Tìm kiếm
Tin chinh 2016
Quay lại12345Xem tiếp
Nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
 1/28/2019 4:31:57 PM
Thời gian qua, thực hiện Quyết định số 1635/QĐ-TTg ngày 22/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư; Kế hoạch số 94-KH/TU ngày 7/9/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch chỉ đạo triển khai trong toàn tỉnh và đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên vẫn còn nhiều nội dung tồn tại, bất cập, vướng mắc trong thực hiện quy định của pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (sau đây viết gọn là PCCC&CNCH); tình hình cháy, nổ vẫn diễn biến phức tạp; xảy ra nhiều vụ cháy nhà dân, cơ sở sản xuất, chợ… gây thiệt hại lớn về tài sản. 
Để kịp thời chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót và nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác PCCC&CNCH, hạn chế thấp nhất nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại các khu dân cư trên địa bàn toàn tỉnh trong thời gian tới, ngày 09/01/2019, UBND tỉnh có Chỉ thị số 03/CT-UBND về nâng cao hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy  và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị cần quan tâm hơn nữa đến vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác PCCC đồng thời phát huy tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn PCCC&CNCH tại địa bàn, lĩnh vực, cơ sở thuộc phạm vi quản lý. 
Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ và văn bản chỉ đạo về công tác PCCC&CNCH của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong thời gian vừa qua. Cần phải xác định rõ đây là nhiệm vụ thường xuyên, trọng tâm của cơ quan, đơn vị, địa phương; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm nếu để xảy ra cháy, nổ lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.
2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh; các sở: Tư pháp, Văn hóa và Thể thao, Giáo dục và Đào tạo; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; Đại học Huế và các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, pháp luật về PCCC&CNCH; tập trung vào các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC, kiến thức trong việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt an toàn, kỹ năng thoát nạn khi có cháy, nổ, sự cố… đến cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các nhà trường, cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân tại các chung cư, khu dân cư, tổ dân phố. Qua đó góp phần đẩy mạnh phát triển phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn tỉnh. 
Chỉ đạo củng cố, nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục và tăng thời lượng phát thanh, truyền hình, bài viết phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC&CNCH; hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh nghiên cứu, xây dựng chuyên mục “An toàn PCCC” để phát sóng định kỳ hàng tuần. 
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân PCCC, vận động hướng dẫn người dân tự trang bị các thiết bị, phương tiện PCCC tại chỗ, các thiết bị phục vụ thoát nạn, thoát hiểm. 
3. Công an tỉnh tăng cường chức năng tham mưu, nòng cốt trong công tác quản lý nhà nước về PCCC&CNCH trên địa bàn tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an; hàng năm tham mưu tổ chức diễn tập hàng từ 01 - 02 phương án chữa cháy và CNCH quy mô lớn, có sự tham gia của nhiều lực lượng. 
Phối hợp các sở, ngành liên quan tiến hành thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất toàn diện công tác PCCC&CNCH tại các cơ quan, tổ chức, các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ theo quy định. Trong đó, chủ động phối hợp với Thanh tra tỉnh tiến hành thanh tra về PCCC đối với người đứng đầu, các cơ sở, địa bàn còn nhiều tồn tại, vướng mắc, bất cập trong thực hiện quy định pháp luật về PCCC&CNCH nhưng chưa được giải quyết, xử lý dứt điểm. 
Tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, nhất là vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ trong nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh phế liệu liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ. 
Từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019, tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành PCCC cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thành lập đoàn kiểm tra cấp huyện, do lãnh đạo UBND cùng cấp làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra công tác PCCC tại các cơ sở trọng điểm về cháy, nổ theo phân cấp quản lý, tập trung kiểm tra các chợ, trung tâm thương mại, kho chứa hàng… phục vụ Tết. 
Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan căn cứ quy định của Trung ương nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh ban hành Tiêu chí Khu dân cư an toàn PCCC và các tiêu chí an toàn PCCC khác để tạ