Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Về việc Thông báo thu hồi giấy CNQSD đất
Ngày cập nhật 23/02/2017
1. Ngày 22/02/2017, UBND thị xã ban hành quyết định số 387/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy CNQSD đất số AH 931614 đã được UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/12/2007 cho ông, bà Lư Hường – Võ Thị Lồng tại thửa đất số 03, tờ bản đồ số 41, diện tích 59.744m2, mục đích sử dụng: đất lâm nghiệp, thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 26/12/2007, tọa lạc tại Khe Đông, xã Thủy Châu, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy). 
Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật.
 
2. Ngày 22/02/2017, UBND thị xã ban hành quyết định 388/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy CNQSD đất số AH 931613 đã được UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/12/2007 cho ông, bà Lê Anh – Nguyễn Thị Kim Anh tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 41, diện tích 48.789m2, mục đích sử dụng: đất lâm nghiệp, thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 26/12/2007, tọa lạc tại Khe Đông, xã Thủy Châu, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy). 
Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật.
 
3. Ngày 22/02/2017, UBND thị xã ban hành quyết định 389/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy CNQSD đất số AH 931622 đã được UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/12/2007 cho ông, bà Võ Văn Xuân – Phạm Thị Tằm tại thửa đất số 05, tờ bản đồ số 41, diện tích 38.895m2, mục đích sử dụng: đất lâm nghiệp, thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 26/12/2007, tọa lạc tại Khe Đông, xã Thủy Châu, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy). 
Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật.
 
4. Ngày 22/02/2017, UBND thị xã ban hành quyết định 389/QĐ-UBND về việc thu hồi giấy CNQSD đất số AH 931618 đã được UBND huyện Hương Thủy cấp ngày 26/12/2007 cho ông, bà Lê Văn Hối – Lưu Thị Thủy tại thửa đất số 02, tờ bản đồ số 40, diện tích 45.544m2, mục đích sử dụng: đất lâm nghiệp, thời hạn sử dụng: 50 năm kể từ ngày 26/12/2007, tọa lạc tại Khe Đông, xã Thủy Châu, huyện Hương Thủy (nay là phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy). 
Lý do thu hồi: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp không đúng quy định của pháp luật.
 
Tập tin đính kèm:
huongthuy.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.344.419
Truy cập hiện tại 349 khách