Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo về việc tuyển dụng công chức năm 2017
Ngày cập nhật 14/06/2017

Ngày cập nhật 14/06/2017

Ngày 05/6/2017, UBND thị xã ban hành Thông báo số 60a/TB-UBND về việc tuyển dụng công chức năm 2017. UBND thị xã Hương Thủy thông báo cho các đối tượng có nhu cầu đăng ký hồ sơ thi tuyển công chức theo Kế hoạch của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2017 để bố trí cho các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thị xã Hương Thủy, gồm một số nội dung sau:

1. Chỉ tiêu tuyển dụng: 08 người, cụ thể: (có biểu chi tiết kèm theo)

2. Điều kiện, hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 25/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2017.

3. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Kể từ 07 giờ 30 phút ngày 05/6/2017 đến 17 giờ ngày 04/7/2017.

Các thông tin chi tiết xem thêm thông báo cụ thể tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy./.

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.270.906
Truy cập hiện tại 356 khách