Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

BÁO CÁO CÔNG TÁC DÂN SỐ - KHHGĐ QUÝ I NĂM 2018
Ngày cập nhật 02/04/2018

I. Tình hình thực hiện công tác DS-KHHGĐ trong quý I

1. Tham mưu, quản lý, điều  hành:

- Đã kiện toàn BCĐ công tác DS-KHHGĐ.

- Tổ chức kiểm tra, giám sát trước, trong và sau chiến dịch tại 100% các xã, phường.

- Tổ chức rà soát, chốt số liệu thực tế giữa Trung tâm DS-KHHGĐ với Trạm y tế các xã, phường được phúc tra chuẩn Quốc gia về y tế xã năm 2018.

- Tổ chức ký hợp đồng trách nhiệm với các ban, ngành, đoàn thể.

- Chỉ đạo các xã, phường:

+ Triển khai đợt tăng cường truyền thông vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018.

+ Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

+ Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị tổ chức đăng ký lại các CDC KCNSCTBTL tại các xã, phường bị vỡ.

+ Báo cáo số liệu hoạt động đề án chăm sóc người cao tuổi giai đoạn 2011 đến 2017 theo hướng dẫn của Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh.

+ Tiếp tục tổ chức rà soát đối tượng sử dụng bao cao su, thuốc uống tránh thai để định hướng giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác TTXH và XHH các PTTT trong thời gian tới.

          - Hướng dẫn các đơn vị được mở rộng xây dựng câu lạc bộ mới.

          - Tổ chức bộ máy:

+ Tại Trung tâm:  Ban lãnh đạo và cán bộ Trung tâm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao.

+ Tại xã, phường: 

  • 12/12 Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ xã, phường được kiện toàn; 
  • Ban vận động công tác DS-KHHGĐ tại thôn/ tổ luôn được kiện toàn
  • Đội ngũ CBCT : 12/12 xã, phường có CBCT hoạt động khá tốt.
  • Đội ngũ Cộng tác viên: 159 CTV không có thay đổi.

2. Kết quả hoạt động theo Dự án và Đề án:

2.1. Dự án: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ.

- Đáp ứng nhu cầu dịch vụ KHHGĐ thường xuyên và kịp thời cho các xã, phường.

- Tiếp tục thực hiện dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ thường xuyên tại các xã, phường. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng các biện pháp tránh thai cho đối tượng.

2.2. Dự án: Tầm soát các dị dạng, bệnh, tật bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

2.2.1.  Đề án sàng lọc trước sinh và sơ sinh:

- Tiếp tục duy trì tại 12/12 xã,phường của thị xã, phối hợp TTYT, Khoa CSSKSS/KHHGĐ, Trạm y tế hàng tháng khám thai kết hợp tư vấn trực tiếp cho phụ nữ mang thai về lợi ích, thời gian, hướng dẫn đi sàng lọc trước sinh và sơ sinh...

- Hướng dẫn các đơn vị tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân biết về tầm quan trọng của sàng lọc trước sinh và sơ sinh nhằm phát hiện can thiệp, điều trị sớm các bệnh, tật, rối loạn chuyển hóa di truyền ngay trong bào thai và sơ sinh để trẻ sinh ra phát triển bình thường, tránh được hậu quả nặng nề về thể chất, trí nhớ góp phần nâng cao chất lượng dân số.

- Số buổi nói chuyện chuyên đề: 1/12 buổi gồm có 32 đối tượng tham dự.

- Số lượng mẫu SLSS được Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cấp trong đợt 1 năm 2018 là 100 mẫu.

- Tổng số trẻ sơ sinh tham gia sàng lọc đến 30/3 là 13 trẻ.

2.2.2. Đề án tăng cường cung cấp dịch vụ DS/KHHGĐ cho VTN/TN:

- Tiếp tục duy trì 11 CLB tại các đơn vị Thủy Phù, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Bằng, Thủy Tân, Thủy Lương, Thủy Vân, Thủy Phương, Thủy Thanh, trường PTTH Hương Thủy, và trường THPT Phú Bài. Trên cơ sở cung cấp thông tin, dịch vụ DS/KHHGĐ cho vị thành niên và thanh niên (VTN/TN), nhằm nâng cao kỹ năng thực hành về chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho VTN/TN góp phần vào giảm tình trạng tảo hôn, kết hôn sớm và có thai ngoài ý muốn ở các địa phương. Hướng dẫn nhân rộng 3 đơn vị mới: Phú Bài, Phú Sơn, Dương Hòa.

- Tổ chức 14/28 buổi sinh hoạt câu lạc bộ thu hút 693 đối tượng tham gia. Đã tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 42/168 lần.

