Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
 3/25/2019 5:16:34 PM

Ngày 08/3/2019, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam. Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 76/Tb-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc nghiên cứu dự án tại các khu đất ký hiệu OTT27, OTT28 thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện song song với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; 
2. Phương án nghiên cứu theo hướng sử dụng phần quỹ đất ký hiệu OTT29, OTT30 để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trong Khu đô thị mới An Vân Dương; phạm vi nghiên cứu dự án gồm 02 lô: OTT27, OTT28;
3. Việc tính toán cơ cấu sử dụng đất, các thiết chế về hạ tầng xã hội phải được tính toán trên cơ sở cân đối chung toàn khu vực (không tính toán cục bộ theo quy mô dự án);
4. Khắc phục các nhược điểm của các khu đô thị đã hình thành về thiết kế kiến trúc mẫu, diện tích đổ xe ô tô, tình trạng cơi nới khu vực từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, thiếu bãi đổ xe tập trung, mặt cắt đường giao thông không đảm bảo quy mô,... để khắc phục, đưa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch;
5. Cân đối, tính toán bổ sung thêm các thiết chế về cây xanh, công viên thể dục thể thao đảm bảo quy mô đất công cộng, góp phần làm cho đô thị xanh, sáng về đêm;
6. Phương án quy hoạch đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, có tính đến việc hình thành các khu tái định cư xung quanh dự án để cân đối chức năng sử dụng đất chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;
7. Đảm bảo các chỉ tiêu, định hướng về việc hình thành đô thị mới, vận hành đô thị thông minh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; việc nghiên cứu dự án gắn liền với các chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thành phố bốn mùa hoa, xanh – sạch – sáng;
8. Kiến trúc của dự án phải thể hiện tính nổi bật, khác biệt của Khu đô thị nghiên cứu so với các dự án đô thị khác, để tạo nên đặc trưng riêng;
9. Xem xét lại quy mô, tính chất công trình điểm nhấn thương mại – dịch vụ nằm tiếp giáp trục đường mặt cắt 60m.
Trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc nêu trên, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tiếp tục cung cấp các thông tin cho Nhà Đầu tư nghiên cứu dự án đảm bảo phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Các thủ tục liên quan chuẩn bị đầu tư, công bố danh mục, thông tin dự án kêu gọi đầu tư được thực hiện sau khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E được phê duyệt.
Khẩn trương làm việc với Công ty CP ĐT&PT Đô thị TDH Ecoland về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất phạm vi mở rộng ranh giới đô thị mới An Vân Dương để sớm hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch; làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án trong phạm vi quy hoạch.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 08/3/2019, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam. Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 76/Tb-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc nghiên cứu dự án tại các khu đất ký hiệu OTT27, OTT28 thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện song song với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; 
2. Phương án nghiên cứu theo hướng sử dụng phần quỹ đất ký hiệu OTT29, OTT30 để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trong Khu đô thị mới An Vân Dương; phạm vi nghiên cứu dự án gồm 02 lô: OTT27, OTT28;
3. Việc tính toán cơ cấu sử dụng đất, các thiết chế về hạ tầng xã hội phải được tính toán trên cơ sở cân đối chung toàn khu vực (không tính toán cục bộ theo quy mô dự án);
4. Khắc phục các nhược điểm của các khu đô thị đã hình thành về thiết kế kiến trúc mẫu, diện tích đổ xe ô tô, tình trạng cơi nới khu vực từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, thiếu bãi đổ xe tập trung, mặt cắt đường giao thông không đảm bảo quy mô,... để khắc phục, đưa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch;
5. Cân đối, tính toán bổ sung thêm các thiết chế về cây xanh, công viên thể dục thể thao đảm bảo quy mô đất công cộng, góp phần làm cho đô thị xanh, sáng về đêm;
6. Phương án quy hoạch đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, có tính đến việc hình thành các khu tái định cư xung quanh dự án để cân đối chức năng sử dụng đất chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;
7. Đảm bảo các chỉ tiêu, định hướng về việc hình thành đô thị mới, vận hành đô thị thông minh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; việc nghiên cứu dự án gắn liền với các chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thành phố bốn mùa hoa, xanh – sạch – sáng;
8. Kiến trúc của dự án phải thể hiện tính nổi bật, khác biệt của Khu đô thị nghiên cứu so với các dự án đô thị khác, để tạo nên đặc trưng riêng;
9. Xem xét lại quy mô, tính chất công trình điểm nhấn thương mại – dịch vụ nằm tiếp giáp trục đường mặt cắt 60m.
Trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc nêu trên, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tiếp tục cung cấp các thông tin cho Nhà Đầu tư nghiên cứu dự án đảm bảo phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Các thủ tục liên quan chuẩn bị đầu tư, công bố danh mục, thông tin dự án kêu gọi đầu tư được thực hiện sau khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E được phê duyệt.
