Tìm kiếm
/UploadFiles/TuyChonLk/tailieuhdnd_230x61.png
Thông báo danh sách thí sinh đăng ký tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020
Ngày cập nhật 06/01/2021

Ngày 05/01/2021, Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục đã có Thông báo số 01/TB-HĐTDVCSNGD với nội dung như sau:

Thực hiện Quyết định số 3446/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân thị xã Hương Thủy về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng viên chức và nhân viên bảo vệ theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2020.

Hội đồng tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 thông báo một số nội dung như sau:

1. Hội đồng tuyển dụng viên chức đã tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký dự tuyển kể từ ngày 02/12/2020 đến hết ngày 04/01/2021. Kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển có 132 hồ sơ đăng ký dự tuyển (130 viên chức và 02 nhân viên bảo vệ), cụ thể:

TT

Loại hình

Cấp học

Mầm non

Tiểu học

THCS

Chỉ tiêu

Hồ sơ

Chỉ tiêu

Hồ sơ

Chỉ tiêu

Hồ sơ

1

Giáo viên Mầm non

36

48

 

 

 

 

2

Giáo viên Tiểu học

 

 

20

19

 

 

3

Giáo viên Âm nhạc

 

 

01

01

 

 

4

Giáo viên Mỹ thuật

 

 

01

01

 

 

5

Giáo viên Thể dục

 

 

02

06

 

 

6

Giáo viên Toán

 

 

 

 

02

12

7

Giáo viên Tiếng anh

 

 

 

 

02

12

8

Giáo viên Ngữ văn

 

 

 

 

02

08

9

Giáo viên Địa

 

 

 

 

03

08

10

Giáo viên Mỹ thuật

 

 

 

 

01

00

11

Giáo viên TPT đội

 

 

 

 

01

00

12

Giáo viên Công nghệ nông nghiệp

 

 

 

 

01

03

Trung tâm GDNN-GDTX

Chỉ tiêu

Hồ sơ

1

Giáo viên Địa

 

 

 

 

01

01

2

Giáo viên Ngữ văn

 

 

 

 

01

04

3

Nhân viên Thiết bị thí nghiệm

 

 

 

 

01

00

Nhân viên Trường học

Chỉ tiêu

Hồ sơ

1

Nhân viên Kế toán

 

 

 

 

02

04

2

Nhân viên Y tế

 

 

 

 

02

03

3

Nhân viên Bảo vệ NĐ 68/2000/NĐ-CP

 

 

 

 

09

02

 

Các Danh sách cụ thể được đăng tải trên Trang thông tin điện tử thị xã (www.huongthuy.thuathienhue.gov.vn) và niêm yết tại Trụ sở UBND thị xã Hương Thủy. Qua đó người đăng ký dự tuyển theo dõi thông tin đăng ký dự tuyển của mình trên danh sách, nếu phát hiện có nhầm lẫn về tên tuổi, năm sinh, hộ khẩu thường trú, điểm,… và các vấn đề liên quan khác để được chỉnh sửa kịp thời.

Kể từ ngày 05 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 11 tháng 01 năm 2021, mọi chi tiết chỉnh sửa thông tin cá nhân thông báo ngay cho Hội đồng tuyển dụng viên chức qua Phòng Nội vụ thị xã (749 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy) theo số điện thoại 0234.3851430.

2. Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự phỏng vấn vòng 2 sẽ được Hội đồng tuyển dụng thông báo tại Thông báo tiếp theo.

Hội đồng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm 2020 thông báo./.

(Chi tiết Thông báo ở file đính kèm)

Tập tin đính kèm:
Phước Nam
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng lượt truy câp 14.888.821
Truy cập hiện tại 3.180 khách