Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Phát huy Dân chủ thông qua công tác đối thoại trực tiếp với người dân
10/28/2022 10:23:18 AM

Đối thoại trực tiếp với người dân là triển khai thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và Kết luận 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

 

Đối thoại trực tiếp với người dân, không chỉ giúp lãnh đạo thị xã nắm được tâm tư, nguyện vọng, nhận thức của người dân đối với các quyết sách của chính quyền; mà còn kịp thời giải quyết những bức xúc trong nhân dân và định hướng đúng cho người dân, tạo sự đồng thuận cao trong việc triển khai thực hiện các mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tiếp nhận sự phản hồi của nhân dân về tinh thần, thái độ thực thi công vụ của cán bộ, công chức để có sự điều chỉnh phù hợp, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

(Một buổi đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND thị xã với công dân)

Qua các lần đối thoại trực tiếp với người dân của lãnh đạo thị xã, người dân đã bày tỏ được trực tiếp suy nghĩ, tâm tư, nguyện vọng và cảm xúc của mình một cách dân chủ, thẳng thắn từ những vấn đề của bản thân đến các vấn đề bức xúc, lo lắng trong xã hội và liên quan đến lợi ích chính đáng của nhân dân như các vấn đề đất đai, giải phóng mặt bằng, đền bù, ô nhiễm môi trường, trật tự an toàn xã hội…

(Một buổi đối thoại trực tiếp của Chủ tịch HĐND thị xã với công dân)

 

(Đối thoại trực tiếp tại Trụ sở tiếp công dân thị xã)

Bằng tinh thần cầu thị, cởi mở, tôn trọng nhân dân, lãnh đạo thị xã cùng với cơ quan, chính quyền địa phương đã lắng nghe và tiếp thu nghiêm túc những ý kiến, đề xuất của người dân. Những vụ việc, vấn đề mà người dân phản ảnh, nếu xét thấy có thể giải quyết ngay, lãnh đạo thị xã trả lời, làm rõ ngay tại buổi đối thoại hoặc yêu cầu Đảng ủy, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan giải trình trước nhân dân. Đối với những vụ việc, vấn đề phức tạp cần có thời gian để xác minh, làm rõ, sẽ giao cho các cơ quan chức năng tiếp thu, hẹn thời gian cụ thể giải quyết cho dân. Đối với những vấn đề, vụ việc mà người dân yêu cầu, phản ảnh chưa đúng với chủ trương, các quy định, chế độ chính sách hiện hành… đều được tuyên truyền, giải thích rõ ràng. Từ phương thức làm việc này, lãnh đạo thị xã đã kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích của người dân.

 

(Đối thoại tại địa phương)

(hoạt động kiểm tra trực tiếp thực địa sau đối thoại)

Hiệu quả của việc thực hiện đối thoại trực tiếp với người dân còn thể hiện ở chỗ thông qua các buổi tiếp xúc đối thoại giữa lãnh đạo thị xã với nhân dân đã tạo được niềm tin của dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, quản lý của chính quyền địa phương. Qua đó, góp phần quan trọng cho sự ổn định và phát triển về mọi mặt của địa phương./.

 

Lường Thanh Hải
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.983.341
Truy cập hiện tại 1.492 khách