Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022
Ngày cập nhật 04/08/2022
Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 115/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;
Căn cứ Quyết định số 2031/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo năm 2022;
Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp giáo dục trực thuộc UBND thị xã năm 2022, đối với các vị trí tuyển dụng như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển dụng

* Ngạch giáo viên: 43 chỉ tiêu

TT

Loại hình

Cấp học

Mầm non

Tiểu học

THCS

1

Giáo viên Mầm non

06

 

 

2

Giáo viên Tiểu học

 

25

 

3

Giáo viên Tiếng anh

 

01

 

4

Giáo viên Tin học

 

01

01

5

Giáo viên Thể dục

 

02

01

6

Giáo viên Toán

 

 

03

7

Giáo viên Địa

 

 

01

8

Giáo viên Vật lí

 

 

01

9

Giáo viên Hóa học

 

 

01

Tổng cộng

06

29

08

 

* Ngạch nhân viên Trường học    : 04

- Nhân viên Kế toán                         : 01

- Nhân viên Thư viện                        : 01

- Nhân viên Y tế                                : 02

* Ngạch nhân viên Trung tâm GDNN - GDTX thị xã: 04

- Nhân viên Tổ Sản xuất - Dịch vụ    : 03

- Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm        : 01

 

II. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

a) Điều kiện chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Người đăng ký dự tuyển vào viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo thị xã Hương Thủy, năm học 2022 - 2023 phải đảm bảo các điều kiện theo quy định tại Điều 22 Luật Viên chức:

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam; có hộ khẩu thường trú tại thị xã Hương Thủy. Đối với người đăng ký dự tuyển ngạch Giáo viên có hộ khẩu thường trú ngoài địa bàn thị xã Hương Thủy chỉ tiếp nhận hồ sơ tốt nghiệp Đại học loại giỏi trở lên, (Riêng đối với ngạch Giáo viên Tiểu học chỉ yêu cầu tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên).

- Tuổi đời dự tuyển từ đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;

- Có các văn bằng, chứng chỉ đảm bảo theo quy định;

- Có Hồ sơ đăng ký dự tuyển đảm bảo theo quy định.

b) Điều kiện cụ thể đối với người dự tuyển:

Người đăng ký dự tuyển vào các vị trí việc làm:

- Giáo viên mầm non: Tốt nghiệp cao đẳng sư phạm mầm non trở lên.

- Giáo viên tiểu học: Tốt nghiệp đại học sư phạm trở lên, đúng chuyên ngành cần tuyển.

- Giáo viên trung học cơ sở: Tốt nghiệp đại học sư phạm hoặc đại học khác trở lên đúng chuyên ngành cần tuyển thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm.

- Nhân viên Tổ Sản xuất - Dịch vụ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành; Luật, Quản trị nhân lực, Kinh Tế.

- Nhân viên Thiết bị, thí nghiệm Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên: Tốt nghiệp cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thiết bị trường học (hoặc có bằng tốt nghiệp cao đẳng các chuyên ngành khác phù hợp với vị trí việc làm thiết bị, thí nghiệm).

- Nhân viên Trường học:

+ Nhân viên Kế toán: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Kế toán.

+ Nhân viên Thư viện: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Thư viện.

+ Nhân viên Y tế trường học: Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, các chuyên ngành Y tế.

c) Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

- Thời gian phát hành và nhận hồ sơ: Từ ngày 22/7/2022 đến hết ngày 25/8/2022 (trừ ngày nghỉ lễ, thứ bảy, chủ nhật).

- Sáng: từ 8 giờ 00 phút đến 10 giờ 30 phút; chiều: từ 14 giờ 00 phút đến 16 giờ 00 phút

- Địa điểm phát hành và tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm Hành chính công thị xã Hương Thủy, địa chỉ số 749, đường Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy.

Các thông tin chi tiết, xem thêm thông báo cụ thể tại Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Hương Thủy (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) hoặc phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy - Điện thoại liên hệ: 0234.3851430.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.636
Truy cập hiện tại 3.095 khách