Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018
Ngày cập nhật 10/05/2018

Ngày 08/5/2018, UBND thị xã ban hành Thông báo số 52/TB-UBND về Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2018

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy triển khai, tổ chức kỳ thi tuyển năm 2018 để tuyển dụng công chức cho UBND các xã, phường và thông báo một số nội dung sau:

1. Số lượng chỉ tiêu cần tuyển: 11 người.

2. Điều kiện dự tuyển:

- Là công dân Việt Nam, có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, có đủ văn bằng, chứng chỉ phù hợp với vị trí việc làm và tiêu chuẩn của chức danh dự tuyển, có đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ. (có biểu chỉ tiêu tuyển dụng kèm theo)

3. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ: Kể từ 07 giờ 30 phút ngày 10/5/2018 đến 17 giờ ngày 15/6/2018 (nộp hồ sơ tại UBND các xã, phường có nhu cầu tuyển dụng).

Yêu cầu về trình độ chuyên môn, vị trí tuyển dụng và các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - điện thoại: 0234.3861458 hoặc Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy (Website http:// huongthuy.thuathienhue.gov.vn).

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.949
Truy cập hiện tại 3.216 khách