Khẩn trương làm việc với Công ty CP ĐT&PT Đô thị TDH Ecoland về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất phạm vi mở rộng ranh giới đô thị mới An Vân Dương để sớm hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch; làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án trong phạm vi quy hoạch.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 08/3/2019, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam. Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 76/Tb-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc nghiên cứu dự án tại các khu đất ký hiệu OTT27, OTT28 thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện song song với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; 
2. Phương án nghiên cứu theo hướng sử dụng phần quỹ đất ký hiệu OTT29, OTT30 để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trong Khu đô thị mới An Vân Dương; phạm vi nghiên cứu dự án gồm 02 lô: OTT27, OTT28;
3. Việc tính toán cơ cấu sử dụng đất, các thiết chế về hạ tầng xã hội phải được tính toán trên cơ sở cân đối chung toàn khu vực (không tính toán cục bộ theo quy mô dự án);
4. Khắc phục các nhược điểm của các khu đô thị đã hình thành về thiết kế kiến trúc mẫu, diện tích đổ xe ô tô, tình trạng cơi nới khu vực từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, thiếu bãi đổ xe tập trung, mặt cắt đường giao thông không đảm bảo quy mô,... để khắc phục, đưa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch;
5. Cân đối, tính toán bổ sung thêm các thiết chế về cây xanh, công viên thể dục thể thao đảm bảo quy mô đất công cộng, góp phần làm cho đô thị xanh, sáng về đêm;
6. Phương án quy hoạch đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, có tính đến việc hình thành các khu tái định cư xung quanh dự án để cân đối chức năng sử dụng đất chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;
7. Đảm bảo các chỉ tiêu, định hướng về việc hình thành đô thị mới, vận hành đô thị thông minh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; việc nghiên cứu dự án gắn liền với các chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thành phố bốn mùa hoa, xanh – sạch – sáng;
8. Kiến trúc của dự án phải thể hiện tính nổi bật, khác biệt của Khu đô thị nghiên cứu so với các dự án đô thị khác, để tạo nên đặc trưng riêng;
9. Xem xét lại quy mô, tính chất công trình điểm nhấn thương mại – dịch vụ nằm tiếp giáp trục đường mặt cắt 60m.
Trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc nêu trên, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tiếp tục cung cấp các thông tin cho Nhà Đầu tư nghiên cứu dự án đảm bảo phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Các thủ tục liên quan chuẩn bị đầu tư, công bố danh mục, thông tin dự án kêu gọi đầu tư được thực hiện sau khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E được phê duyệt.
Khẩn trương làm việc với Công ty CP ĐT&PT Đô thị TDH Ecoland về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất phạm vi mở rộng ranh giới đô thị mới An Vân Dương để sớm hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch; làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án trong phạm vi quy hoạch.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 08/3/2019, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam. Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 76/Tb-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc nghiên cứu dự án tại các khu đất ký hiệu OTT27, OTT28 thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện song song với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; 
2. Phương án nghiên cứu theo hướng sử dụng phần quỹ đất ký hiệu OTT29, OTT30 để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trong Khu đô thị mới An Vân Dương; phạm vi nghiên cứu dự án gồm 02 lô: OTT27, OTT28;
3. Việc tính toán cơ cấu sử dụng đất, các thiết chế về hạ tầng xã hội phải được tính toán trên cơ sở cân đối chung toàn khu vực (không tính toán cục bộ theo quy mô dự án);
4. Khắc phục các nhược điểm của các khu đô thị đã hình thành về thiết kế kiến trúc mẫu, diện tích đổ xe ô tô, tình trạng cơi nới khu vực từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, thiếu bãi đổ xe tập trung, mặt cắt đường giao thông không đảm bảo quy mô,... để khắc phục, đưa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch;
5. Cân đối, tính toán bổ sung thêm các thiết chế về cây xanh, công viên thể dục thể thao đảm bảo quy mô đất công cộng, góp phần làm cho đô thị xanh, sáng về đêm;
6. Phương án quy hoạch đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, có tính đến việc hình thành các khu tái định cư xung quanh dự án để cân đối chức năng sử dụng đất chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;
7. Đảm bảo các chỉ tiêu, định hướng về việc hình thành đô thị mới, vận hành đô thị thông minh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; việc nghiên cứu dự án gắn liền với các chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thành phố bốn mùa hoa, xanh – sạch – sáng;
8. Kiến trúc của dự án phải thể hiện tính nổi bật, khác biệt của Khu đô thị nghiên cứu so với các dự án đô thị khác, để tạo nên đặc trưng riêng;
9. Xem xét lại quy mô, tính chất công trình điểm nhấn thương mại – dịch vụ nằm tiếp giáp trục đường mặt cắt 60m.
Trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc nêu trên, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tiếp tục cung cấp các thông tin cho Nhà Đầu tư nghiên cứu dự án đảm bảo phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Các thủ tục liên quan chuẩn bị đầu tư, công bố danh mục, thông tin dự án kêu gọi đầu tư được thực hiện sau khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E được phê duyệt.