2.2.3. Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh:

- Tiếp tục duy trì tốt hoạt động 12 CLB giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại các đơn vị Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Bằng, Thủy Tân, Thủy Vân, Thủy Châu, Thủy Phù và Thủy Thanh, Thủy Lương, Phú Bài, Dương Hòa, Phú Sơn.  Nhằm góp phần khống chế tốc độ gia tăng mất cân bằng giới khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức bình thường.

- Đã tổ chức 15/36 buổi sinh hoạt với 731 người tham dự. Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 36/144 lần.

2.2.4. Đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi:

- Tiếp tục duy trì các hoạt động đề án tư vấn và chăm sóc người cao tuổi tại 8 đơn vị Thủy Phương, Thủy Bằng, Thủy Phù, Thủy Châu, Thủy Dương, Phú Bài, Thủy Thanh, Thủy Tân.

- Đã tổ chức 10/24 buổi sinh hoạt với 471 người tham dự. Tổ chức phát thanh trên hệ thống truyền thanh của xã, phường 24/96 lần. Số NCT được khám sức khỏe định kỳ là: 2.445 người

2.2.5. CLB nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên: Duy trì các hoạt động của câu lạc bộ nam nông dân không sinh con thứ 3 trở lên tại 07 đơn vị: Thủy Phù, Thủy Phương, Thủy Dương, Thủy Châu, Thủy Bằng, Thủy Lương, Thủy Tân.

 - Đã tổ chức 9/14 buổi sinh hoạt với 394 người tham dự.

2.3. Dự án: Nâng cao năng lực truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình:

- Tổ chức giám sát cơ sở các hoạt động chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm;

- Tổ chức rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ trong tháng vào kho dữ liệu điện tử, kết xuất báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã đúng quy định;

- Mô hình CDC KCNSCTBTL: có 101/101 cụm triển khai các cặp vợ chồng ký cam kết không sinh con thứ 3 trở lên đến nay chỉ còn 95/103 cụm chưa vỡ, trong đó 77 cụm mới đăng ký, 17 cụm đạt 1 năm, 1 cụm đạt 3 năm và tiếp tục tổ chức đăng ký lại các cụm đã vỡ.

2.4. Đề án 52: Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển.

- Duy trì tốt các hoạt động của ĐA và  đội tuyên truyền lưu động Đề án 52 tại 2 xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù. Chỉ đạo các xã thuộc ĐA tổ chức các đợt tăng cường tại trạm y tế.

2.5. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về DS-KHHGĐ đến nay như sau:

  1. Về KHHGĐ (phụ lục kèm theo)

- DCTC: 300/1.000        đạt tỷ lệ 30,0%      giảm  4,8%          so cùng kỳ 2017;
  - Triệt sản: 17/20           đạt tỷ lệ 85,0%     tăng 30 %   so cùng kỳ 2017;

- BCS: 1.896/1.900        đạt tỷ lệ 99,8%;    giảm 0,5 % so cùng kỳ 2017;

- Thuốc uống: 1.345/1.600 đạt tỷ lệ 84,1%;         giảm  1,7 % so cùng kỳ 2017;

- Thuốc tiêm: 184/100      đạt tỷ lệ 184,0%;         tăng 84,5 %          so cùng kỳ 2017;

- Thuốc cấy: 6/45            đạt tỷ lệ 13,3%;      giảm 16,7 %  so cùng kỳ 2017; 

- Tổng các BPTT: 3.748/4.665  đạt tỷ lệ 80,3% giảm 0,5 % so cùng kỳ 2017.

  1. Về dân số (phụ lục kèm theo)

- Tổng sinh 3 tháng đầu năm: 349, trong đó con thứ 3 trở lên: 59, chiếm tỷ lệ: 16,9%; tăng 1,9% so cùng kỳ năm 2017. 

II. Nhiệm vụ tháng tới:

- Báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện hoạt động chiến dịch truyền thông lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ năm 2018.

- Chỉ đạo các xã, phường tiếp tục thường xuyên có kế hoạch tuyên truyền vận động, tổ chức tăng cường cung cấp dịch vụ KHHGĐ tại TYT nhằm sớm đạt các chỉ tiêu BPTT.

- Tăng cường giám sát các buổi sinh hoạt CLB cũng như các hoạt động của các mô hình, đề án nâng cao chất lượng dân số.

- Chuẩn bị tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 159 Cộng tác viên dân số xã, phường.

- Tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin biến động về DS-KHHGĐ vào kho dữ liệu điện tử nhằm chốt số liệu báo cáo Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh và UBND thị xã.

- Tiếp tục rà soát và tổ chức đăng ký mô hình cụm dân cư không có người sinh con thứ 3 trở lên tại các xã, phường chưa đăng ký hoặc đăng ký rồi nhưng bị vỡ.

- Rà soát phụ nữ mang thai để chuẩn bị cho công tác dự kiến sinh năm 2018

 

VPTĐ – Thị Đoàn Hương Thủy
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 4.127.908
Truy cập hiện tại 2.183 khách