Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thể lệ Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào"
Ngày cập nhật 23/08/2017

I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

- Tất cả công dân Việt Nam và các tổ chức, cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã đều có quyền tham dự cuộc thi; không phân biệt lứa tuổi, thành phần, tôn giáo.

- Khuyến khích công dân Lào đang sinh sống, làm việc trên địa bàn thị xã tham gia dự thi (nếu có).

(Các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký giúp việc Cuộc thi không được tham gia dự thi).

II. HÌNH THỨC VÀ NỘI DUNG THI

- Thi trắc nghiệm hàng tuần trên Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam và các cơ quan báo chí điện tử phối hợp.

- Phần thi viết, chọn một trong 12 chủ đề do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương gợi ý; chú trọng liên hệ mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế với 2 tỉnh của nước bạn Lào là Sêkông và Salavan.

- Mỗi cá nhân được tham gia cả hai hình thức và không hạn chế số bài dự thi.

III. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ CHO TỪNG THỂ LOẠI THI

1. Thi trắc nghiệm hàng tuần:

- Thời gian thi trắc nghiệm được tiến hành hàng tuần, bắt đầu từ ngày 2/5/2017 và kết thúc vào ngày 22/12/2017. Thời gian thi mỗi tuần được tính từ 10g00 thứ ba hằng tuần và kết thúc vào 9g30 thứ ba tuần kế tiếp.

- Hàng tuần, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương sẽ đưa ra ba câu hỏi. Mỗi câu hỏi thi có 3 đáp án trả lời trắc nghiệm, trong đó có một đáp án đúng. Người dự thi tiến hành các thao tác sau để trả lời câu hỏi thi của Ban Tổ chức:

(1) Truy cập vào một trong các trang web:

http://vietlao.dangcongsan.vn (Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam);

www.nhandan.org.vn (Báo nhân dân);

www.qdnd.vn (Báo Quân đội Nhân dân);

www.tuyengiao.vn (Tạp chí Tuyên giáo);

www.tienphong.vn (Báo Tiền Phong);

www.thanhnien.vn (Báo Thanh niên);

www.tuoitre.vn (Báo Tuổi trẻ)

(2) Điền các thông tin cá nhân (Họ và tên; số chứng minh nhân dân; điện thoại, địa chỉ liên hệ; email…) theo yêu cầu và trả lời các câu hỏi bằng cách lựa chọn một phương án đúng, sau đó điền vào ô “Dự đoán” số người trả lời đúng, nhập “Mã xác thực” và bấm vào ô “Trả lời”.

(3) Trong trường hợp số người dự thi (từ 2 người trở lên) cùng trả lời đúng các câu hỏi, cùng dự đoán chính xác số người trả lời đúng, Ban Tổ chức sẽ căn cứ vào thời gian gửi trả lời câu hỏi để trao thưởng cho người gửi trả lời sớm nhất. Thời gian được tính từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc thi tuần trước (thời gian tính đến giây, phút, giờ, ngày theo thời gian thi, hiển thị trên phần mềm thi trực tuyến).

2. Thi viết

2.1. Quy định về bài dự thi viết: Chọn một trong 12 chủ đề của Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào”, do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương gợi ý; chú trọng liên hệ mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Thừa Thiên Huế với 2 tỉnh của nước bạn Lào là Sêkông và Salavan. Các quy định cụ thể và nội dung chủ đề thi viết thực hiện theo Thể lệĐề cương, do Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành.

- Bài dự thi phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất kỳ báo, tạp chí, sách.... và phải chuyển tải được một trong 12 chủ đề gợi ý của Ban Tổ chức cuộc thi.

 - Bài dự thi sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. Có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 5.000 từ. Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, cỡ chữ 14, nếu là tiếng Việt thì sử dụng font chữ Time New Roman. Có thể sử dụng ảnh để minh họa phong phú thêm bài viết (ghi rõ nguồn, tên tác giả của ảnh).

- Bài dự thi nộp về Ban Thường vụ Thị ủy (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy)

- Các bài dự thi trình bày trên các chất liệu khác như nhôm, nhựa, mô hình… không được xem xét giải cá nhân, nhưng được tính vào số lượng để xét giải tập thể nơi người dự thi nộp bài.

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ họ, tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính, nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đơn vị học tập, công tác, nơi thường trú; số điện thoại liên hệ.

- Ban Tổ chức không nhận bài dự thi qua email, fax.

2.2. Thời gian và địa điểm nộp bài thi dự thi

a. Thời gian:

- Trong tháng 7/2017: phát động cuộc thi, tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, phát hành các văn bản liên quan, theo dõi, hướng dẫn và đôn đốc các đơn vị tham gia hưởng ứng cuộc thi.

- Cấp cơ sở triển khai phát động, hưởng ứng Cuộc thi và tiến hành chấm, lựa chọn những bài tiêu biểu để dự thi cấp thị xã trước ngày 30/8/2017.

- Từ 25/8/2017 đến 30/8/2017: Ban Tuyên giáo Thị ủy nhận bài thi.

- Từ 01/9 đến 20/9/2017: Ban Giám khảo chấm bài thi viết

- Từ 20/9 đến 30/9/2017: công bố kết quả, trao giải và gửi bài về Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh.

b. Địa điểm nhận bài dự thi: 

- Các tổ chức cơ sở Đảng, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã: nộp bài dự thi tại đảng ủy, chi bộ cơ sở. Tuyên truyền, vận động trong cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và nhân dân tham gia viết bài dự thi; đồng thời, thống kê chấm bài và lựa chọn những bài tiêu biểu nộp lên Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thị xã (qua Ban Tuyên giáo Thị ủy) theo số lượng được phân bổ.

