Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi
Ngày cập nhật 14/09/2017

Ngày 14/9/2017, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 840/UBND về việc đề nghị góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi.

Thực hiện Công văn số 1173/SNV-VTLT ngày 11 tháng 9 năm 2017 của Sở Nội vụ tỉnh Thừa Thiên Huế về việc đề nghị góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi. Để có cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia góp ý, UBND thị xã yêu cầu:

Các phòng, ban, UBND các xã, phường tham gia góp ý dự thảo quy trình quản lý văn bản đến, văn bản đi. Dự thảo các quy trình được đăng tải tại trang thông tin điện tử thị xã. (tải ở tập tin đính kèm)

Các đơn vị gửi văn bản góp ý dự thảo trước ngày 18/9/2017 (Qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã ) và bản mềm đến địa chỉ thư công vụ: huongthuy@thuathienhue.gov.vn để UBND thị xã tổng hợp ý kiến gửi Sở Nội vụ./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.345.718
Truy cập hiện tại 947 khách