Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Công nhận Thôn, Tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2022
Ngày cập nhật 04/11/2022

Ngày 04/11/2022, Chủ tịch UBND thị xã - Nguyễn Thanh Minh ký ban hành Quyết định công nhận các Thôn, Tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa năm 2022.

 

Theo đó, trong năm 2022 trên địa bàn thị xã có 85/86 Thôn, Tổ dân phố đạt chuẩn văn hóa, đạt tỷ lệ 98,84%. Danh sách cụ thể: 

I

Phường Thủy Dương (12 tổ)

01

Tổ dân phố 01, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

02

Tổ dân phố 02, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

03

Tổ dân phố 03, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

04

Tổ dân phố 04, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

05

Tổ dân phố 05, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

06

Tổ dân phố 06, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

07

Tổ dân phố 07, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

08

Tổ dân phố 08, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

09

Tổ dân phố 09, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

10

Tổ dân phố 10, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

11

Tổ dân phố 11, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

12

Tổ dân phố 12, phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy

II

Phường Thủy Châu (10 tổ)

01

Tổ dân phố 01, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

02

Tổ dân phố 02, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

03

Tổ dân phố 03, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

04

Tổ dân phố 04, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

05

Tổ dân phố 05, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

06

Tổ dân phố 06, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

07

Tổ dân phố 07, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

08

Tổ dân phố 08, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

09

Tổ dân phố 09, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

10

Tổ dân phố 10, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy

III

Phường Thủy Phương (12 tổ)

01

Tổ dân phố 01, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

02

Tổ dân phố 02, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

03

Tổ dân phố 03, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

04

Tổ dân phố 04, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

05

Tổ dân phố 05, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

06

Tổ dân phố 06, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

07

Tổ dân phố 07, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

08

Tổ dân phố 08, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

09

Tổ dân phố 09, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

10

Tổ dân phố 10, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

11

Tổ dân phố 11, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

12

Tổ dân phố 12, phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy

IV

Phường Thủy Lương (07 tổ)

01

Tổ dân phố 01, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

02

Tổ dân phố 02, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

03

Tổ dân phố 03, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

04

Tổ dân phố 04, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

05

Tổ dân phố 05, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

06

Tổ dân phố 06, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

07

Tổ dân phố 07, phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy

V

Phường Phú Bài (10 tổ)

01

Tổ dân phố 01, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

02

Tổ dân phố 02, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

03

Tổ dân phố 03, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

04

Tổ dân phố 04, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

05

Tổ dân phố 05, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

06

Tổ dân phố 06, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

07

Tổ dân phố 07, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

08

Tổ dân phố 08, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

09

Tổ dân phố 09, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

10

Tổ dân phố 10, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy

VI

Xã Thủy Thanh (09 thôn)

01

Thôn Thanh Thủy, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

02

Thôn Thanh Toàn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

03

Thôn Thanh Tuyền, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

04

Thôn Vân Thê Thượng, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

05

Thôn Vân Thê Trung, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

06

Thôn Vân Thê Nam, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

07

Thôn Lang Xá Bàu, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

08

Thôn Lang Xá Cồn, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thuỷ

09

Thôn Vân Thê Đập, xã Thủy Thanh, thị xã Hương Thủy

VII

Xã Dương Hòa (05 thôn)

01

Thôn Hạ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

02

Thôn Buồng Tằm, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

03

Thôn Hộ, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

04

Thôn Thanh Vân, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

05

Thôn Khe Sòng, xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy

VIII

Xã Phú Sơn (04 thôn)

01

Thôn 01, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

02

Thôn 02, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

03

Thôn 03, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

04

Thôn 04, xã Phú Sơn, thị xã Hương Thủy

IX

Xã Thủy Tân (04 thôn)

01

Thôn Hòa Phong, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy

02

Thôn Chiết Bi, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy

03

Thôn Tô Đà 1, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy

04

Thôn Tô Đà 2, xã Thủy Tân, thị xã Hương Thủy

X

Xã Thủy Phù (12 thôn)

01

Thôn 1A, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

02

Thôn 1B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

03

Thôn 2, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

04

Thôn 3, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

05

Thôn 4, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

06

Thôn 5, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

07

Thôn 6, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

08

Thôn 7, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

09

Thôn 8A, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

10

Thôn 8B, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

11

Thôn 09, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

12

Thôn 10, xã Thủy Phù, thị xã Hương Thuỷ

 

Tập tin đính kèm:
Kim Huệ
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.303.261
Truy cập hiện tại 6.585 khách