Tìm kiếm
Tình hình Kinh tế - Xã hội xã Thủy Vân 7 tháng đầu năm 2017
Ngày cập nhật 20/09/2017

Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ và HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017, UBND xã phối hợp với các ban ngành, đoàn thể đã triển khai thực hiện trong 7 tháng đầu năm 2017 và có nhiều chuyển biến tích cực.

           
           Theo số liệu báo cáo của UBND xã, tổng giá trị sản phẩm dịch vụ, ngành nghề và nông nghiệp 7 tháng đầu năm ước đạt 189 tỷ đồng chiếm 63% kế hoạch năm.
            Về nông nghiệp, diện tích trồng lúa 226,7 ha với tổng sản lượng vụ Đông Xuân 1.476 tấn, năng suất lúa bình quân 65,10 tạ/ha/vụ, đạt 54,2 % kế hoạch cả năm. 
            Về chăn nuôi, công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn được triển khai thực hiện tốt, không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn 7 tháng đầu năm. Tổng số đàn lợn trên địa bàn 7 tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ năm trước do giá lợn xuống mạnh, vì vậy số lượng lợn trên toàn xã hiện có khoảng 1.250 con (trong đó lợn nái 96 con); trâu, bò 115 con; gia cầm 9.000 con. Nuôi trồng thuỷ sản vẫn giữ ổn định 7 ha nuôi cá nước ngọt. 
           Về thu chi ngân sách, nhờ quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành cùng với triển khai đồng bộ, kịp thời các giải pháp trong phát triển kinh tế, tổng thu ngân sách đầu năm 2017 đạt 1.769.400.000 đồng /3.475.000.000 đồng (đạt 50,91% kế hoạch). Chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017 đạt 1.762.000.000 đồng/3.475.000.000 đồng (đạt 50,7 % kế hoạch). 
            Quản lý đất đai, xây dựng, Thị xã đã giải quyết cấp 46 giấy chứng nhận QSD đất trong đó: 02 trường hợp cấp giấy lần đầu, 44 trường hợp cấp đổi. Quỹ đất công ích hiện có là 24,04ha.
Giáo dục, tỷ lệ hoàn thành các cấp học đạt 100%; kết thúc năm học có 08 em đạt học sinh giỏi các cấp, trong đó: Cấp tỉnh 2 em, cấp thị xã 6 em. Tổ chức 2 lớp xóa mù gồm 22 thành viên tham gia bằng hình thức dạy học tại nhà, đã tổ chức kiểm tra hết chương trình lớp 2 là 11 học viên.
              Về công tác thông tin tuyên truyền, văn nghệ - thể dục thể thao, tham gia giải việt dã truyền thống lần thứ XVI tại Thị xã, kết quả đạt giải 3 đồng đội nữ; tham gia thi đấu môn điền kinh tại đại hội TDTT do thị xã tổ chức; tổ chức đại hội TDTT lần thứ V năm 2017 thành công tốt đẹp; phong trào “toàn dân xây dựng đời sống văn hoá” được duy trì, 100% Làng, cơ quan đạt chuẩn văn hoá.
            Về thực hiện chính sách xã hội, toàn xã hiện có 403 đối tượng hưởng theo NĐ 67 trong đó người cao tuổi là 170 người. Trong 7 tháng đầu năm 2017 đã lập 37 hồ sơ đối tượng xã hội được hưởng theo quy định (trong đó đó người cao tuổi đến tháng 21 đối tượng và khuyết tật 16 đối tượng). Truy tặng danh hiệu mẹ VNAH cho hai bà mẹ là Hồ Thị Chút và Hồ Thị Thúi ở thôn Vân Dương
            Về thực hiện chương trình xây dựng NTM, theo lộ trình, kế hoạch sẽ phấn đấu xây dựng xã Thủy Vân thành xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm 2018, đầu năm 2019. Đảng bộ, chính quyền và toàn hệ thống chính trị, mỗi cán bộ, Đảng viên và nhân dân xã Thủy Vân phải quyết tâm phấn đấu nỗ lực nhiều hơn nữa, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được và hoàn thành các dự án Nông thôn mới. 
             Về công tác Nội chính, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ CCHC trên các lĩnh vực: thể chế; thủ tục hành chính; tổ chức bộ máy; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tài chính công và hiện đại hóa hành chính; đồng thời, phải có kế hoạch cụ thể nhằm nâng cao chỉ số cải cách hành chính trong năm 2018; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính của cán bộ, công chức; đồng thời phải nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân và tổ chức, đặc biệt là ở bộ phận một cửa và tiếp công dân.
            Hoàn thành kế hoạch năm 2017 và định hướng phát triển các năm tiếp theo 
           Định hướng phát triển, hoàn thành kế hoạch kinh tế - xã hội các tháng còn lại năm 2017 và kế hoạch năm tiếp theo, xã cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xem xét phát triển các ngành dịch vụ, nông nghiệp (lưu ý phát triển các mô hình trồng hoa) và đưa ra các phương án, chiến lược cụ thể để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.
           Các giải pháp, UBND xã sẽ tích cực và phối hợp với các cơ quan chuyên môn thị xã để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án giải phóng mặt bằng, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch được giao. Tăng cường thu ngân sách để đạt kế hoạch đặt ra từ đầu năm, nhất là các khoản thu từ đất, thu thuế, phí và lệ phí. Giữ vững và phát triển các ngành nghề hiện có như mộc, nề, nhạc cụ, may mặc, giày da. Tạo điều kiện để các hộ gia đình được tiếp cận những nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển và mở rộng kinh doanh. Thực hiện việc chuyển đổi, mở rộng chợ Dạ Lê sang mô hình Hợp tác xã quản lý theo Đề án đã phê duyệt.
Trương Nhật Quang
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 3.482.662
Truy cập hiện tại 770 khách