Khẩn trương làm việc với Công ty CP ĐT&PT Đô thị TDH Ecoland về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất phạm vi mở rộng ranh giới đô thị mới An Vân Dương để sớm hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch; làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án trong phạm vi quy hoạch.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 08/3/2019, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam. Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 76/Tb-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc nghiên cứu dự án tại các khu đất ký hiệu OTT27, OTT28 thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện song song với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; 
2. Phương án nghiên cứu theo hướng sử dụng phần quỹ đất ký hiệu OTT29, OTT30 để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trong Khu đô thị mới An Vân Dương; phạm vi nghiên cứu dự án gồm 02 lô: OTT27, OTT28;
3. Việc tính toán cơ cấu sử dụng đất, các thiết chế về hạ tầng xã hội phải được tính toán trên cơ sở cân đối chung toàn khu vực (không tính toán cục bộ theo quy mô dự án);
4. Khắc phục các nhược điểm của các khu đô thị đã hình thành về thiết kế kiến trúc mẫu, diện tích đổ xe ô tô, tình trạng cơi nới khu vực từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, thiếu bãi đổ xe tập trung, mặt cắt đường giao thông không đảm bảo quy mô,... để khắc phục, đưa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch;
5. Cân đối, tính toán bổ sung thêm các thiết chế về cây xanh, công viên thể dục thể thao đảm bảo quy mô đất công cộng, góp phần làm cho đô thị xanh, sáng về đêm;
6. Phương án quy hoạch đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, có tính đến việc hình thành các khu tái định cư xung quanh dự án để cân đối chức năng sử dụng đất chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;
7. Đảm bảo các chỉ tiêu, định hướng về việc hình thành đô thị mới, vận hành đô thị thông minh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; việc nghiên cứu dự án gắn liền với các chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thành phố bốn mùa hoa, xanh – sạch – sáng;
8. Kiến trúc của dự án phải thể hiện tính nổi bật, khác biệt của Khu đô thị nghiên cứu so với các dự án đô thị khác, để tạo nên đặc trưng riêng;
9. Xem xét lại quy mô, tính chất công trình điểm nhấn thương mại – dịch vụ nằm tiếp giáp trục đường mặt cắt 60m.
Trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc nêu trên, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tiếp tục cung cấp các thông tin cho Nhà Đầu tư nghiên cứu dự án đảm bảo phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Các thủ tục liên quan chuẩn bị đầu tư, công bố danh mục, thông tin dự án kêu gọi đầu tư được thực hiện sau khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E được phê duyệt.
Khẩn trương làm việc với Công ty CP ĐT&PT Đô thị TDH Ecoland về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất phạm vi mở rộng ranh giới đô thị mới An Vân Dương để sớm hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch; làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án trong phạm vi quy hoạch.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 08/3/2019, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam. Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 76/Tb-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc nghiên cứu dự án tại các khu đất ký hiệu OTT27, OTT28 thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện song song với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; 
2. Phương án nghiên cứu theo hướng sử dụng phần quỹ đất ký hiệu OTT29, OTT30 để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trong Khu đô thị mới An Vân Dương; phạm vi nghiên cứu dự án gồm 02 lô: OTT27, OTT28;
3. Việc tính toán cơ cấu sử dụng đất, các thiết chế về hạ tầng xã hội phải được tính toán trên cơ sở cân đối chung toàn khu vực (không tính toán cục bộ theo quy mô dự án);
4. Khắc phục các nhược điểm của các khu đô thị đã hình thành về thiết kế kiến trúc mẫu, diện tích đổ xe ô tô, tình trạng cơi nới khu vực từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, thiếu bãi đổ xe tập trung, mặt cắt đường giao thông không đảm bảo quy mô,... để khắc phục, đưa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch;
5. Cân đối, tính toán bổ sung thêm các thiết chế về cây xanh, công viên thể dục thể thao đảm bảo quy mô đất công cộng, góp phần làm cho đô thị xanh, sáng về đêm;
6. Phương án quy hoạch đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, có tính đến việc hình thành các khu tái định cư xung quanh dự án để cân đối chức năng sử dụng đất chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;
7. Đảm bảo các chỉ tiêu, định hướng về việc hình thành đô thị mới, vận hành đô thị thông minh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; việc nghiên cứu dự án gắn liền với các chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thành phố bốn mùa hoa, xanh – sạch – sáng;
8. Kiến trúc của dự án phải thể hiện tính nổi bật, khác biệt của Khu đô thị nghiên cứu so với các dự án đô thị khác, để tạo nên đặc trưng riêng;
9. Xem xét lại quy mô, tính chất công trình điểm nhấn thương mại – dịch vụ nằm tiếp giáp trục đường mặt cắt 60m.
Trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc nêu trên, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tiếp tục cung cấp các thông tin cho Nhà Đầu tư nghiên cứu dự án đảm bảo phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Các thủ tục liên quan chuẩn bị đầu tư, công bố danh mục, thông tin dự án kêu gọi đầu tư được thực hiện sau khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E được phê duyệt.
