Thủy đề ra một số chỉ tiêu cụ thể gắn với việc đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng chuỗi giá trị nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế từ sản xuất nông nghiệp.
 
 
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăc Tập, UVTV, Phó Chủ tịch UBND thị xã nhấn mạnh: Ngành nông nghiệp và các địa phường cần kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; rà soát, đánh giá kết quả thực hiện, xây dựng chương trình, kế hoạch gắn với đề án tái cơ cấu nông nghiệp; tập trung phát triển các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh trên thị trường và có giá trị kinh tế cao; tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện chính sách theo Nghị quyết của Thị ủy, HĐND thị xã để khơi thông nguồn vốn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, tạo bước đột phá mới trong phát triển kinh tế ở từng địa phương…
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.597.426
Truy cập hiện tại 40 khách