Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022
Ngày cập nhật 08/06/2022

Ngày 08/6/2022, UBND thị xã đã có Thông báo số 106/TB-UBND thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 

Căn cứ Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn; Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Quyết định số 708/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân thị xã về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức xã, phường năm 2022;

Căn cứ Công văn số 587/SNV-XDCQ ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Sở Nội vụ về việc thống nhất tổ chức tuyển dụng công chức cấp xã năm 2022 theo phương thức tuyển dụng không thành lập Hội đồng tuyển dụng.

Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy thông báo danh sách 15 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển công chức cấp xã năm 2022 trên địa bàn thị xã Hương Thủy: (Có danh sách kèm theo).

Đề nghị các thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyển đối chiếu rà soát lại thông tin có trong danh sách, nếu có nhầm lẫn về thông tin cá nhân, vị trí dự tuyển, đối tượng ưu tiên..., thí sinh phản ánh và nộp giấy tờ có liên quan về UBND thị xã (qua Phòng Nội vụ) trước ngày 14/6/2022 để xem xét giải quyết, đồng thời thường xuyên truy cập Trang thông tin điện tử thị xã Hương Thủy theo địa chỉ: https://huongthuy.thuathienhue.gov.vn để cập nhật những thông tin mới nhất liên quan đến kỳ tuyển dụng.

Thông báo và danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự kỳ thi tuyển được đang tải trên Trang thông tin điện tử thị xã Hương Thủy, niêm yết công khai tại Phòng Nội vụ thị xã Hương Thủy, trụ sở UBND xã, phường nơi có chỉ tiêu tuyển dụng và Thông báo được gửi đến người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký./.

 

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 15.344.173
Truy cập hiện tại 243 khách