* Lưu ý: Đối với bài dự thi của các đơn vị Công an, Ban Chỉ huy Quân sự, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Cựu Chiến binh thị xã, ngoài việc nộp bài theo ngành dọc, đề nghị lựa chọn và gửi bài về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thị xã theo phân bổ số lượng.

2.3. Chấm thi

- Vòng một: Do các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Thị ủy, Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể chính trị - xã hội thị xã tổ chức chấm, lựa chọn các bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thị xã (số lượng cụ thể theo phân bổ ở phần trên).

- Vòng hai: Ban Giám khảo Cuộc thi cấp thị xã tổ chức chấm theo tiêu chí, thang điểm đã được Ban Tổ chức Cuộc thi quy định, lựa chọn tối đa 50 bài dự thi đạt kết quả tốt gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp tỉnh.

2.4. Giải thưởng cuộc thi

a. Thi trắc nghiệm hàng tuần

Do Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương trao thưởng, mỗi tuần có 03 giải thưởng, bao gồm:

- 01 giải Nhất: trị giá 1.500.000 đồng.

- 01 giải Nhì: trị giá 1.000.000 đồng.

- 01 giải Ba: trị giá 500.000 đồng.

b. Thi viết

* Cơ cấu giải thưởng cấp thị xã:

- Tập thể: có 11 giải, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 03 giải ba và 05 giải khuyến khích.

- Cá nhân: có 11 giải, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 05 giải khuyến khích và các giải thưởng khác (có đặc điểm riêng về độ tuổi và nét đặc sắc).

Tặng quà lưu niệm của Ban Tổ chức cuộc thi cấp thị xã cho các tác giả của 50 bài được chọn dự  thi cấp tỉnh.

* Cơ cấu giải thưởng cấp tỉnh

- Tập thể: có 7 giải, gồm: 01 giải nhất, 01 giải nhì, 02 giải ba và 03 giải khuyến khích.

- Cá nhân: có 13 giải, gồm: 01 giải nhất, 02 giải nhì, 03 giải ba, 07 giải khuyến khích và các giải thưởng khác (có đặc điểm riêng về độ tuổi và nét đặc sắc).

Tặng quà lưu niệm của Ban Tổ chức cuộc thi cấp tỉnh cho các tác giả của 30 bài được chọn dự  thi cấp Trung ương.

* Cơ cấu giải thưởng cấp Trung ương

- Tập thể: có 28 giải, gồm: 1 giải nhất (30.000.000 đồng), 3 giải nhì (mỗi giải: 10.000.000 đồng), 5 giải ba (mỗi giải: 5.000.000 đồng), 20 giải khuyến khích (mỗi giải: 2.000.000 đồng)

- Cá nhân: có 28 giải, gồm: 1 giải nhất (30.000.000 đồng), 3 giải nhì (mỗi giải: 10.000.000 đồng), 5 giải ba (mỗi giải: 5.000.000 đồng), 20 giải khuyến khích (mỗi giải: 1.000.000 đồng)

* Thông báo kết quả và trao thưởng

- Đối với thi trắc nghiệm: Kết quả thi trắc nghiệm sẽ được cập nhật vào tuần cuối hằng tháng trên trang báo điện tử của các cơ quan thông tin đại chúng phối hợp tổ chức Cuộc thi. Hằng quý, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Trung ương trao giải thưởng cho những người đoạt giải trong các cuộc thi trắc nghiệm tuần (người đoạt giải không có điều kiện trực tiếp nhận giải có thể nhận tiền thưởng qua bưu điện hoặc qua tài khoản cá nhân).

- Đối với thi viết: Kết quả thi viết cấp thị xã sẽ được công bố tại Lễ Tổng kết, trao giải Cuộc thi dự kiến vào cuối tháng 9/2017; cấp tỉnh dự kiến cuối tháng 10/2017; cấp Trung ương dự kiến vào tháng 12/2017.

Địa điểm tổ chức Lễ trao giải: Do Ban Tổ chức Cuộc thi quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Thể lệ Cuộc thi cấp thị xã có hiệu lực từ ngày ban hành và được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung Thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý bằng văn bản của Ban Tổ chức Cuộc thi.

Đối với hình thức thi trắc nghiệm hàng tuần, thể lệ và quy định thực hiện theo hướng dẫn Ban Tổ chức cuộc thi cấp Trung ương như mục 1, phần III của Thể lệ này.

2. Phân bổ số lượng bài dự thi viết của các đơn vị gửi về Ban Tổ chức Cuộc thi cấp thị xã:

- Các đảng bộ cơ sở có số lượng dưới 100 đảng viên, chọn tối thiểu 6 bài; từ 100 đến dưới 150 đảng viên, chọn tối thiểu 10 bài dự thi; từ 150-200 đảng viên, chọn 12 bài dự thi; trên 200 đảng viên, chọn 15 bài. Riêng Đảng bộ Phú Bài, chọn 20 bài gửi dự thi cấp xã.

- Các chi bộ cơ sở có số lượng 15 đảng viên trở xuống, chọn tối thiểu 2 bài, trên 15 đảng viên chọn tối thiểu 3 bài dự thi cấp thị xã.

- Đặc biệt, cần khuyến khích, phát động rộng rãi mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia để có thể lựa chọn được nhiều bài gửi thi cấp thị xã chất lượng và góp phần làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục trên địa bàn…

- Đoàn Thanh niên Công sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Liên đoàn Lao động, Hội Cựu Chiến binh huyện: mỗi đơn vị từ 3-5 bài.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Thị ủy - cơ quan thường trực của Ban Tổ chức cuộc thi cấp thị xã (qua số điện thoại: 0234.3862332, 0234.3851060 hoặc Email: phananhthutbtg@gmail.com ).

          BAN TỔ CHỨC CUỘC THI

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.227.116
Truy cập hiện tại 3.191 khách