Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Xấy nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
 4/4/2019 4:51:56 PM

Chiều 29/3, UBMTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với UBMTTQ phường Thủy Lương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng chào Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Ngâu (tổ 7, phường Thủy Lương) - gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Năm nay, bà Ngâu đã hơn 80 tuổi, ốm đau thường xuyên, không còn khả năng lao động. Tại lễ khởi công, ngoài số tiền 30 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con tổ dân phố 7 đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. 
 
Căn nhà mới được xây dựng trên phần đất của gia đình, diện tích 80m2, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2019.
 
 
 
Thanh Đoàn
       
Các tin khác
  
Xấy nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 04/04/2019

Chiều 29/3, UBMTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với UBMTTQ phường Thủy Lương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng chào Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Ngâu (tổ 7, phường Thủy Lương) - gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Năm nay, bà Ngâu đã hơn 80 tuổi, ốm đau thường xuyên, không còn khả năng lao động. Tại lễ khởi công, ngoài số tiền 30 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con tổ dân phố 7 đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. 
 
Căn nhà mới được xây dựng trên phần đất của gia đình, diện tích 80m2, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2019.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xấy nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 04/04/2019

Chiều 29/3, UBMTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với UBMTTQ phường Thủy Lương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng chào Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Ngâu (tổ 7, phường Thủy Lương) - gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Năm nay, bà Ngâu đã hơn 80 tuổi, ốm đau thường xuyên, không còn khả năng lao động. Tại lễ khởi công, ngoài số tiền 30 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con tổ dân phố 7 đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. 
 
Căn nhà mới được xây dựng trên phần đất của gia đình, diện tích 80m2, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2019.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xấy nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 04/04/2019

Chiều 29/3, UBMTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với UBMTTQ phường Thủy Lương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng chào Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Ngâu (tổ 7, phường Thủy Lương) - gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Năm nay, bà Ngâu đã hơn 80 tuổi, ốm đau thường xuyên, không còn khả năng lao động. Tại lễ khởi công, ngoài số tiền 30 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con tổ dân phố 7 đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. 
 
Căn nhà mới được xây dựng trên phần đất của gia đình, diện tích 80m2, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2019.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xấy nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 04/04/2019

Chiều 29/3, UBMTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với UBMTTQ phường Thủy Lương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng chào Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Ngâu (tổ 7, phường Thủy Lương) - gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Năm nay, bà Ngâu đã hơn 80 tuổi, ốm đau thường xuyên, không còn khả năng lao động. Tại lễ khởi công, ngoài số tiền 30 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con tổ dân phố 7 đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. 
 
Căn nhà mới được xây dựng trên phần đất của gia đình, diện tích 80m2, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2019.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xấy nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 04/04/2019

Chiều 29/3, UBMTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với UBMTTQ phường Thủy Lương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng chào Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Ngâu (tổ 7, phường Thủy Lương) - gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Năm nay, bà Ngâu đã hơn 80 tuổi, ốm đau thường xuyên, không còn khả năng lao động. Tại lễ khởi công, ngoài số tiền 30 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con tổ dân phố 7 đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. 
 
Căn nhà mới được xây dựng trên phần đất của gia đình, diện tích 80m2, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2019.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Xấy nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Ngày cập nhật 04/04/2019

Chiều 29/3, UBMTTQ thị xã Hương Thủy phối hợp với UBMTTQ phường Thủy Lương tổ chức khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn. Đây là công trình chào mừng chào Đại hội MTTQ các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024.

Gia đình được hỗ trợ nhà Đại đoàn kết trong đợt này là hộ bà Nguyễn Thị Ngâu (tổ 7, phường Thủy Lương) - gia đình thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn). Năm nay, bà Ngâu đã hơn 80 tuổi, ốm đau thường xuyên, không còn khả năng lao động. Tại lễ khởi công, ngoài số tiền 30 triệu đồng được trích từ quỹ vì người nghèo của UBMTTQVN tỉnh, các ban ngành, đoàn thể địa phương và bà con tổ dân phố 7 đã ủng hộ thêm 2 triệu đồng và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. 
 
Căn nhà mới được xây dựng trên phần đất của gia đình, diện tích 80m2, kinh phí khoảng 70 triệu đồng, dự kiến hoàn thành cuối tháng 4/2019.
 
 
 
Thanh Đoàn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.204.490
Truy cập hiện tại 644 khách