Khẩn trương làm việc với Công ty CP ĐT&PT Đô thị TDH Ecoland về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất phạm vi mở rộng ranh giới đô thị mới An Vân Dương để sớm hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch; làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án trong phạm vi quy hoạch.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương
Ngày cập nhật 25/03/2019

Ngày 08/3/2019, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp nghe Công ty Cổ phần Max Việt Nam báo cáo đề xuất dự án đầu tư tại Lô đất OTT27, OTT28 thuộc Khu E – Đô thị mới An Vân Dương. Dự buổi làm việc có Ông Lê Toàn Thắng – Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ông Hoàng Việt Trung – Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ông Lê Công Diễn – Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Ông Hoàng Tiến Minh - Giám đốc Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; Ông Nguyễn Thanh Minh – Phó Chủ tịch UBND thị xã Hương Thủy; Đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần Max Việt Nam. Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã có Thông báo số 76/Tb-UBND về nội dung kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận:
Việc nghiên cứu dự án tại các khu đất ký hiệu OTT27, OTT28 thuộc Khu E - Khu đô thị mới An Vân Dương phải đảm bảo các nguyên tắc sau:
1. Thực hiện song song với việc điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương; 
2. Phương án nghiên cứu theo hướng sử dụng phần quỹ đất ký hiệu OTT29, OTT30 để phục vụ nhu cầu tái định cư các dự án trong Khu đô thị mới An Vân Dương; phạm vi nghiên cứu dự án gồm 02 lô: OTT27, OTT28;
3. Việc tính toán cơ cấu sử dụng đất, các thiết chế về hạ tầng xã hội phải được tính toán trên cơ sở cân đối chung toàn khu vực (không tính toán cục bộ theo quy mô dự án);
4. Khắc phục các nhược điểm của các khu đô thị đã hình thành về thiết kế kiến trúc mẫu, diện tích đổ xe ô tô, tình trạng cơi nới khu vực từ chỉ giới xây dựng đến chỉ giới đường đỏ ảnh hưởng cảnh quan đô thị, thiếu bãi đổ xe tập trung, mặt cắt đường giao thông không đảm bảo quy mô,... để khắc phục, đưa vào các tiêu chí, tiêu chuẩn khi nghiên cứu, xây dựng phương án quy hoạch;
5. Cân đối, tính toán bổ sung thêm các thiết chế về cây xanh, công viên thể dục thể thao đảm bảo quy mô đất công cộng, góp phần làm cho đô thị xanh, sáng về đêm;
6. Phương án quy hoạch đảm bảo hài hòa về không gian kiến trúc cảnh quan, có tính đến việc hình thành các khu tái định cư xung quanh dự án để cân đối chức năng sử dụng đất chung và kết nối hạ tầng kỹ thuật đồng bộ;
7. Đảm bảo các chỉ tiêu, định hướng về việc hình thành đô thị mới, vận hành đô thị thông minh theo các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh; việc nghiên cứu dự án gắn liền với các chủ trương của tỉnh về việc xây dựng thành phố bốn mùa hoa, xanh – sạch – sáng;
8. Kiến trúc của dự án phải thể hiện tính nổi bật, khác biệt của Khu đô thị nghiên cứu so với các dự án đô thị khác, để tạo nên đặc trưng riêng;
9. Xem xét lại quy mô, tính chất công trình điểm nhấn thương mại – dịch vụ nằm tiếp giáp trục đường mặt cắt 60m.
Trên cơ sở thống nhất các nguyên tắc nêu trên, Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị tiếp tục cung cấp các thông tin cho Nhà Đầu tư nghiên cứu dự án đảm bảo phù hợp định hướng điều chỉnh Quy hoạch phân khu E – Đô thị mới An Vân Dương.
Các thủ tục liên quan chuẩn bị đầu tư, công bố danh mục, thông tin dự án kêu gọi đầu tư được thực hiện sau khi điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E được phê duyệt.
Khẩn trương làm việc với Công ty CP ĐT&PT Đô thị TDH Ecoland về tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu Khu E – Khu đô thị mới An Vân Dương và đề xuất phạm vi mở rộng ranh giới đô thị mới An Vân Dương để sớm hoàn thành công tác điều chỉnh quy hoạch; làm cơ sở kêu gọi đầu tư các dự án trong phạm vi quy hoạch.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 2.309.087
Truy cập hiện tại 1.739 khách