Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản
8/29/2019 3:43:21 PM
Ngày 23/8/2019, UBND tỉnh có Công văn số 6071/UBND-NĐ gửi các Sở: Xây dưng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư; Thanh tra tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Ban Quản lý khu vực phát triển đô thị tỉnh; Ban Quản lý khu kinh tế, công nghiệp tỉnh; UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế về tăng cường công tác quản lý để bảo đảm ổn định thị trường bất động sản
 

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Các cơ quan, đơn vị liên quan trên khẩn trương triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 18/7/2019 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 23/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Xây dựng trước ngày 30/9 đối với các nhiệm vụ tại số thứ tự 3, 5, 7 Phụ lục nhiệm vụ kèm theo Kế hoạch số 171/KH-UBND ngày 18/7/2019 của UBND tỉnh để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
2. Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/8/2019.
3. Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường bất động sản về đất đai. Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra, nắm bắt tình hình, làm rõ nguyên nhân gây ra biến động của thị trường bất động sản về nhà ở. Thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, pháp luật về kinh doanh bất động sản và pháp luật có liên quan theo thẩm quyền. Trường hợp có dấu hiệu lừa đảo thì cần chuyển cơ quan điều tra để làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của Pháp luật.
4. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng của mình kịp thời thông tin cho các cơ quan, tổ chức, người dân nắm rõ về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đầu tư phát triển hạ tầng; các dự án đã được phê duyệt; các chủ đầu tư dự án đủ điều kiện huy động vốn theo quy định nhằm bảo đảm minh bạch thông tin thị trường, ngăn chặn các hiện tượng lừa đảo, đầu tư thổi giá bất động sản để thu lợi bất chính.
5. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với các chủ đầu tư dự án kinh doanh bất động sản có hành vi chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất, phân lô bán nền trái quy định pháp luật; tổ chức, cá nhân đưa thông tin về quy hoạch, thông tin về dự án và giá bất động sản… sai sự thật để trục lợi trên phạm vi địa bàn.
6. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra, rà soát để thực hiện việc thu hồi, đình chỉ, tạm dừng hoặc điều chỉnh, chuyển đổi, chuyển nhượng các dự án kinh doanh bất động sản trên địa bàn theo thẩm quyền./.
 
anhduong-huongthuy.thuathienhue.gov.vn
       
Các tin khác
  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.344.867
Truy cập hiện tại 570 khách